Hırsızlık, Çalmak Yasaktır

Hırsızlık, bir oluşumun hakkı olmayan bir şeyi izinsizce ve habersizce alması durumudur. Bu eşyalarda olabilir, bilgilerde olabilir, projelerde olabilir, önemli olan o şeyin hak sahibinin başkasının olması ve bir diğerinin onu izinsiz bir şekilde gizlice almasıdır ve bu uygulamanın yapılması şekliyle bir alanda hırsızlık söz konusu olabilir.

Hırsızlık, çalmak zaten oldukça bilinen olumsuz bir eylemdir. Başkasına ait olan, sorumluluğu başkasında olan birşeyi izinsizce almak, gizlice edinmek, alıp saklamak ve benzeri eylemler hırsızlığı, çalmak eylemini tanımlar ve bu gibi olumsuzluklar içeriğinde saygısızlığı barındırdığı gibi bir düzensizlikte yaratır toplumlarda... Her varlığın, varlıksal oluşumların kendilerine ait bir yaşam düzenleri, emekleri ile oluşturdukları bilgileri, çalışmaları, planları ve benzer şekilde kendi yaşamı ile ilgili olan kavramları ve eşyaları ve O'nunla ilgili olan ve sorumluluğu O'nda olan oluşumları vardır. Bu yaşamın mecburi bir getirisi olarak sonuçlanmış bir durumdur ve bu gibi bir düzende karışıklığın olmaması için hırsızlık şeklinde eylemler kesinlikle uygulanmamalıdır. Çalınan şeyin çalınan yer için ne derecede önemli olduğunu bilemezsin. Belki paradır ama ilaç alacak son parasıdır, belki bir yüzüktür ancak aşık olduğu kişiden aldığı bir hediye olarak manevi değeri çok büyüktür, belki bir kağıt parçası geldi çaldıklarının arasında ve içinde bir mühendisin yeni icadının bilgileri vardı ve bir çok düzensizlik, karışıklık bu olumsuz eylemin yaşatılması nedeniyle yaşanır olmaktadır.

Hırsızlık yapmak için bahaneler üretenlere şunu söylemek istiyorum, bir yerin iyiliği için başka bir yere kötülük yapmak, yaptığın şeydeki iyiliği algılamakla ilgili sorunun olduğunu gösterir, annen hasta ve ilaç almalısın, para yok, o yüzden çaldım diyebilmen muhtemel, ancak çaldığın yere kötülük yaptın, annene iyilik yaptın, O annen, diğeri neden o kadar önemsiz ki... Bunun içinde gizli bencillikler var ve annene, başkalarına zarar vererek yardım etmekle aslında iyi bir şeyde yapmazsın...

Yaşam alanı sistemi gerçeğinden ve olmayan ölüm gibi durumlardan sonra bu gibi hırsızlık konuları, iyilikler için kötülük yapmak zorunda kalmak halleri oldukça gereksizdir. Çalmalar, hırsızlıklar oldukça büyük düzensizlikler yaratmaktadır ve iyiliğin ve kötülüğün ayırt edilmesi hakkındaki yazımızda bahsedildiği gibi kötülükler sonuç olarak düzensizliklerin ortaya çıkması şeklinde bir özelliğe sahiptir ve bir yanda düzensizlik meydana getirirken diğer yandan düzeni sağlamış olamazsınız... O kötülüğü, hırsızlığı yapmaman için mutlaka bir yol vardır, sonuna kadar aramalısın, yine de bu olumsuz eylemi uygulamamalısın...

Şix yaşam halinden örnek vererek devam edersek, mesela oradaki varlıklar kötülük nedir bilmeyecekler, yani nefret nedir, nasıl bir şeydir, hırsızlık nedir, nasıl bir şeydir, neden yapılır, kin nedir, kıskançlık nedir, bunların hiç biri hakkında hiç bir fikirleri olmayacak, ne olduklarına dair, onlar için bir yerden izinsizce bir şeyler çalmak eylemi diye bir kavram olmayacak, bunun ne demek olduğunu bilmeyen ve bulunduğu yaşam alanında hiç bir şekilde yaşatılmadığı içinde hakkında hiç bir fikri olmayan varlıkların hiç bir şekilde kötülükle temas etmeden yaşaması ve yaşamı, hayatı bu şekilde algılayarak kendi yaşamlarını düzenlemesi benim hayalim...

Mesela kıskanmak nedir bilmediği için bunu içinde yaşatamayacakta... Kin nedir hiç bilinmediği için uygulanması söz konusu olmayacakta... Yasakların engellerinin dışında birde bilgisizlik nedeni ile olumsuz eylemlerin yaşatılmaması ve bu sebeple varlıkların hiç bir şekilde olumsuzluklarla ilgili olmaması, onların bu şekilde hep iyilikle ilgili olarak uzun bir süre gelişim gösterdikten sonraki hallerini çok merak ediyorum, bambaşka bakan, gören ve herşeyde iyilikle ilgili olabilmesi durumu ve sevgiyi kendisinin yaşatmasının normal olması sonucunda hiç bilinmeyen bakış açıkları, yaşam yorumları, tavsiyeler, bilgiler, bu tertemizliğin içinde kesinlikle çıkacaktır ve önümüzdeki bu sonsuz zaman içinde böyle temiz bir yaşama zaten ihtiyacımız olmaktadır.

Bu yasaklar şeklinde yazılan bütün olumsuz eylemlerin zeminleri olan bilgi ve tecrübeler kesinlikle yaşam içinde olmayacak ve varlıklar onlardan bir haber yaşayacaklar. Bu, iyilik dışında uygulayacak davranışlarının olmaması gibi bir durumu yaşatacaktır ve bu iyilikler, iyi bilgilerde sonsuzdur... Burada bildiğiniz erdemsel özellikler çok çok çok azdır daha, bu sonsuz zamanlar boyunca üretilecek ve aynı doğrultuda sevgiye uyumlu olarak sonsuz bir şekilde çoğalacaktır ve bunu yaşatan bütün varlıklar olumsuzlukları tanımayacaktır...

Şimdi böyle bir varlık durumu söz konusu olsaydı, ki olması gereken zaten buydu, hırsızlığı bilmediği için bambaşka yollar deneyecekti, işte yapılması gereken budur, bu gibi olumsuz eylemlerin hiç bir şekilde kullanılması, yaşatılması bizimle ilgili olan kavramlar değillerdir, bizim bilgilerimiz değillerdir bunlar, obsedörlerin yanılgı hayatları için düzenlediği olumsuz eylem bilgileridir ve bizim için zor durumda olduğumuzda erdemsel bilgileri uygulamaktan başka çaremiz olamaz... Küçücük bile olumsuz eylemleri uygulamamakla ilgili olmalıyız..Çünkü bizler anti obsedör ve iyilikle ilgili varlıklarız, özümüz bizim iyilikle ilgili...

Kötülük olarak belirlenen bilgiler yok olma hali yaşayan obsedör varlıkların yaşam halinin bilgileridir ve bizlere kesinlikle uygun değildir. Sevginin enerjisinin bu bilgileri ve obsedör varlıkları yok edici özellikte olması, sevgi gibi herşeye can ve güç veren bir kavramın onlara neden böyle etkide bulunduğu düşünürseniz, onların ve kötü bilgilerin, olumsuz eylemlerin yapısını anlayabilirsiniz...

Hırsızlığa dönecek olursak, kimse kimsenin hakkı olan şeyleri izinsiz bir şekilde almamalı, bunu yapmak hırsızlık şeklinde tanımlanır. Yada gizlice çalmamalı... Buda hırsızlıktır. Aynı zamanda saygısızlık ve karışıklığa neden olduğu içinde devamında bir çok olumsuz eylemin yaşatılmasıdır. Herkes nelerin kendisine ait olduğunu, nelerin olmadığını çok iyi bilir ve bu aitlik kavramının geçici olduğunu bilerek, bu aitliklerin bir amacının olduğunu unutmadan, gereken zaman gelene kadar elimizden geldiğince sevgiye uyumlu davranarak bu süreci daha mutlu ve huzurlu geçirebiliriz.

Bu yasak bilgiside sevgi ve vissa içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır ve tüm varlıksal alanlar içinde hırsızlık, çalmak gibi eylemleri yasaklar, kesinlikle yapılamaz.
Sevgiler.