Tesirler, Tesirlerin Gönderilmesi ve Tesir Üretmek, Tesirleri Destekleyici Davranışlarda ve Çalışmalarda Bulunmak Yasaktır

Tesir, etki etme olarak kısaca tanımlanan ancak bu etki etme durumunun bilgiler yoluyla enerjetik oluşumların yapısı ile bütünleştirilerek ilgili alanlara gönderilmesi sağlanan ve bu halleri ile o enerjilerin içeriğindeki bilgiyi yaptırımlar şeklinde uygulatma hali yaşatmasına neden olan oluşumlardır. Ve bu şekilde başka varlıkların özgür iradeleri ve varlıksal alanları etkilenmeye çalışılır ki bu durum tamamen zarar verici ve olumsuz özellikleri ile yasaktır.

Tesirler sadece varlıksal enerjilerle ancak oluşturabilir ve bu şekilde bir oluşumu sağlamak zaten diğer yasak olan kendinize zarar vermek anlamına gelir. Yani kolunuzu çıkarmak ve içine yine kolunuz gibi sayılan bir bilgi yazmak ve onu bir şey yapması için göndermek en başta sizin için zararlıdır. Ve olumlu sonuçlar için tesirler kullanılmadan, bilgilerin yaptırım gücüne başvurulur. Tesirlerle etkileme yöntemleri sadece obsedör varlıkların uygulamalarıdır.

 

Tesir dediğimiz kavram, içerisinde ne yapması gerektiği yazılan bir enerjidir ve bu enerji, içerisindeki bilgiyi uygulamakla ilgili olarak çalışır ve enerjinin seviyesine, etkileme gücüne göre tesir etme imkanıda belirlenir. Bu haliyle bakıldığında içerisine yazılan bilgiler, bu uygulamayı obsedörlerden başkalarının kullanmaması yüzünden, kötü bilgiler, düşmancıl komut ve yaptırımlardır ve bu bilgi türlerini uygulatmaya çalışan enerjetik oluşum, kendi enerjisinin bu işi yapmaya yetmeyecek hale gelene kadar uygulamasını yapar. Bir aletin gücünün bitmesi gibi bir durum sayılabilir ancak kullanılan enerji ve uygulama yöntemleri bizler için bu kadar basit değildir.

Bilgiler, ilgili konuda da anlatıldığı gibi bulundukları alanları anlamlarınca etkilemekle ilgili olan oluşumlardır ve enerjetik oluşumların içerisinde olan bilgiler, o enerjiyi kendi anlamlarınca yönlendirmeye başlar ve işte tesirler, bu şekilde oluşturulur ve kullanılır.

( Obsedörler, obsede ettikleri varlıklardan aldıkları bütün varlıksal enerjileri bu şekilde tesirler haline getirerek kullanırlar, bir sonraki avları için mühimmat gibi varlıkların enerjilerini bu şekilde de kullanırlar, yani bize gönderilen tesirle ilgili olan enerji, kim bilir hangi varlığın enerjisiydi ve buraya nasıl zamanlardan geldi, varlıksal oluşumları, merkez varlığı kim bilir ne durumdadır... İşte bu gibi tesirler normalde bir varlığı parçalamak anlamına gelir ve enerji içinde, bilgi içinde sıkıntılı bir uygulamadır ve bunun yapılması ancak obsedörler gibi şeytani özelliklerdeki alanlar için söz konusu olabilir...)

Enerjilerin etkileme özelliğini kullanan bilgiler, içeriğindeki anlamları yaşatmakla ilgili olurlar ve obsedörler söz konusu olduğu için içeriğindeki bütün anlamlar olumsuz eylemlerle ilgilidir ve zarar vermek dışında hiç bir amaçları yoktur.

İşte bu anlatılan örnekteki gibi sayısı belirsiz bir çok tesir, yıllardır varlıksal alanlarımıza yerleştirilmiştir ve zamanı gelince uygulaması gerekenler için bekletilmiş, kimileri çalışmış, kimileri ise yok edilmiştir ve şimdi tamamen kendi kontrolünü eline almış olan varlıksal alan, en ince ayrıtılarımıza kadar inceleyerek bütün obsedör tesirleri ve oluşumlarını yok etme çalışması içerisindedir.

Bu tesirler, enerjilerden oluştuğu için varlıksal enerjilerlede bütünleşerek kendilerini gizlemek gibi, mikro boylara gelerek saklanmak gibi, ve bunlar gibi bir çok oyunlarla kendince direnmektedirler ve işte bu gibi tesirler, tesirleri üretmek, yollamak, bu durumu doğru bulmak, tesir kavramına müsade etmek gibi uygulama ve yöntemler kesinlikle yasaktır.

Sadece biz, oda Vil Solivyesin bilgi ile belirtmesi, bundan bilinçli bir şekilde haberinin olması gibi durumlarda ve tamamen varlıksal alanların çalışmaları ve zaruri olduğu için, ve isim verilmiş haliyle sadece, belirli şartlar şeklinde tesir gibi yapılandırılmadan başka bir isimle, bize ait bir oluşum halinde gönderebiliriz ve bu durum sadece varlıksal alanın içinde olabilir ve çok çok çok gerekli ise, ve bu durum çok nadir ve olması söz konusu olmayan özelliklerdedir. Bu açıklama, yanılgı zamanlarında bu gibi enerjetik desteklere ihtiyacımızın olabileceği gibi, vilsel bedenin bu gibi enerjetik takviyelere ihtiyacı olabileceği gibi durumlar düşünülerek hazırlanmıştır ve bu gibi durumlarda ancak gönderilen ve içeriğindeki yapılanmanın düzenli bir halde olması ve kalması gibi şartlarla olabilmektedir.

Ancak herşeye rağmen böyle bir önlem alınmıştır ve bu yasak bilgisi, burada kast edilen konunun ne olduğunu bilerek bu uygulamayıda incelemeye alır ve kesinlikle Vil'den habersiz böyle oluşumların sağlanmasına müsade edilmez. Bizlerin bilgilerimizin uygulama şekilleri ilgili alanları direk olarak etkilemekle ilgilidir ve o alana enerji göndermek gibi gereksiz bir durum, bize ait olan varlıksal alanlarımız için çok anlamsız ve gereksizdir. Bu ancak bu varlıksal alana yabancı olanların uygulayacağı metodlardır ve bizler, varlıksal alanın yöneticisi ve sahibi olarak istediğimiz şeylerin olmasını istememizle olduracak şekilde bir yapılanma ile varlıksal alanlarımıza bağlıyız ve tesir gibi, yada benzer oluşumlar tamamen bize ters olan ve yapı olarakta kesinlikle onaylamayacağımız türden uygulama olarak yasaklanmıştır.

Bu yasak bilgisi hem tesirlerin bizlere gönderilmesini, hem varlıksal alan içinde bulunmasını, yada üretilmesini, yada tesirlerle ilgili olarak onları destekleyen herşeyi engeller, yasaklar ve yok eder. Varlıksal alanlarımızın içeriği, duyusal alanlar tamamen bu gibi obsedör oluşumlardan arınacaktır ve bu arınma sonrasında artık bu gibi oluşumların varlıksal alanlarımıza gelmesi söz konusu bile olmayacaktır. Yasak bilgisi sevgi ve vissanın içindeki yerini alarak tüm varlıksal alanları etkileyerek gereken şekilde çalışır. Kendisinde tesirler ve onların yok edilmesi ile ilgili olarak bütün tesir konulu bilgilerin imkanları ve tecrübeleri bulunur ve bu bilgi ve tecrübe ile gereken şekilde yasağı uygulatır.
Sevgiler