KAZA YASAKTIR

KAZA YASAKTIR

Kaza, düzensizlik ve belirsizlik sonucu ortaya çıkan ve yaşandığı zaman olumsuz durumların meydana geldiği, hakkında bilgilerin ve belirlenmiş durumların olmasına rağmen bunların başka sebeplerle uygulanmaması durumudur. Vil Solivyes yaşam halinde hakkında yazılan bilgiler tamamen uygulanır ve bunların olmaması gibi kaza durumları kesinlikle yaşanmaz. Kazalar olduğunda ayarlanmış düzenler bozulur, bilgilerin uygulanmadığı anlamına gelir ve bu bilgi, bu şekilde yaşanacak olan kazaları önceden algılayarak onların oluşmasını engeller ve Vil Solivyes yaşam halinde kazaları kesinlikle yasaklar. Düzen bozucu olaylara sebep olan kazaları algılayan bilgi, bunları yasaklayarak oluşumunu engeller. Vissanın içindeki yeri ile yasaklar arasında gereken şekilde çalışır. Ve bir yerde kaza olacak ise bunun sebeplerinide ortaya çıkararak hakkında çalışmalar yapılması için bildirimler verir.