İğrençlik, Aşağılamak Yasaktır

İğrençlik, bir olayın yapı olarak görüntüsü ve algılanması sebebi ile itici ve kabul edilemez gelmesi durumudur. Hiç bir şeyi bu hale getirmemeliyiz, iğrenç şekilde tanımlanacak gibi bir oluşumu yaratmamalıyız. Aşağılamak ise bir olayı kendisinden aşağı görerek yorumlama halidir ve yine kimse kimseyi hiç bir konuda aşağılamamalıdır. Bu iki olumsuz eylemde kendi anlamları ile oldukça gereksiz ve anlamsızdır uygulanması yasaklanmalıdır.

İğrençlik, varlıklarda rahatsız ediciliğe neden olan, göze, ortama, durumu tamamen ters ve itici şekilde bir yapılanmayla meydana getirilmiş oluşumlara denilmektedir ve bu gibi şeyler genellikle anlayışlarımızla ve duyularımızla temas ederek bizleri rahatsız etmektedir ve kimse bu gibi oluşumlar meydana getirmemelidir. Yanılgı yaşamının dışkı olarak meydana getirilmiş olan tuvalet gereksinimlerimizin bize iğrenç gelmesi, koku olarak, görüntü olarak, yapı olarak böyle algılamamız tamamen obsedörlerin kendi uygulamaları olarak düzenlenmiştir. İğrençlik, pis kokular, kötü görüntüler onlar için normalleşmiş ve benimsedikleri yaşam şekilleridir ve yaşam alanı sisteminde de bize bu şekilde bulaştırabildikleri kadar bulaştırmışlardır.

İç organlar ve yapıları, bedensel kokular, insan bedeninin yapısı, et, hastalıklar sonucu oluşan yapılanmalar, vs. vs. bunların hepsi iğrenç olarak adlandıracağımız şekilde oluşumlardır ve bunlar bizim içimizde, bizde, bize aittir, bu durumda iğrençlik insan bedeninde, hayatında, yaşamındadır, değil mi?... İşte insan hayatı bu örneklerle de anlaşılacağı gibi obsedör bir oluşum olarak kesinlikle onaylamayacağımız bir hayattır, bir yaşamdır ve kesinlikle bitmesi gerekmektedir. Bizler iğrençlikler ve problemler ve olumsuzluklar üzerine bir yaşamın içindeyiz ve aslında bu gördüğümüz kötünün de iyisidir, güneşin olmadığı, alfabelerin çok kısıtlı ve geri olduğu, okulların olmadığı, çağ dışı yaşam alanı sistemleride var ve dediğim gibi, bizimki kötünün iyisi ve artık bitmekle ilgili...

Şu hiç mantıklımıdır, senden sana iğrenç gelen bir şey nasıl çıkabilir? Bu durum neden iğrenç gelecek şekilde yapılanmıştır, oysaki çokta güzel kokabilir, rengarenkte olabilir, temizde olabilirdi, işte bunlar ve benzeri bir çok iğrenç yaşam örnekleri obsedörlerin uygulamaları olarak yaşamlarımıza karışmıştır ve biz, bu saatten sonra mecburi yaşamak zorunda olduklarımız dışında hiç birşeyi başkalarına iğrenç gelecek şekilde oluşturmamalıyız, her zaman güzel, temiz, bakımlı ve düzenli olarak oluşumları meydana getirmeliyiz.

Özellikle iğrençlik meydana getirecek oluşumlar yapmak obsedörlerin uygulamalarına destek vermek anlamına gelir ki, bizler için aslında hiç birşeyin iğrenç gelmeyeceği şekilde bir anlayışımız, yaşam şeklimiz söz konusudur, olacaktır. İğrençlik gibi sıfatların yaşandığı bir yaşam, problemli bir yaşamdır ve bu özellikleri ile tamamen yasaktır. Mecburi bunu yaşamak zorunda olduklarımızıda mümkün olduğunca gizleyerek bizlerde özellikle iğrençlikler meydana getirmeyerek bu yasağın bilgisini uygulamış oluruz. İğrençlik, iğrençlikler oluşturmak, iğrençlikleri örnek göstermek, göz önünde tutmak ve benimsemek gibi bütün iğrenç gelen oluşumların yaşatılması, desteklenmesi yasaktır.

Aşağılamak ise hakaret halini almış şekilde başka şeyleri kendinden aşağı görerek bunu ona belirtmek eylemidir ve bu belirtme halinin aynı zamanda zarar verici ve dışlayıcı şekilde olması söz konusudur. Çünkü bunu belirten alan aşağılama eylemini uygulayarak bunu uyguladığı alandan kendisini ayırıp üstte olmayı başarı, aşağıda olmayı başarısızlık gibi gösterip amacına ulaşmaya çalışmaktadır. Konu her ne olursa olsun başarılı olmak ve başarısız olmak şeklinde bir durumu yaşayan alanlar, yada benzer kıstaslarla yaşayanlar, kişiler bu şekilde ayrıştırıcı eylemlerle birbirlerine zarar vermemelidirler.

Bu yaşam alanı sisteminde bahsedilen bilgileri hatırlarsak, sonsuz bir şekilde var olan yaşamlar, hiçliğin sonsuzluğu ve sürekli yeni yeni varoluşlar, ve sevgi ve içeriği ve obsedörler ve bizimle ilgili durumları ve diğer bilgiler, işte bunları düşününce, bu iki alanın kendilerini birbirlerinden üstün görerek diğerini aşağılamasının ne kadar gereksiz ve yanlış olduğunu, kendisinde sandığı üstünlüğün aslında üstünlük olmadığını, geçici bir durum olduğunu ve hiç bir şeyin kendisine ait olmadığını ve çok çok daha önemli kavramlar varken bu gibi üstünlük hallerinin tamamen obsedör etkilerden kaynaklanan bir düşünce biçimi olduğunu söyleyebiliriz.

Bu yaşam alanı sistemindeki bütün varlıksal oluşumlar kardeştir ve hiç bir şey diğerinden aşağı olacak şekilde bir düzen söz konusu değildir. Kendilerini üstün yada aşağı görenlerin bu gördükleri tamamen yanılsamadır. Herkes bir merkez zihinsel alandan edindiği bilgiler ve karakterler ile yaşamını sürdürmektedir ve zamanı gelince bir bütünlük şeklinde hepimiz olmamız gereken alanlara gideceğiz. Bu gidiş hali içinde kedilerde, insanlarda, bulutlarda, bende hepimiz imkanlar ve sahiplikler bakımından eşit şartlardayız, düzenimiz bu şekilde kurulmuştur ve sevgi ve vissa bilgileri tamamen eşitlik ve adaletle ilgili olarak bir yapılanma içindedir.Bu sebeple aşağıda olmak kavramı hakaret şeklindeki eylem haliyle bizler arasında kesinlikle kullanılamaz. Herkesin neyi varsa, nasıl durumda ise hiç fark etmeden hiç bir şeyden aşağıda değildir, üstünde değildir, eşittir ve bu kesinlikle değişmeyecektir.

Aşağılamak, alanları, kişileri, hayvanları yada herşeyi aşağıda, öteki görmek, dışlamak, bu şekilde kendisini değerli göstermek gibi olumsuzluk yaratan eylemler tamamen yasaktır.

Bu iki yasak bilgisi gereken şekilde sevginin ve vissanın içindeki yerleri ile çalışırlar. Bu iki eylemde sevgiyi yok eden olumsuz eylemler olarak kesinlikle yasaktır, yaşatılamaz, uygulanamaz, yaşatılması doğru bulunamaz.
Sevgiler.