Obsesyon Nedir? Obsede Etmek Nedir? Obsedör Nedir? Obsesyonun Felsefi Tanımı

Obsesyon, takıntı şeklinde kelime anlamı olarak bilinse de ( aslında takıntı olarak obsesif kullanılır ), felsefi anlamda etki altında olmak, kalmak olarak kullanılır. Obsede etmekte, bir yeri, varlığı, alanı etkisi altına almak anlamında kullanılır. Bu etkileme durumu etkilenen alanın iradesini kontrol etmek şeklinde bir uygulamayı sağlamaktadır. Böyle etkiler yapan alanlara, varlıklara, organizasyonlara da obsedörler denilmektedir. Yani obsesyon, etki altına alarak iradesini kontrol etme olayı, obsede ise etki altında kalarak iradesini teslim etme durumu, obsedörlerde bunları yapan varlık ve alanlara verilen isim olarak tanımlanır. Obsesyon, günümüzün en tehlikeli konularından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Henüz bilgi ve tecrübesi yeterli olmayan, kendisini yeterince geliştirmemiş varlıklar, alanlar başkalarının etkileri altında kalarak iradelerini onlara teslim etmek gibi bir yanlışın içine düşmektedirler ki, bu durum onları felakete götürücü özelliklerde bir gerçeği ortaya çıkarmaktadır. 

Her varlığın kendi iradesi vardır ve bu iradeyi ancak kendisi kontrol etmelidir. Özgür irade kavramı obsede olan bir varlıkta kesinlikle yaşayamaz. Obsedörlerin en çok istediği şey, varlıkların ve obsede edilecek olan alanın sorgusuz ve sualsiz istenilenleri kabul etmesi ve kendisine inanmasıdır.

Bunu iyilik maskesi altında, tehditlerle yada zorlamalarla, yalan yanlış bilgilerle, kimi oyunlar ve tuzaklarla yaparak elde ederler. Bu onlar için çok önemlidir, nitekim obsedörlük başlı başına olumsuz eylemlerin bir çoğunu kendi yapısında bulundurmakta ve hastalık şeklinde varlıklarda, alanlarda yaşatılmaktadır. 

Başkalarını obsede etmeyi kimi varlıklar arzular şeklinde kendilerinde hissetmektedirler. Obsedörler, etkisi altına aldıkları varlıkları, alanları sadece kendi istek ve arzuları neticesinde kullanmak amacında olurlar. Diğer bazı kötülük olarak bildiğimiz eylemler, mesela şiddet, hırsızlık, cinayet gibi kötülüklerden farklı olarak obsedörler kendilerine bir nevi köleler aramaktadırlar. Yaşam boyu iradesini kontrol ederek kendisini efendi yapmak şeklinde amaçları vardır. Ve bunun için yapılması gereken ilk şartta kendilerine inanmalarını sağlamak olmaktadır. İnanan varlıklar, alanlar bu erdemsel özelliği böyle yanlış bir alanda uygulamaya soktukları için akabinde güven, sadakat ve benzeri bir çok erdemsel özelliklerini de inandıkları alanlara açmış ve uygulamaya sokmuş olurlar. 

Yalan yanlış bilgileri ve öğretileri kullanarak bazı insanları çevrelerine toplayıp onların zorunlu cahillik özelliğinden faydalanmaktadırlar. ( Zorunlu cahillik, zihinsel ve varlıksal gelişim seviyesi olarak olabileceğinin en ideal anında olan varlıkları cahil olarak görebilen varlıklarında olması ile onların bu durumu, zorunlu cahillik olarak nitelendirilir, bu hayatta daha fazla bilgi ve tecrübe edinemeyenlere verilen genel isimdir ve bu zorunlu cahillik, anlamı itibarı ile masumdur. Mesela, her hangi bir köyde yaşamını geçirmiş yaşlı insanlar, ömrünü çocuklarını büyütmeye adamış ve bilgilerle hiç ilgili olamamış, işte bu gibi insanlar zorunlu cahillik yaşamaktadırlar ve buda varlıksal olarak bir seviyedir ve oldukça masumdur.) Tehditler ve baskılarla insanların yaşamlarını etkilemeye çalışanlar, kendisi dışında gözü hep başkasının sahip olduklarını kullanmakta olanlar, hep obsedör karakterli varlıklar ve alanlardır. 

Herkes bu gibi alanlardan ve varlıklardan kendisini korumak için oldukça dikkatli ve özenli davranmalıdır. Onlara karşı en ideal savunma mekanizması sevgi varlığı olmak yada olmaya çalışmaktır. Sevginin içeriğindeki erdemlerin uygulanması, onların hiç bir zaman işine gelmeyen şekilde davranışları açığa çıkarır. Bu durum, kötülüğün sizin izninizi alarak sizin hakkınızda işlemler yapması anlamına da gelir, yani sizi obsede etmesi. Bu yüzden varlıklar sadece kendi iradesini kendisinin yönlendireceğini bilerek ve kendi doğru ve yanlışlarını sadece kendisinin bulabileceğine inanarak yaşama odaklanmalıdırlar. 

Yoksa çevrenizde obsedör kişilikli olarak kendi isteklerinin yapılmasını isteyen bir çok varlıkla, alanla karşılaşabilirsiniz. Sinsilik, iyilik maskesi takınmaları, tehditler, baskılar, yalan bilgilerle aldatma yoluna gidilerek inancınızı kazanmak, hep obsedörlerin uygulama yöntemleri olarak karşınıza çıkar. Bu varlıklar, alanlar bu yaptıklarından hiç bir şekilde pişmanlık yada rahatsızlık duymazlar, nitekim onların varlıksal ve zihinsel yapıları, erdemlerin içeriğindeki anlamları anlamakla ilgili bir reddetmeye girmiş durumdadır. Bir insana, alana zarar vermek kendilerince mantıklı olduğuna inandıkları sebeplere göre uygun görünmektedir ve tamamen değer yargıları da olumsuzluklar üzerine kurulu şekilde yapılanmıştır. Hitler mesela, tarihten bizlere anlatılanlar doğru ise tam bir obsedör olarak tarihi en olumsuz etkileyen örneklerden biridir diyebiliriz. Aynı şekilde Firavun'da. 

Obsedörlerin asıl istediği şey iradeyi etkileri altına almaktır ve İradenin başkasının elinde olması demek, varlığının, kendisi ile ilgili olan alanlarının, hayatının da kontrolünün başkasının elinde olduğu anlamına gelir. Kimileri şartsız kuralsız teslimiyet gibi uygulamalarda bulunurlar. Oysaki bu kadar daha yanlış bir uygulama varlıklar için söz konusu olamaz.

Hiç kimse hiç kimseye ve hiç bir sebeple teslimiyet duymamalıdır. İnsanoğlu hatalar yapabilen varlıklardandır ve teslimiyet, tamamen kendisini o alana, varlığa adamak anlamına gelir. Herkes sadece kendisine inanmalı, kendi iradesini kendisi kontrol etmeli, kendi kararlarını kendisi vermeli ve kesinlikle hayatının kıymetini bilerek kendisini obsede etmeye çalışan varlıkların, alanlarında kendisinden farklı bir yapıda olmayan oluşumlar, varlıklar olduğunu anlamalıdır. İkinizde ölümlü iken, O'na kendini teslim etmen neden? 

Dünya yaşamı, iyiliklerle kötülüklerin bir savaş içinde olduğu şekilde çevrelemiştir bizleri ve bir varlığın bu konuyla ilgili olarak kendisi için yapabileceği en iyi şeylerden biri, öncelikle ve sadece kendisine inanmak, kendisi dışındaki bütün inanç ve etki kaynaklarını derinlemesine incelemek olacaktır. Kötülükler ve bunların uygulanması aşaması yaşandığı zaman bilinmelidir ki, üzerinde ısrarla durulan iyilikler kazanacaktır. Pes etmeden inandığın iyilik ve doğruluk adına mücadele etmen mutlaka kötülüğe galip gelecektir. Nitekim var olmak ve yaşamın temeli iyiliklerle, sevgiyle ilgilidir. Kötülükler ve bunlara sebep olan bilgiler, uygulamalar yaratılışın hamurunda olan şeyler değillerdir. Dolayısı ile varlıklara ve alanlara düşen, o kötülüğün yok olması zamanı gelinceye kadar sabretmek ve iyilikle ilgili olan duruşunu bozmamak olacaktır. Bu şekilde bir bekleyişin sonunda iyiliklerin kazanması kesindir. Yaşam iyilikleri destekleyecek şekilde düzenlenmiştir, sadece özgür irade kavramının bağlayıcılığı nedeni ile kötülükler özgürce aramızda bulunabilmektedirler. Yoksa bir çiçeğin açmasından, bir yavru köpeğin bakışlarından yaşamın iyiliği destekleyen bir oluşum olduğunu anlayabilirsiniz.

 

Bu açıklamalardan sonra başka bir ifade ile obsesyon, bir yerin, bilginin, varlıkların etkisi altında kalınması durumudur ve bu etki altında kalınmakta obsede olunmakla tanımlanır, akabinde bu etki altında bırakmak isteyenlere de obsedörler denir ve bu üç anlamda sevgiyi yok eden özellikleriyle varlıkların kendilerinde ve çevrelerinde yasaklamaları gereken, kesinlikle obsede olmamaya dikkat etmeleri gereken şekilde olumsuz bir eylemdir, diyebiliriz.

Obsedörler, size bunu fark ettirmeden sizden sizi isterler ve bu durum, evrensel bir sorun olarak da karşımıza çıkmış bulunmaktadır. Nitekim evrendeki yaşamın içinde ne gibi varlıklar, alanlar olduğunu bilmiyor ve onlar için başka yaşam türleri obsede edilmesi gereken alanlar gibi görünebilir. Bu onlar için normal olabilir, çünkü ruhsallık öğretilerinde ve ilgili bir çok filmde de, ruhsal obsesyondan bahsedilmektedir ve bunu yaşayanlarında açıklamaları bu durumu doğrular niteliktedir. 

Dünya gözü ile gördüğümüz alanlarda yaşayan insan obsedörlerin dışında birde gözle görülmeyen alanlardan insanları obsede etmeye çalışan varlıklar bulunmaktadır. '' Korku seansı ve Doktor Uyku '' benzeri filmler tamamen bu konu ile ilgilidir ( varlıksal halleri tam olarak benzemese de varlıkları obsede etme halleri ve yöntemleri benzemektedir )  ve bu gibi varlıklar obsede etmeye çalıştıkları insanların zihinleri ile direk temas içine girerek, zihinlerinde onları obsede etmeye çalışmaktadırlar, iradesini kırmak, varlığın kendi zihnini kullanarak O'nu kullanmak istemektedirler. Bu şekilde o insanın hayatını yaşayan zamanla kendileri olmaktadır ve ruhsal varlığını istila etmeleri konusu tamamen obsede olunduktan sonra uygulanan saldırılardır. Bu gibi varlıklar, obsede edebilmek için insanın zihinsel alanı ile temas içine girip, O'nun bütün inançlarını, bilgilerini, düşüncelerini, hayatını, anılarını, korkularını öğrenerek O'na göre bir saldırı planı düzenlemektedirler. İnsan neden en çok korkuyorsa O'nunla ilgili zihninde oluşumlar meydana getirerek, bunu sonrasında tehdit konusu da yaparak, kendisine teslim olmasını sağlamaya çalışması uyguladıkları yöntemlerinden sadece bazılarıdır... Bu ve benzeri bir çok yöntemi kullanan bu gibi varlıklardan korunma yolu da tabii ki yine sevgiyi tamamlayan erdemleri uygulamaktan geçmektedir. Çünkü bu varlıklar tamamen olumsuz eylemleri kendilerinde yaşatan varlıklar olarak obsede etmeye çalıştıkları insanlarda olumsuz eylemleri yaşatmış olması şartını aramaktadırlar. Mesela bu gibi varlıklar hırsızların, katillerin, suçluların zihinleri ile çok daha kolay iletişim içine girerler ve onları çok kolay bir şekilde obsede ederler. Sonrasında bu insanlar suçu işlemesini isteyenin bu varlık olduğunu bile anlayamaz hale gelirler. Tüm bunları tesirlerle, etkilerle, kendi yapısına uygun olan oyunlarla yaparlar.

 

Ancak zihninde, kendisinde sevginin içeriğindeki erdemleri yaşatan ve olumsuz eylemleri uygulamayan insanlara yaklaşmaları söz konusu olmaz, bunu itici bulurlar, zor ve kendileri için yenilgiyi ifade eden bir uğraş olacaktır çünkü, ki yaklaşsalar bile bu o insanın sorunu çözebileceği şekilde gelişecektir. Zihni sevgi ile ilgili düşüncelerle dolu olan bir insanın zihninde olumsuz düşünceler belirdiğinde, bunun bir terslik olduğunu anlaması ve iradi olarak reddetmesi bu olayı çözümleyici basit bir uygulama olur. Ancak bu, sevgiye uyumlu varlıkların zihinlerinin başarabileceği bir savunmadır. Bu ve benzeri örneklerle obsesyonun aslında bir evren sorunu olduğunu anlayabilirsiniz. Rüyalarınızda yada astral alanlarda beyaz ışıklar içinden çıkan perimsi varlıklara da çok itimat etmeyin, onların iyilik maskesi olarak bu yöntemin kullanılması da oldukça yaygındır. Siz size ne veriyor? Sizden ne istiyor? Amacını öğrenin ve uygulamalarına bakın. Mutlaka maskesi düşecektir. Bizim bütün yönlerden, boyutlardan, alanlardan gelen obsedör saldırılara karşı en iyi savunma mekanizmamız sevgiyi tamamlayan erdemleri kendimizde yaşatmak ve olumsuz eylemleri kendimizde yasaklamak olacaktır.

Bu durum tam bir anti obsedör savunma mekanizması olarak varlığınızı korur. Sevgi Nedir Tıklayınız. Bu savunma mekanizmasını obsesyonun, obsedörlerin aşması mümkün olamaz. Aynı zamanda bu güzel uygulama ile var olmanın gerçek anlamını da hissetme, yaşama imkanı bulursunuz. Kendi varlığınızın kıymetini bilmeniz dileğiyle..

Anti Obsedör Bir Yaşam Halinde Yasak Olma Zorunda Olan Obsesyon ve Obsedörlük:

......ve obsedörlüğü onaylayan her hangi bir söz, bilgi, oluşum, onaylama, obsesif hareketler ve özentiler, kendisini obsesyon olmuş gibi görmek yanılgısına düşmek, saygı ve sevgi erdemlerini obsedörlerin kendi olumsuzluklarına karıştırarak obsesyonu yüceltmeye çalışmaları ve benzer şekilde yok olma hali yaşayan bu yaratıkların karakterlerinin ismi olan osbsedörlük ve bütün halleri tüm zamanlart boyunca, sonsuzluğun ilerlediği ve koyulan noktasında bile bu konuyla ilgili karalrımızı o zamanda bile görebileceğimiz kadar kesin ve bizim için yokluk demek olarak yapılandırılmıştır, tanımlanmıştır, bizler için birşeyler yoksa onlar obsedörlerdir diyebiliriz. Bu yasak bilgisi yaşam haline asla yaklaştırmayacak şekilde etkiler ve anti obsedör bir yaşam hali olarak onu sürekli yapılandırır.