Terör ve Terörizm Yasaktır

Terör ve Terörizm Kavramlarının Yaşatılması ve Desteklenmesi Yasaktır

Terör, toplumu korku kullanılarak istenilen şeyleri yaptırma eylemidir. Baskı, korku, tehdit ve diğer olumsuz eylemlerle toplumu, bir alanı korkutup kendi terörist olması ile ilgili konu hakkında amacına ulaşmasını sağlayan olumsuz eylemdir. Verilen zararın önemi olmadan yapmak istediğini sadece düşünen teröristler, olumsuz eylemlerin bir çoğunu kendi varlıklarında yaşatırlar ve böylece topluma tamamen zararlı bir hale gelirler. Korkutmak için saldırılar, kaçırmalar, hain planlar yaparak düzen bozmalar, varlıkların birlik ve bütünlüğünü bozmak için şiddetli olaylara sebep olmalar, hep terörizm kavramının kendisinde yaşatılmasına izin verilen toplumlarda yaşanan olumsuz eylemlerdir ve kesinlikle yasaktır.

Terörizm sorunu, ben kendimi bu yaşam alanı sisteminde bildim bileli hep duyduğum ve toplumsal sorunları gözlemekle ilgili olduğumda karşıma çıkan bir sorundur. Obsedör oluşumlar terörizm olumsuz eylemini yaşatmadan medeniyetler şeklinde bir arada yaşamakta olan yaşam alanı sistemindeki ülkeleri, birlik içindeki toplumları, barışı bozacak sebep bulamazlardı tabi ve terörizm oluşumu, içeriğinin nasıl şekilde olacağına dair bütün uygulamaları ile yine yaşam alanı sisteminde sevgiye uyumlu bir şekilde yaşanan toplumlarda huzursuzluk çıkarmak için kavramlar arasına eklenmiştir...

Ve olay yerinde varlıksal oluşumlar bile olmadan, aslında bir simülasyon parçası yada sadece haberlerde izlediğimiz kadarı ile bile terörizm, anlam olarak yaşamaktadır ve ancak bu yasak bilgisi ile terör ve terörizm sorunu artık zamanla son bulmaya başlayacaktır. Bu konuda çaba gösteren alanların dışında birde bilgisel mekanizmalar gereken bütün sorunlarla ilgili gereken yapılanmaları sağlayacaktır.

Birde terör sorununda en çok izlenen yol olarak sözde bulunan teröristlerin ellerinde silahlar, sert ve ürkütücü görüntüleri ile ilgili alanları tehdit eder vaziyetteki hareketleri, söylemleri ile dilden dile dolaşarak bir korku ortamı sağlanmak istenmektedir ve bu amaçla istenilen şeylerin yaptırılması sağlanmaktadır.

Bak eğer yapmaz isen izlediğin teröristler seni kurşuna dizer gibi saçma sapan, insan bedeni gibi kısıtlı bir yaşamın içindeyken '' neyin derdindesin ki sen tehdit ederek ne elde etmeyi umuyorsun, elde edeceğin şeyler yine dünya yaşamı ile kısıtlı imkanların içinde olmakla ilgili şeklinde çok genel ve anlamlı bir soru sorulabilir ....

Dolayısı ile içinde bulunduğun eylemin anlamı ve gerekliliği ve hakikatin amacına uygunluğu sıfırdır, birde buna nazaran terörizm eylemi kullanılarak elde edilmeye çalışılanlar, oldukça anlamsızdır.... ''

Bir gereksiz istekler için başka bir yanlış yöntemler denemek durumunda olan bu varlıksal durumun tanımı, nerede olduğunu, ne olduğunu, çevresinde olanların neden olduğunu bilmemesi ve bu bilgisizlik yüzünden ne yapacağını anlayamamasından ileri gelmektedir, nitekim bu şekilde bir bilgilenme ile edinilen düstur sonrasında bu gibi saçmalıkları yapmak için gereken zihinsel imkanı bulamazlar, onların asıl dertleri zihinlerini tamamen meşgul etmiştir ve bu gibi dünya dertleri artık çok çok sonraları ile ilgili bir konudur ve onun için bu şekilde yaşamda var olma nedenlerine dair bilgileri ve anlamları, anlayışları olmayan alanlar, bahsedildiği şekilde rahatsız edici olmaktan ve sürekli düzensizlikler meydana getirmekten kendilerini alı koyamazlar...

( ve sende bu olumsuz eylemi uygulayan olmamalısın, asıl sebeplerin obsedör oluşumlar olduğu bilerek, kişisel olarak alınan bütün hedeflerin onları kast ettiği gerçeği ile arada kullanılan alan olduğunu bilmelisin, sen eğer bir teröristçe eylemin içindeysen, bu düzeni kurulu dünyada bil ki obsedör oluşumların etkisi altındasın, başka insanlara maşa olmak dışında onlar tarafından kullanılmaktasın ve en iyi çözüm bir an önce bu uygulamanın içinden çıkmandır...)

Şeklindeki gözlemler ve incelemelerle onların derdinin aslında saçma sapan şeyler olduğunu ortaya çıkarabiliriz.

Mantıklı derdi ve amacı olanların uygulama yöntemi asla terörizm olmaz, şiddet olmaz... Olumsuz eylemleri uygulatmak halleri bu gibi alanlarda bulunmaz... Amacının uygulanmasının gerekliliği konu ile ilgili oluşundan belli olur zaten...

Bulunduğumuz böyle dünya gibi sınırlı ve zor ve ihtiyaçlarla yaşanılan bir alanda sana o kadar değerli gelen şey nedir.?

Ölüm gibi bir son seni beklerken sen neden ömrünü kaos ve kargaşa için geçirmektesin, o toplumla bir olup mutluluk içinde yaşaman gibi zamanını geçirmek imkanları varken neden bu oyunda sen böyle anlamsız bir yaşam şekli içinde olmayı seçtin.?

Bu beden halindeyken nelerden sen tam olarak memnun oluyorsun mesela, olduğunu sanıyorsun, tehdit ettiğine göre menfi çıkarı olan taraf sensin ve olumsuzluk içindeki amacı olanda sen olursun ve duymayı umduğum şeyden anlamlı bir şey çıkmayacağıda kesin olarak, terörizm olumsuz eyleminin obsedör oluşumların alanları tehditler ederek, korkutarak ve onlara baskılar uygulayarak , istenenleri yapmamalarının sonucunda bir toplumua zarar verici ve korkutucu şeyleri bildirmeleri, göstermeleri, söylemeleri için arka tarafta varmış ve yaşanıyormuş gibi uydurulma yollarınında denendiği, olanların dışında olmayanlarında olmasının oldukça fazla söz konusu olduğu, kavramın bile teröristler olmadan artık kullanılabildiği olumsuz bir toplumsal sorun halidir ve bu gibi gruplaşmalar, terör oluşturmak için bir araya gelmeler, arkasında ne gibi amaç olursa olsun yasaklanmıştır ve yaşam hali içinde baskılar ve korkularla bir takım şeyleri yoluna koymak için terörizm ve benzeri oluşumları uygulamak, desteklemek ve yaşatmak kesinlikle yasaktır.

Terörizm, zamanla ideojilerle bile desteklenir hale getirilmiştir ve bu şekilde uygulama yapanları savunan siyasilerin bile olmasının muhtemel olduğu yaşam alanlarımızda, bu gibi siyasilerin obsedör tesirlerin etkisi altında olduğunu ve onlarında biran önce bu etkilerden kendilerini kurtarmaları gerektiğini söyleyebiliriz. Özellikle birde Türkiye'de terörizmi yaşatacak hiç bir haklı konuları söz konusu olamaz. Milletin ve vatanın birliği ve beraberliğini, bölünmez bütünlüğünü zedeleyecek bütün konular oldukça anlamsız ve gereksizdir. Bu konuları türk halkı olarak tanımamız söz konusu bile olamaz. Türkiye tüm imkanları ile tek millettir, tek devlettir ve kendi türk kimliğine katılmış olan bütün insanları ile aynı sınırlar ve imkanlarla bu toplumsal birliği paylaşmaktadır ve terörizm bu birliğe yapılmak istenen olumsuz etkileri ile yaşatılan ve kesinlikle yasaklanmış olan obsedör oluşumlardan başka biridir ve sevgiye tamamen terstir...

Artık onlarda, terörizm ile ilgili olanlarda zamanında benim gibi bir çok tesirin etkisi altında kalarak olumsuzluklar yaşamak ( yanlış şeylere inanmak ) halinden kurtulacaklardır ve terörizm, içerisinde şiddet, kaos, savaş ve benzeri bir çok olumsuz eylemi barındırdığı için kesinlikle destelemek şeklinde uygulanması gibi durumlar söz konusu olmayacaktır.

Bu destekleme ve uygulatma çabasının arkasındaki neden her zaman obsedör oluşumlardır ve yaşanıyor gibi görünmesi hala etkilerinin olduğu anlamında sayılabilecek ve varlıksal oluşumların bunları izlerken, tanık olurken arkasındaki nedenlerini bilerek davranabilmesi şu zamanda en uygun olan davranış şekli olacaktır, yandaş olmadan, kendisini ilgili yapmadan, bu yasağın uygulamasının tam anlamı ile yaşanacağı zamanları beklemek, gereken anti terörizm uygulamalarına destek vermek, nitekim bu konudaki tesirler bitince O'nun ilgili olduğu kurumdan ayrılmasına kadar olumlu etkiyi yaşatacak şekilde bir sonuçlar anı gelene en iyi davranış şekli olacaktır...

Terörizmin asıl amacı kendi hedeflerine ulaşmak için alanları ve toplumları korkutmaktır ve alanların ve toplumların korkusuzluğu bu konuda onları engelleyen en büyük duvardır.

Hiç kimseyi hedef göstermeden, daha öncede söylediğim gibi iradesi olmayan alanları suçlu bulamayız diyerek ve ben obsedör oluşumların bu konudaki suçlarını bilerek, onların içine yerleşerek onlara bunları yaptırdığının farkında olarak, ancak bu olmuş olsa bile suçlu olarak bilinen bir alanda olan kişi ve kurumların gereken şekilde toplumsal yasalara göre uygulamalarını destekleyerek, bütün etki ve tepkilerimi onlar üzerinde göstererek, varlıksal alanlarımızı mümkün olduğunca bu illetlerden kurtarmaya çalışıyorum...

Toplumların huzurunu ve refahını bozacak olan hiç bir konu bizim tarafımızdan arka çıkılacak şekilde bir oluşum gibi görülemez.

Ve bu yasak bilgisi, yanılgı alanında da kimlerin bu gibi terörizm eyleminin etkisinde kaldığını bularak o alanlara gereken yardımları yapar, onları obsedör tesirlerin etkisinden kurtarır ve terör kavramını ve terörizm ile ilgili olan bütün kavramların yaşatılmasını yasaklar ve engeller.

Zaten varlıksal alanları etkisi altına almış olan özgür irade ve irade duyusal özelliğinin etkilerini hisseden, onunla düşünsel olarak bir alan içinde bulunabilen varlıksal oluşumlar için artık korku, tehdit, terör ve benzeri bütün olumsuzluklar içi boş kavramlar olarak etkisini kaybetmiştir ve bu zamana gelene kadar bu konuda ihtiyacı olan alanlara bu bilgi ve bilgilerde gereken etkileri sağlarlar.

Terör sorunları ile ilgili olan özellikle milli güvenlik birliklerinin her zaman yanında olacak şekilde bilgi, gereken imkan ve koruma ve olanaklarını sağlar. İlhamsal, düşünsel ve algısal bütün konularda terörizm yasağı ilgili alanlara gereken yardımları yapar.

Terörizm sorunlarının arkasındaki asıl suçluları ortaya çıkararak sorunları başından çözüme ulaştırma yollarını sağlar ve Türkiye başta olmak üzere tüm dünya ülkelerinin terörizm sorunlarını sonlandırmakla ilgili olur.

Varlıksal bütün alanlarda terör ve terörizm kavramları yasaklar ve asla yaşatılmazsına izin vermez, bütün yasak bilgileri gibi durumları niyetten engellemek çalışması ile çalışmaktadırlar. Bilgi sevgi ve vissa içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.