Şix Yaşamının Uygulamada Olan Yasak Bilgileri


Kırmızı Çizgi Yasağı Nedir Yasağı

1. Kırmızı Çizgi Yasağı

2. Kırmızı Çizgi Yasağı

3. Kırmızı Çizgi Yasağı

4. Kırmızı Çizgi Yasağı

5. Kırmızı Çizgi Yasağı

6. Kırmızı Çizgi Yasağı

7. Kırmızı Çizgi Yasağı

8. Kırmızı Çizgi Yasağı

9. Kırmızı Çizgi Yasağı

10. Kırmızı Çizgi Yasağı

11. Kırmızı Çizgi Yasağı

Yasaklar
1. Sevgi Bilgilerine Ters Olan Yeni Bilgiler Yapısına Eklenemez, Yasaktır

Yasaklar
2. Terör ve Terörizm Yasaktır

Yasaklar
3. Kumpas Kurmak ve Tuzaklar Hazırlamak Yasaktır

Yasaklar
4. Tesirier
Göndermek
Üretmek
Yasaktır

Yasaklar
5. Kötü Niyet
Yasaktır

Yasaklar
6. Küfür, Argo ve
Sözler ve Söylemlerde
Kırıcı Olmak Yasaktır

Yasaklar
7. Sapkınlıklar
ve Sapıklıklar ve Bunları Yaşatmak Yasaktır

Yasaklar
8. Duyuların Bilgilerine Tezat Olarak
Oluşturulan Bilgiler ve Oluşumlar Hazırlanamaz
Yasaktır

Yasaklar
9. Kıskançlık Yasaktır

Yasaklar
10. Kompleks Yasaktır

Yasaklar
11. Kibir Yasaktır

Yasaklar
12. Nefret Yasaktır

Yasaklar
13. Savaş Yasaktır

Yasaklar
14. Kin Yasaktır

Yasaklar
15. Saygısızlık
Yasaktır

Yasaklar
16. Karamsarlık
Kötümserlik
Yasaktır

Yasaklar
17. Sinsilik Yasaktır

Yasaklar
18. Bencillik Yasaktır

Yasaklar
19. Bağnazlık Yasaktır

Yasaklar
20. Obsesyon
Obsedörlük Yasaktır

Yasaklar
21. Pedofilii ve Ensest İlişkiler Yasaktır

Yasaklar
22. Sevgiyi Yok Eden Taciz, Tecavüz, Gasp, Sadizm Yasaktır

Yasaklar
23. Aç Gözlülük
Yasaktır

Yasaklar
24. Adaletsizlik
Eşitsizlik
Yasaktır

Yasaklar
25. Alaycılık,
Küçük Düşürmek
Yasaktır

Yasaklar
26. Aldatmak,
Kandırmak,
Yalancılık
Yasaktır

Yasaklar
27. Aptallık ve
Gerizekalılık
Sağlayıcı Herşey
Yasaktır

Yasaklar
28. Bağımlılık Yasaktır

Yasaklar
29. Düşmanlık Yasaktır

Yasaklar
30. Distopya
Distopiklik
Yasaktır

Yasaklar
31. Dedikodu
İftira Eylemleri
Yasaktır

Yasaklar
32. Hırsızlık
Çalmak
Yasaktır

Yasaklar
33. Korkular ve
Korkutmak
Eylemleri
Yasaktır

Yasaklar
34. Rahatsızlık
Rahatsız
Edici Olmak
Yasaktır

Yasaklar
35. Şehvet
Yasaktır

Yasaklar
36. Şiddet ve
Eğilimi,
Öfke ve Kavga
Etmek
Yasaktır

Yasaklar
37. İğrençlik
Aşağılamak
Yasaktır

Yasaklar
38. İhanet Verilen
Sözlerin Arkasında
Durmamak
Yasaktır

Yasaklar
39. İntikam
Yasaktır

Yasaklar
40. Istırap, İşkence, Acı, Ağrılara Sebep Olmak Yasaktır

Yasaklar
41. Kaba Davranmak
Kırıcı Olmak
Yasaktır

Yasaklar
42. Kaos
Yasaktır

Yasaklar
43. Tehdit,
Baskı
Zorlama
Yasaktır


Yasaklar
44. Kapris
ve Alınganlık
Yasaktır

Yasaklar
45. Tüm Viller
ve Varlıksal
Oluşumlar İçin Bir Yasak Bilgisi Düzenlenir.

Yasaklar
46. Yanılgı
Alanındaki
Enerjilerin
Yasak Bilgisi

Yasaklar
47. Vil ve Villerin ve Varlıksal Oluşumların Tesirlerle Konuşaması
Yasaktır

Yasaklar
48. Hastalık ve Hastalıklar Meydana Getiren Şeyler, Hastalıklar
Yasaktır

Yasaklar
49. Tesirler ve Obsedör Oluşumlar Varlıksal Alanın Zamanını Algılayamaz
Yasaktır

Yasaklar
50. Acele Yerine Göre Yasal Yerine Göre Yasaktır

Yasaklar
51. Anarşi, Anarşizm, Anarşistlik Yasaktır

Yasaklar
52. Anti Obsedör Özellikli Bütün Bilgi ve Mekanizmaların Çalışmasının Durdurulması Yasaktır

Yasaklar
53. Arayışımız Artık Bitmiştir Yasağı

Yasaklar
54. Asa, Asalakça Yaratıkların Şix Yaşamında Olması Yasaktır

Yasaklar
54. Aşix Aşixi Yasağı

Yasaklar
55. Şix Yaşamında Oluşturulmuş Bütün Güçlere Zarar Verilemez Yasaktır

Yasaklar
56. Bilgi, Özellik,Bilinen Yapıları Kullanmadan Var Olmak Yanlış ve Yasaktır

Yasaklar
57. Bilgilere ve Merkezlik Özelliğine Her Hangi Bir Şey Unutturulamaz Yasaktır

Yasaklar
58. Bilgilerin Işıkları Asla Kapatılamaz Yasaktır

Yasaklar
59. Bilgisi Yazılan Bir Çalışma Ve Uygulamanın Şix'in Sesi İle Kapatılması Yasaktır

Yasaklar
60. Bize Ait Olmayan Şeyler İçin Görünmezlik, Bilinmezlik, Algılanmazlık, Duyulmazlık, Hissedilmezlik Yasaktır

Yasaklar
61. Bütün Vixxilerin Çalışmasının Engellenmesi Yasaktır

Yasaklar
62. Bütün Yasak Bilgilerinin Toplamının Yasağı

Yasaklar
63. Ceza
Yasaktır

Yasaklar
63. Devrim, Yönetime Karşı İsyan Yasaktır

Yasaklar
64. Vixxilerin Bilgilerine Tezat Olarak Oluşturulan Bilgiler ve Oluşumlar Hazırlanamaz Yasaktır

Yasaklar
65. Düşmancıl Oluşumlar, Zarar Verici Herşey Yasaktır

Yasaklar
66. Düzen Bozuculuk ve İsyan Yasaktır

Yasaklar
67. En Merkez Alanın Uyutulması Kesinlikle Yasaktır

Yasaklar
68. Gizlilik Yasaktır

Yasaklar
69. Hafıza Silinmesi
Yasaktır

Yasaklar
70. Hakikatlerin
Ortaya
Çıkmasını
Engellemek
Hakikati
Yaşatmamak Yasaktır

Yasaklar
71. Her Hangi
Bir Sorunda
Varlıksal Özelliklerin Kaybolması Yasaktır

Yasaklar
72. Her Hangi
Bir Şekilde
Şix Yaşamı
Dışına
İnanılmaz, Güvenlmez
Yasaktır

Yasaklar
73. Herkesin
Kendi
Özelliklerini
Yaşamak
Sadece
Kendilerine
Aittir Aksi Yasaktır

Yasaklar
74. Hile
Yapmak
Yasaktır

Yasaklar
75. Hipnoz
Hipnozite Yasaktır

Yasaklar
76. Hissaların
Engellenmesi
Hissalar ile
İlgili Obsedör
Oluşumlar Kesinlikle
Yasaktır

Yasaklar
77. Hoşgörülü,
Anlayışlı Olmak
Yerine Göre
Yasal
Yerine Göre
Yasaktır

Yasaklar
78. İllüzyonlar
Halüsinasyonlar
Sahte
Görüntüler ve Bilgiler Yasaktır

Yasaklar
79. İyiliği, Vissayı Savunmakla
İlgili Muhalefet Yasal, Bunlara Karşı Duran Muhalefet Yasaktır

Yasaklar
80. Kader ve Kadersel Düzenler Yaşamlar Kesinlikle Yasaktır

Yasaklar
81. Kaza
Yasaktır

Yasaklar
82. Kendi Kendine Oluşumlar, Bilgilerle Belirtilmeyen Oluşumların Ortaya Çıkması Yasaktır

Yasaklar
83. Kendi Seviyesinin Dışında Yaşanan İlişkiler Yasaktır

Yasaklar
84. En Merkezlik Özelliğinin Varlıksal Alan İçin Şixi İfade Eder Şekilde Çalışamaz Etkileri, Saldırıları Yasaktır

Yasaklar
85. Klon Oluşturmak Yasaktır

Yasaklar
86. Küsmek Yasaktır

Yasaklar
87. Melankoli, Duygusal Saplantılar Yasaktır

Yasaklar
88. Mikro Oluşumlar
Yasaktır

Yasaklar
89. Nede
Yasağı

Yasaklar
90. Negatif Endişe,
Panik
Yasaktır

Yasaklar
91. Negatif
Hırs
Yasaktır

Yasaklar
92. Negatif
İnatlaşmalar Yasaktır

Yasaklar
93. Negatif Israr Yasak Pozitif Israr Yasaldır

Yasaklar
94. Negatif Manüpilasyon
Yasaktır
Pozitif
Manüpilasyon
Yasaldır

Yasaklar
95. Negatif
Muhalefet
Yasaktır
Pozitif
Muhalefet
Yasaldır

Yasaklar
96. Negatif
Özel Olma
Durumu Yasak
Pozitif Özel
Olma Durumu
Yasaldır

Yasaklar
97. Negatif Tehlike
Yasaktır
Pozitif Tehlike Yasaldır

Yasaklar
98. Nispet
Yapmak
Yasaktır

Yasaklar
99. Obsedör
Bilgi ve Oluşumlar
Yasaktır

Yasaklar
100. Obsedör
Işınlanma
Yasaktır