NEGATİF MANÜPİLASYON YASAKTIR, POZİTİF MANÜPİLASYON YASALDIR

NEGATİF MANÜPİLASYON YASAKTIR, POZİTİF MANÜPİLASYON YASALDIR

Manipülasyon, varlıkları kendi bilgileri dışında veya istemedikleri hâlde etkileme veya yönlendirme anlamına gelmektedir ve yaşam halinde bilgilerimiz dışında kesinlikle manüpüle etmek yasaktır. İstenmeyen şeylerle ilgili, bilgilerimizin dışında konularla ilgili yönlendirmek, etki altına almak yasaktır. Her hangi bir konuda yönlendirmek ve etki altında olunması söz konusu olduğunda bunun bilgisi yazılır, adı koyulur, ne olduğu bildirilir, vissa filtresinden geçirilir ve buna göre gereken şekilde durum yaşatılır. Bunun dışında manüpiasyon, manipüle etmek kesinlikle yasaktır. Sadece vissa bilgilerine uygun şekilde yönlendirmeler söz konusu olabilir bu pozitiftir, vissa uygun olmayan manüpile etmek yasaktır ve bu negatiftir. Bu açıdan bakıldığında pozitif ve negatif olmak üzere ikiye ayrılır ve negatif olanı yasak, pozitif olanı yasaldır.