KÜSMEK YASAKTIR

KÜSMEK YASAKTIR

Küsmek, bir konu ve olay sonrasında bir alanla iletişimi kesmek, görüşmeye ara vermek, onu belirli bir süre ve kendince koyduğu kurallar neticesinde görmek istememek şeklinde yaşatılan bir olumsuz eylemdir. Her ne olursa olsun yaşam halinde oluşumlar birbirlerine küsemezler, darılamazlar, çünkü her sorun ancak konuşularak halledilir ve doğru ve güzel olan sonuca ulaşılana kadar sorunla ilgili olarak çaba gösterilir. Çünkü herkes kardeş ve bütündür ve bu özellikler nedeni ile herkes birbiri ile sorunsuz ilişkiler içinde olmalıdır ve sorunu düzeltmek, küsmekten çok daha verimli ve olması gereken bir erdemdir. Duyusal özellik vissa içindeki yeri ile gereken şekile çalışır ve yaşam halinde her ne olursa olsun küsmek ve darılmak gibi eylemlerin yaşatılmasına izin vermez. Küsmek, istediği olmadığı diye tavır almak, istediği şey olmayınca huzursuzluk çıkarmak, kendini olumsuz hissetmek, olumsuz eylemlere yakışan ve benzer şekilde bir hale girmek yasaktır.

Küsmek yanılgı alanında yerine göre doğru sayılırken yaşam halinde kesinlikle yasaktır.