Kıskançlık Yasaktır

Kıskançlık, bir varlığın başka bir varlıkla ilgili olarak onun sahip olduğu şeylere sahip olmadığı için kendisini kötü hissetme eyleminden sonra bir olumsuzluk yapmaya kadar kendisini götürebilen gereksiz ve anlamsız bir bakış açısı, davranış biçimidir. Bu Dünya'da hiç kimsede kıskanılması gereken hiç bir şey yoktur aslında, bu açıklamanın ne demek olduğunu anlamakla ilgili olarak kendinizi geliştirerek bu olumsuz eylemi varlığınızın bütün alanlarında yasaklamalısınız.

Kıskançlık, anlam ve yapı olarak tamamen karanlık bir bulut gibi varlıkların davranışlarını etkileyecek şekilde yaşamlarına sızmış, kimi oluşumlar tarafından da sanki normal ve yaşanılması gereken bir durummuş gibi de yer yer lanse edilmiş, başkasında var olan şeyler üzerine bir istek duyan varlığın, bu durumu kabullenememesi sonucu oluşan duygusal çalkantılar, düşünsel karışıklıklar şeklindeki olumsuz eylemleri çağrıştıran düşüncelerin oluşturulmasına neden olan bakış açıları, ve bu düzensiz geçen zihinsel haller sonrasında olumsuz eylemlerden her hangi birini uygulamaya kadar götüren ve fark ettirmeden bunları yaptıran özellikleri ile, olumsuz eylemlerin içerisinde sinsice uygulama yapan olumsuz eylemlerden bir diğeri olarak yerini almıştır ve yasaklanmıştır.

Bu dünya yaşam alanı sisteminde kıskanılması gereken hiç birşeyin olmadığı gibi, diğer yaşam alanlarında da kıskanmak için sebepler olmayacaktır, çünkü herkesin herşeyi olacakır, isteyebilmeyi başardığı ve gereken herşeyi zahmetsizce elde edebilecektir ve böyle bir alanda bu imkansızlıklar yüzüden kıskançlık gibi bir eylemi yaşatmak, aslında oldukça anlamsızdır...

Ve bu anlamsızlığı, olması gerekenin, herkesin herşeyinin olabilmesi şeklinde bir yaşam halinde yaşamasının normal olduğunun bilinmesi ve anormal olanın böyle ayrılıkların ve eşitsizliklerin olduğu bilinerek daha kolay anlayabiliriz. Bu anormalliğin içerisindeki eşitsizlik ve imkansızlıklar bahane edilerek, işte bizlere kıskançlık gibi bir çok olumsuz eylemi yaşatmaya çalışmaktadırlar...

Bu yaşatılan olumsuz eylemler, eğer varlıksal açıdan uygun görülürse bir erdem şeklinde varlıksal alanda yaşatılan bilgiler olurlar ve işte obsedörlerin hayalide, bu olumsuz eylemleri yaşayan bir varlıksal alan olmasıydı...

Bunun gibi bütün olumsuz eylemler, onların varlıksal alanlarımıza sızabilmesi için oluşturdukları kendi pisliklerinin bizim kelimelerimize ve yaşantılarımıza dönüşmüş halidir. Eşitsizlikler, imkansızlıklar, ihtiyaçlar ve daha bir çok sebepler şeklinde yaşam koşulları hazırlayarak bunların içindeyken kıskanç olmamız, hırsızlık yapmamız, düşmancıl davranmamız, adaletsiz olmamız ve benzeri diğer olumsuz eylemleri yaşatmak ve yaşarken onlara alışmak ve alışınca da bu olumsuzlukları benimseyerek onlar gibi obsedör varlık olma yolunda yada obsede olan varlık olma yolunda ilerlemek...

İşte bütün düzen, tamamen bu amaçlarını gerçekleştirmek için ayarlanmıştır ve dediğim gibi, bizlerin özünde, yapımızda hiç bir olumsuz eyleme dair bilgi, edinim, alışkanlık, yapılanma ve oluşum yoktur. Bütün bilinen olumsuzluklar onların kendi yaşamlarından yaşam alanı sisteminin içerisine bulaştırabildikleri ve bir çoğuda engellenmiş ve gelememiş kötü bilgiler ve tecrübelerdir. Bizdeki iyilik artık bu kadarını kabul etmiştir zorunlu cahil olduğum zamanlarda, şimdi tamamen temizlenme ve onlarla ilgili bir noktayı bile kabul edememe durumlarındayız...

İşte kıskançlıkta kasıtlı olarak ayarlanmış bir obsedör oyunu olarak varlıksal oluşumları birbirlerine düşürmek, bu kötü eylem sonucunda daha kötülerinin yaşatılmasını sağlamak gibi amaçları olan bir olumsuz eylemdir...

Aslında kıskançlık duymamız gereken hiç bir şeyin olmadığı bilgisi o kadar açık ve nettir ki, bunu anlayarak bütün kıskançlık sebeplerinizi yok edebilirsiniz.

1 - Bu dünya yaşam alanı sistemindeki bütün yaşamlar sorunludur. Hepsi insan bedeni denilen ıstırap faktörünü sarayların içinde de olsa, gece gündüz sexte yapıyor olsa yaşayan özelliklerdedir ve cinsellik bile yorucu olmaya başlamaktadır belirli bir süreden sonra ve bedenin dinlenmesi, zevklerin ve hazların belirli aralıklarla ancak yaşanabilmesi, ve ihtiyaçlar ve bir çok insan hayatı gereksinimleri, herkesi birbirine nerede olursa olsun eşitlemektedir ve herkes bu haldeyken sarayda olmayı kıskanmak, bu yaşananları değiştirmeyecektir ve önemli olanlar bunlar olmadan yaşamalardır ve bizlerde işte böyle bir yaşam haline gitmekle ilgiliyiz.

Dolayısı ile ikinci bir sebep olarak, gideceğimiz yerdeki imkanlar, yaşamlar ve haklar, tamamen eşittir ve herkesin her zaman herşeyi vardır ve bu durum gelecekte yaşanacakken, böyle bir geleceği olan sen için bu şekilde kıskanmalarla geçirilen geçmiş hiç sana yakışır mı?

Geleceğinde herşeyin olacak ancak bunların araç olduğunu anlayacaksın, ve şimdi herşeyin olmadan bunların araç ve geçici olduğunu anlayarak kıskançlık ve benzeri olumsuz eylemleri kendinde yaşatmamalısın.. Bu gibi eylemler varlıksal olarak imkanları olmayan obsedör varlıkların yaşattığı kavramlardır ve bizler gibi sevgi varlığı olan bir varlıksal alanda yaşatılması kesinlikle söz konusu olamaz.

Biz bir aileyiz ve hepiniz kardeşsiniz ve kardeş kardeşi kıskanamaz, ancak tebrik eder, onur duyar, mutluluk duyar... Kıskançlık ve benzeri olumsuz eylemleri yaşatmak, düşünmek, uygulamak tamamen yasaklanmıştır.

Birde sevgiliyi kıskanmak gibi bir durumdan bahsedilmektedir ki, bu durumu kıskançlık olarak isimlendirerek aşkın tekillik yaşama isteğini gerçekleştirmek isteyen varlıkların bu isteklerini yanlış şekilde lanse etmiş oluruz.

Sevgililer, aşık olduğu kişilerin başkaları ile birlikte olmasını istememektedirler, bu aşk erdemsel özelliğinin ikiyi tek yapmak gibi özelliklerinin olmasından kaynaklanmaktadır ve ( ikiliden örnekle ) üç kişi olduğunda gerçek aşk yaşanamamaktadır. ( Bu bir bütün olma durumudur, 3 kişilik aşk yaşanacak ise o zaman 3'ü bütün olması halinde yaşatılır, birbirlerinden ayrı olacak şekilde aşklar ayrılığı kabul etmezler, sebebi budur rahatsızlığın, aşk kaç kişi arasında yaşanıyorsa bütün ilişkileri o bütünlüğün tam olması ve birlikte olmasını isteyen şekilde bir erdemsel özelliktir... )

Yaşanan şey başkadır ve tutkulu aşk, iki kişi arasında yaşanmaktadır ve bu birbirlerine ait olmak istemek durumu, yaşadıkları aşkın etkisiyledir ve başkaları ile birlikte olmasını istememek kıskançlık değildir, sorun sadece eşine güvenmemesi hallerinde ortaya çıkabilir, buda yaşanan aşkın zaten tek taraflı yaşatılabildiği gibi bir anlamı ortaya çıkarır, nitekim aşık olan aşkından başkasını istemeyecek şekilde bir yapılanma ile doludur ve aşk, bir bütün olmak kavramı ile ilgili olarak iki varlık arasında ancak yaşanır.

Birinin gözü dışarıda ise diğeri kesinlikle O'nu yola getirmeye çalışmamalı, kendi yaşattığı aşkına hürmeten yapılması gerekeni yapmaldır. O'nu kısıtlamak, engel olmak, aşk gibi temiz bir erdemin içerisine olumsuz eylemleri katmak anlamına gelir ki, zaten büyüsü bozulmaya başlamıştır da denilebilir. Aşk yaşarkende çiftler içerisinde olumsuz eylemlerin kesinlikle olmamasına özen göstererek aşk erdemini ne kadar saf ve gerçek yaşadıklarını anlayabilirler. Aşıkların bu isteklerinin adı kıskançlık değildir, kıskançlık için aşkı yaşamayanlar olmak gereklidir, eşini paylaşmak istememek aşkın isteğidir, bunu kıskançlık olarak adlandırıp olumsuz bir eylemi yaşatıyor gibi kendinizi düşünmeyin, ancak işin içine zorlamalar girdiğinde olumsuz eylemler başka bir şekilde yaşanmaya başlamış olur.

Kıskançlık, bu anlatıldığı şekilde tamamen yasaklanmıştır ve oldukça gereksiz ve saçma bir kavram olarak yaşam alanlarımıza bulaşmıştır ve bu yasak bilgisi varlıksal bütün alanlarımıza etki ederek sevginin ve vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır. Sevgiler.