Hastalık ve Hastalıklar Meydana Getiren Şeyler, Hastalıklar Yasaktır

HASTALIK YASAKTIR

Hastalık, villerin, bütün oluşumların ve güçlerinin ve Vil Solivyesin vilsel yapısını bozacak özellikli etkileşimler, yapılarını rahatsız edecek şeylerin özellikle ve onların olumsuz etkilenmesi adına hazırlanması, yapılması anlamına gelir. Hasta olmak düzenli olarak ve memnuniyet içinde sağlanan bir durumun bozulması anlamına gelir. Hasta iken zaman sıkıntılı geçer. Hastalık düzensizlikler sonucu ortaya çıkan yasaklanmış bilgilerin tezahürüdür. Hastalık vissaya uyumlu olmayan bilgilerin yaşatılmasıdır.

Bu örneklerle hasta edici etkiler ve düşünceler, planlar, olumsuz eylemleri villerin yapılarında gizlice yaşatarak onları hasta edici olaylar oluşturmak, hastalığın her halinin uygulanması, hastalık fikrinin yaşatılması kesinlikle yasaktır. Vil Solivyes yaşam halinin bütün alanlarında hastalık oluşması söz konusu olamaz. Vil Solivyesin yanılgı zamanlarında da Özkan bedeninde, hayatında kesinlikle hastalıklar söz konusu olamaz.

Yanılgı yaşamında da hastalık yasaklanır. Hiç bir şekilde bedensel, zihinsel, vilsel alanlarda hastalıklar, düzensizliklikler ve bunların sonucu olarak ortaya çıkan ağrılar, sızılar, hastalık örnekleri olan acılar söz konusu olamaz. Hastalık bütün halleri ile bu duyu tarafından saptanır ve gereken şekilde yaşam halinin bütün alanlarında yasaklanır. Hastalık, villerin, oluşumların ve solivyes güçlerinin ve Vil Solivyesin vilsel yapısını bozacak özellikli etkileşimler, yapılarını rahatsız edecek şeylerin özellikle ve onların olumsuz etkilenmesi adına hazırlanması, yapılması, hasta edici etkiler ve düşünceler, planlar, olumsuz eylemleri villerin yapılarında gizlice yaşatarak onları hasta edici olaylar oluşturmak, hastalığın her halinin uygulanması, hastalık fikrinin yaşatılması kesinlikle yasaktır.

Hastalıklar, bedensel rahatsızlıklar, ağrılar, sızlar, bedensel acı ve yaralar ve hastalık sınıfına girebilecek bütün durumlar, eksiklikler, imkansızlıklar yasaklanır ve bunları yanılgı alanının doğal bir süreçmiş gibi yaşatmasının önüne geçen bu bilgi ile gereken şekilde hastalıklar yok edilir.Herkes kendisini son derece sağlıklı olarak görecek şekilde bir zaman algısı ve durumu içinde olur,i hastalıklarla ilgili bütün tesirler yok edilir. Gizli saklı tesirler bilgiler hepsi ortaya çıkar. Virüslerde bu yasağın konusuna girerek hastalıklar bir tek vilsel beden ve varlıklara değil, bilgilere, oluşumlarada bulaşamamalıdır. Gereken şekilde bütün hastalık konularını bulan bilgi vissa içndeki yeri ile çalışır.