Olumsuz Eylemlerin
Uygulanmaması
İçin Zihinsel
Yöntemler

Aptallık ve Gerizekalılık
Sağlayıcı
Herşey
Yasaktır

Bağımlılık Yasaktır

Başlangıçta
Hiç Bir Şey
Yoktu...