Küfür, Olumsuz Sözler ve Argo,
Sözler ve Söylemlerde Kırıcı Olmak Yasaktır

Küfür, yakışık olmayan sözler, söylemler, içeriğinde utanç duyulacak şekilde anlamların olduğu konuşmalar, başka birini rencide etmek amacı ile söylenmiş sözler, diğerini rahatsız edici sözler bütünü, duyanın bundan hoşnut olmadığı ve kibarlık ve naziklik ile tamamen zıt olarak bulunan olumsuz bir eylemdir. Olumsuz sözler ve argoda aynı anlamdadır ve yasaklanması gerekmektedir.

Küfür, yakışık olmayan sözler, söylemler, içeriğinde utanç duyulacak şekilde anlamların olduğu konuşmalar, başka birini rencide etmek amacı ile söylenmiş sözler, diğerini rahatsız edici sözler bütünü, duyanın bundan hoşnut olmadığı ve kibarlık ve naziklik ile tamamen zıt olarak bulunan olumsuz bir eylemdir.


Olumsuz sözler ve argoda aynı anlamdadır ve yasaklanması gerekmektedir.Küfürleer ve kırıcı olarak sözler söylemek tamamen obsedör oluşumların kedndilerndegetirmek halinin yaşatmaktan mutluluk duydukları bir olumzu eylemdir bu, kırıcı konuşamalrın ve küfürlerin içerisinde iyiclk, düzensizliklert meydana getirmek halini yaşatırlar ve argo konuşmak, olması gereken uslubun kullanılmadan kaba tarfileri seçerek ve bunun anlamınında iticiliklerin olması, aslında kendisinin isminin başka olması bile söz konusu iken o kişinin hoşuna gitmeyen bir lakap takması, hep böyle davranışların sonrasında ortaya çıkmaktadır.

İsimler, yaşamlarımız için oldukça önemlidir ve alanlarımız, çevremiz, bizler bu isimlendirmelerin kendisine ait anlamlarının bir şekilde mutahbabı olduğu için oldukça kıymetli bir özellik şeklinde varlıklar arasında yaşatılmaktadır ve isimlerin, kelimelerin, anlamları olmaktadır ve bu anlamlar o kelimeler her kullanıldığında, isimler içinde bir anlam verilmiş ise bu anlam her zaman hatırlanmak zorunda kalınır ve argolar söz konusu ise bu anlamların içinde de, argoya uygun olan olumsuz eylemleri ifade eden etkiler bulunmaktadır ve bu etkiler her daim dile getirilerek yaşatılır ve bu kadar çok kullanılan isimler, kelimeler, içeriğinde argolar bulunduruyorlar ise o zaman olumsuz eylemleri yaşatmış olursunuz....

Argoda olummsz eylemler anlamlarınca isimler takılmıştır ve diğer olumsuzlukları yaşatmanın yollarının açmak gibi olumsuzluğa varlığı alıştırmak yoludur da diyebiiriz, lietişimleri köreltir, samimiyeti bozar, nitekim herkes argo konuşamalra tahammül gösteremez ve bizler, rahatsız edici olmamak için yapılmaı gerekenleri bu anlamda da düşünerek uygulamaya almlalyız.

Küfür, yakışık olmayan sözler, söylemler, içeriğinde utanç duyulacak şekilde anlamların olduğu konuşmalar, başka birini rencide etmek amacı ile söylenmiş sözler, diğerini rahatsız edici sözler bütünü, duyanın bundan hoşnut olmadığı ve kibarlık ve naziklik ile tamamen zıt olarak bulunan olumsuz bir eylemdir. Olumsuz sözler ve argoda aynı anlamdadır ve yasaklanması gerekmektedir.

Küfürler ve kırıcı olarak sözler söylemek tamamen obsedör oluşumların kedndilernde getirmek halinin yaşatmaktan mutluluk duydukları bir olumzu eylemdir bu, kırıcı konuşamalrın ve küfürlerin içerisinde iyiclk, düzensizliklert meydana getirmek halini yaşatırlar ve argo konuşmak, olması gereken uslubun kullanılmadan kaba tarfileri seçerek ve bunun anlamınında iticiliklerin olması, aslında kendisinin isminin başka olması bile söz konusu iken o kişinin hoşuna gitmeyen bir lakap takması, hep böyle davranışların sonrasında ortaya çıkmaktadır.

İsimler, yaşamlarımız için oldukça önemlidir ve alanlarımız, çevremiz, bizler bu isimlendirmelerin kendisine ait anlamlarının bir şekilde mutahbabı olduğu için oldukça kıymetli bir özellik şeklinde varlıklar arasında yaşatılmaktadır ve isimlerin, kelimelerin, anlamları olmaktadır ve bu anlamlar o kelimeler her kullanıldığında, isimler içinde bir anlam verilmiş ise bu anlam her zaman hatırlanmak zorunda kalınır ve argolar söz konusu ise bu anlamların içinde de, argoya uygun olan olumsuz eylemleri ifade eden etkiler bulunmaktadır ve bu etkiler her daim dile getirilerek yaşatılır ve bu kadar çok kullanılan isimler, kelimeler, içeriğinde argolar bulunduruyorlar ise o zaman olumsuz eylemleri yaşatmış olursunuz....

Argoda olummsz eylemler anlamlarınca isimler takılmıştır ve diğer olumsuzlukları yaşatmanın yollarının açmak gibi olumsuzluğa varlığı alıştırmak yoludur da diyebiiriz, lietişimleri köreltir, samimiyeti bozar, nitekim herkes argo konuşamalra tahammül gösteremez ve bizler, rahatsız edici olmamak için yapılmaı gerekenleri bu anlamda da düşünerek uygulamaya
almlalyız.

Birde küfür varkı ki, tamamen kasıtlı ve içerisine özellikle olumsuz eylemlerin sıfatlarından eklenmiş anların ayaştıldığı, üzücü, aşağılayıcı ve kesinlikel
edene ve söyleyenede yakışmayan, arkadaşlıkları ve doostlukları bozabilme özellikli, çitrkin sözler ve anlamların karşılıklı olarak kullanıması ve iligili
alanların bunlardan rahatsız olması söz konusu olur. İçeriği aynı zamanda genellikle sert ve şiddetli bir söylemide içeridğeinden kimse bu gibi dvarnışlara
maruz kalmak istemez ve bununla ilgil olarak bütün alanlar vekişiler bu eylemlerin yaştılmasını yasaklamalıdırlar ve kesinlikele dlilbilgilerinde
bulunmamalıdır.

Aslında erotik olması gerekenler hakaret haline gelmişt,ir , iltifat olanlar ise aşağılamak gibi olmuştur ve bunun sebbi olumsuz eylemlerin erdemlerin içerisinde ayaştılmaya açlışılması ile ilgilidir. Ancka bu yasak bilgisi bu iki bilgininde anlamlarını bbilerek ve bunların niyetten yok edilemsi gibi çalışmaları yapan sistemelerin içindeki yerini alarak varlıksal bütün alanları etikilerler ve gereken şekidle çalışırlar. Bu iki yasaklanmış
eylemde oldukça zararlı ve bizimle ilgisi olmayan eylemler şekilde bulunurlar.