Sapkınlıklar ve Sapıklık ve Bunları Yaşatmak ve Yaşamak Kesinlikle Yasaktır

Bu eylemleri yaşatan İnanışlar
ve Sapkınca Davranışlar ve Sapıklıklar
Her zaman Yasaktır

Sapkınlık, doğru ve düzgün seyreden, giden, ilerleyen bir halden sapma durumudur. Doğruluğa ve düzgün olan şeye karşı durma durumudur ve bu şekilde bir tanımla sapkınlık denilen olumsuz eylem, bizim için sevgiye ve içeriğindeki erdemlere karşı olma anlamını taşımaktadır ve hiç bir saptırı, yol, bilgi, konu, olay, düşünce, sapkınlık yaratacak oluşumlar, uygun bulunmadan kesinlikle yasak olarak sayılır.

Sapıklık ise, bir varlığın dengesini kaybederek, yaşamın değerlerini ve bilgilerini umursamadan kendisine ve çevresine zararlar verme haline gelmesine neden olan akli, zihinsel hastalık hali, psikopatça, yani bozuk psikolojinin uygulandığı hastalıklı bir davranış biçimidir. İçeriğindeki olumsuz eylemleri normal gibi uygulamaya çalışması şeklinde hastalığı yaşatılır. Bu açıklamalarla sapıklık ve sapkınlık her haliyle yasaktır.Bizle riçidne sapkınlık vissa vilgilerinden vagçmek olur zaten ve kesinlikle doğru giden bu düzenimiz bozulamaaz. Bizlerin doğru ve düzenli bularak yaşadığımz herşeyi bozmaya çalışmakt sapınlıktır.

Sapkınlık doğru ve olması gerektiği gibi, düzenli, var olma anlarında bir rahatsızlıkları özellikle oluşturmadan kendi düzgün ve içeriğinde elinden
geldiğince sevgi ve bilgilerinin yaşatıldığı hayatın bu düzenini bozmaya, onun için aykırı gelecek şekilde bunalımlara sebep olmaya, içerisinde zorla elde etmekten, hastalıklı bir şekilde ilgi göstermeye,cinsel ve diğer bir çok erdemsel ve duyusal özelliklerin yapılarına ters olan olumsuz eylemleri başakarının yaşamında, hayatında ve çevresinde yaşatmasına sapıklık denilmetkedir ve sapşıkça davranışlar oldukça rahatsız edici ve toplumlar tarafından hastalık olarak ttanımaları ile oldukça fazla zarar vericiliği ortay çıkmıştır ve kimselere bu gibi yaşamının düzenine ve anlayışlarına ve bakış açıklarına ters olan tacizlerde bulunamaz, zorla yada baskı ile bunları yaptıramaz, kandırarak yapmalarda sapıklık anlamında kullanılır ve varlıklar kendilerine sapıkça davranan varlıksal alanlardan uzak durmalşıdırlar. Çünkü bu olumsuz eylemin içinde bir çok başka olumszu eylemlerin yaşatılması söz konusu olamaktadır ve bunu
yaşatan varlıklar zor bir hastalık şeklinde kendilerinde engel olamadıkları kötü bilgilerin, tesirlerin etkilerini yaşatmaktadırlar ve bu eylem sonuucunda her iki alanda olumsuz etkşlenerek, sapıklık içinde bulunanlar toplumlardan da dışlanabilirler.

Bu gibi varlıkların bulunduğu alanlar gözlendiğinde poislere haber vermek doğru bir yöntem olur ve suçundan doayı ceza çekmek gibi toplumsal güvenlik kurallarımız masum insanların hayatlarını bu gibi
insanların hastalıklarından korumaktadır ve sapıklık olumsuz eylemleri kendi yapısınıda etkileyerek bozmak halidir ve sapkınlık ise doğru yolundan gidenşeyin bu yolundan dönmemesi gerektiği halde dönmesi, sonrasında böyle kararlar vererek hep olunmsuz eylemlerin yaşatılması anlarına geri dönüp ve
bu şekilde sürekli yaşam halinde sapkınlıklar şeklinde insanların yaşamlarında uygulanır ve toplumsal yaşam alanlarında herkesin huzurlu olmasını sağlayaacak şekilde bir yaşam şeklini benimseyerek, sapkınlıklar ve sapıklıklar yaparak bu eylemi yaşatan yerler olmaktan uzak olmaıyız ve bu yasak bilgisi, bu gibi eyilimleri olan varlıkları bularak onları da iyetlerinden engelleyip, yasakalayarak bilginin çalışmasın sağlar.Vissa içindeki yeri ile gerekeni şekilde çalışır.....