Kötü Niyet Yasaktır
Kötü Niyet Beslemek, Kötü Niyetli Çalışmaları ve Bilgileri, Düşünceleri Eylemlere Dökmek Yasaktır

Kötü niyet, bir oluşumun bir olayı yapmadan önce düşünüp istemesi durumunun olumsuz eylemler şeklinde ortaya çıkması halidir. Niyet bu isteğin ortaya çıkması, kötü niyet bu isteklerin kötü bilgilerle ilgili olması durumudur ve Vil Solivyes yaşam halinde kimse kötü niyet beslemez.

Bu oldukça zararlı ve kesinlikle yasaklanmış bir eylem olarak bulunur. Bu duyusal özellik bütün oluşumların niyetlerini bu açıdan kontrol ederek gereken şekilde yasaklarını sağlar ve kötü niyetin olmadığı yerde ortaya iyi niyetler çıkar ve vissa yaşanır. Bu duyusal özellik niyet konusundaki uzman kontrolleri sayesinde neler bağlı olarak niyetlerin oluştuğunuda kontrol ederek oluşumlar hiç istemeden onları engeller ve vissa içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.

Kötü niyet, kötücül içsel düşünceler, kötü planlar programlar, kötülüğün özendiriciliği, olumsuz eylemlerle ilgili olan bütün çekicilik oluşturan düşünceler yasaktır.

KÖTÜ NİYETLERİN VİLLERİN ZİHİNSEL ALANLARINDA İKEN ENGELLEYEN ÇALIŞMA MEKANiZMASI

Niyet, bir olay yada konu yada ilgili olan durum hakkında bir bilgiyi ortaya çıkarmak halinin ilk zihinsel alanlar içerisinde belirdiği yerdir. Bir şeyi istemek, yapmak, meydana getirmek için öncelikle niyetler şeklinde içsel bir düşünme haline benzeyen ancak tam olarak düşünce gibi belirgin vee açık ve seçik şekilde anlamının ortaya çıkması ancak uygulama sırasında belirlenebilen ve uygulaması yapılmadı ise onu niyet olması özelliklerinin kaybolmasıhalinin yaşandığı, bu şekliyle niyet olarak beelirmemiş sadece zihinsel bir algı veya gerçekleşmeyen niyeetler şeklinde de ifade edilen oluşumlar şeklinde son bulmuştur.

Niyet, bir eylemin uygulanması durumu için neden, nasıl, neleri yapmak gibi, o eylemi uygulamak adına beliren bir start düşüncesi ve münaşakasıdır ve bu düşüncyi yapmak isteyen varlık, bunda kararlı olduğunda, eylemsel özelliklerdeki anlamları ile düşünceler arasındaki yerini belli eder ve niyet düşüncesi, bu niyeti gerçekleştirmek istemesi ve bunların sonucunda kararda vererek uygulamaya geçmesi hali başladığında niyetlerini gerçekleştirmek hali içine girmiş olur ve niyetler işte bu şekilde bir oluşum süreci ile yaşamlarımızda olaylar olalarak yaşatılırlar ve bu olayların kötü sonuçlanması, zarar verici olması ve olumsuz eylemleri ifade eden şekilde bir yapılanmasının olması ile uygulamanın yapılması adına oluşan niyetin kötü olması gibi bir sonuç, bilgi ortaya çıkar.

Niyeti ne ise varlıkta o yönde bir hal içinde bulunur ve bu durum sadece niyetinin uygulanmaması şeklinde algılanır. Niyetler diğer düşüncelere benzeeyen ve uygulama yaptırmak eylemini içerisinde bulunduran özellikleri ile diğerlerinden ayrılırlar ve sürekli kafasının içinde bir niyeti yaşatan ve onun uygulanması için planlar yapan bir varlık, sonrasında niyeti ile doğru ortantıda bir uygulama yaptığında niyetinin farklı olduğunu nadiren söyler ve genellikle niyetlerle aynı olan uygulamalar ortaya çıkar.

Bir sonucun olumsuz olması sonrasında niyetinin iyi olduğunu söyleyen alanın bu söylediği gerçe için zihinsel alanı son ilgili zamanlarda bu konu ile ilgili olarak hangi düşünceleri üretmişir ve ne gibi planların uygulanmasını sağlayan bilgileri yamzış, çizmiş ve irdelemiştir, hepsi inceleme allında alınır ve eylemle benzer olan niyetler, düşünceler konu ile ilgili olarak niyetiyle bu durumu yaşattığın söylemek zorunda kalır.

Markete gitmek niyeti, düşüncesi ile evden çıkarak yolda kuaföre girmesi O'nun aslında niyetinin merket olduğu gerçeğini doğrular özelliklerdedir ve bu şekilde eylemler başlamadan önceki niyet bilgileri bir çok imkan ve olacakla algılanabilir ve bu yolla birde suçlu ve suçsuzlar da belirlenir.

Bir kötü olay meydana geldiğine bunun niyet bilgisini ortaya çıkarma özellikli olan bilgi, niyetin ve ilgili kişinin kim olduğunu ve başlangıç düşüncesinden, niyetin içeriğine, amacına ve planlarına kadar bir çok bilgiyi algılayabilme ve bulabilme özellikleri ile kötü ve olumsuzlukların meydana gelmesine neden olan bütün niyetlerin oluşmasına engel olacak şekilde yapılanması ile yasaklar arasında ki yerini alır ve hiç kimse olumsuz bir eylemi uygulamak adına birr niyeti zihinsel alanlarında, kendi düşünsel mekanizmalarında oluşturamaz ve bu sebeple kötü eylemlerin uygulanabilmesi ve varklıkları teşvik etmesi için gereken biilgi ve düşünceler oluşamaz haliyle uygulanamaz.

Düşünsel alanlarda, zihinsel yapılarda erdemsel bilgilerin meydana getirdiği düşünceler ve fikirlerin ve akabinde niyet oluşumlarının şekli ve anlamları ve meydana gelme halleri ve kendisini olumsuz eylmleriifade eden düşünce niyetlerden ayıracak şekilde farklıdır ve bu iki birbrinden uç bir şekilde ayrı olan düşünsel konular, bu yasak bilgisinin etkisinde kalarak kötülüğü alaılayan sistemi ve çalışma hali ile, artık kötü niyetlerin nasıl oluştuğu konusunda tecrüebeler sahibi olarak, kısa bir zaman sonra çokd aha ustaca çzöümlerle kötülüğü, niyetlerini ve düşüncelerini engeller.

Yasak bilgisi bütün villerin zihinsel alanlarını bu konu ile ilgili inceleme imkanına sahip olur ve viller bunları fark etmeden gereken çalışmayı yapar, aynı şekilde Vil Solivyes içinde aynı çalışma yapılır...