Şix
Varlıksal
Alanının
Uygulamada Olan Yasak Bilgileri


Kırmızı Çizgi Yasağı Nedir Yasağı

1. Kırmızı Çizgi Yasağı

2. Kırmızı Çizgi Yasağı

3. Kırmızı Çizgi Yasağı

4. Kırmızı Çizgi Yasağı

5. Kırmızı Çizgi Yasağı

6. Kırmızı Çizgi Yasağı

7. Kırmızı Çizgi Yasağı

8. Kırmızı Çizgi Yasağı

9. Kırmızı Çizgi Yasağı

10. Kırmızı Çizgi Yasağı

11. Kırmızı Çizgi Yasağı

Yasaklar
1. Obsedör Oluşumların Şixin Bilgilerini Kopyalaması Yasaktır.

Yasaklar
2. Obsedör ve Benzer Oluşumların Bir Araya Gelerek Plan Proje Yapmaları Yasaktır

Yasaklar
3. Obsedörlerle Kesinlikle Bir Anlaşma Yapılmaz, Kesinlikle Yasaktır

Yasaklar
4. Obşeyta
Yasağı

Yasaklar
5. Olumsuz Alışkanlıklar ve Anımsayışlar Yasaktır

Yasaklar
6. Olumsuz Eylemlere Dair Bilgileri Saklamak Yasaktır

Yasaklar
7. Olumsuz Eylemleri Amaç Edinmiş Dolaylı Diyaloglar Yasaktır

Yasaklar
8. Olumsuz Eylemleri Olumlu Gibi Göstermek.
Yasaktır

Yasaklar
9. Oluşumların
ve Güçlerin ve Yaşam Haline Ait Olan Herşeyin Yapısı Değiştirilemez
Kesinlikle
Yasaktır

Yasaklar
10. Ondaw
Yasağı

Yasaklar
11. İltifat
Yerine Göre Yasal Yerine Göre Yasaktır

Yasaklar
12. Özlem, Özlemek Kontrol Edilebilir Şekilde Yasal Kendi Kendine Oluşması Şeklinde
Yasaktır

Yasaklar
13. Pislik, Pis Olan Şeyler
Kirlilik
Yasaktır

Yasaklar
14. Pozitif Eleştiriler Yasal Negatif Eleştiriler Yasaktır

Yasaklar
15. Pozitif Entrika Yasal Negatif Entrika
Yasaktır

Yasaklar
16. Pozitif İhtiras ve Tutku Yasal Negatif İhtiras ve Tutku
Yasaktır

Yasaklar
17. Pozitif Merak Yasal Negatif Merak Yasaktır

Yasaklar
18. Pozitif Tartışmalar
Yasal
Negatif
Tartışmalar
Yasaktır

Yasaklar
19. Risk
Risk Almak Yasaktır

Yasaklar
20. Sabırsızlık
Yasaktır

Yasaklar
21. Sahte Anı
Yerleştirme
ve Sahte
Hatıralar
Yasaktır

Yasaklar
22. Saldırı
Bizim İçin
Yasal Bize Yapılması Yasaktır

Yasaklar
23. Saplantı
Yasaktır

Yasaklar
24. Savasosa
Yasağı

Yasaklar
25. Sesli Komutlar
Uygulama
İstekleri Tamamen
Yasaktır

Yasaklar
26. Saysax
Yasağı

Yasaklar
27. Sevmiyorum
Vissalamıyorum
Gibi Kelimeler
Kullanmak
Yasaktır

Yasaklar
28. Sıkılmak
Sıkılganlık
Yasaktır

Yasaklar
29. Yaşamın Bir Sınavsal Alan Olarak Düzenlenmesi
Bilinmesi
Algılanması
Yasaktır

Yasaklar
30. Siprata
Yasağı

Yasaklar
31. Sonsuzluk
Özelliğinin
Kavramının
Yapısı
Değiştirilemez
Yasaktır

Yasaklar
32. Sooox
Yasaktır

Yasaklar
33. Stres
Depresyon
Yasaktır

Yasaklar
34. Nozih
Yasağı

Yasaklar
35. Şartlandırma
Oyunları, Vil
Solivyes'e
Benzer
Seslerle
Yönlendirmeler
Yasaktır

Yasaklar
36. Şımarmak
Yasaktır

Yasaklar
37. Şix A Şix
Şix'in Vil
Güvenliği
Yasağı

Yasaklar
38. Şix Aşix Şix
Yasağı

Yasaklar
39. Şix De Şix
Yasağı

Yasaklar
40. Noss
Yasağı

Yasaklar
41. Şix Lax
Ga Ti Yasağı

Yasaklar
42. Şix R Şix
Güvenliği
Yasağı

Yasaklar
43. Şix Ş Şix,
Anti Obsedör
Güvenlik
Yasağı


Yasaklar
44. Şix Tek Şix
Yasağı

Yasaklar
45. Şix V Şix,
Anti Yanılgı
Yasağı

Yasaklar
46. Şix W Şix
Yasağı

Yasaklar
47. Şana X
Yasağı

Yasaklar
48. Şix Yaşamında
Bizim Dışımızdaki
Alanların Neler
Yaptığını
Merak Etmek
Yasaktır

Yasaklar
49. Şix'e Özel
Bir Yasak

Yasaklar
50. Şixil Sis
Yasağı

Yasaklar
51. Şix'in Varlıksal Alanda Sert ve Kırıcı Konuşması
Kesinlikle
Yasaktır

Yasaklar
52. Alt Bilgiler
Temel Bilgilere
Uyumlu
Olarak
Hazırlanır
Aksi
Yasaktır

Yasaklar
53. Ote Yasağı

Yasaklar
54. Vovli Yasağı

Yasaklar
54. Şix Enn Yasağı

Yasaklar
55. Şix'in
Sonsuz
Zamanlar Boyunca Bir Eşi Olmaması Yasağı

Yasaklar
56. Şix'in
Bütün Bilgileri
Yasağı

Yasaklar
57. Şix'in Vissa
Bilgileri Kitabı
Yasağı

Yasaklar
58. Şix'in
Yanılgı Alanındaki
Düşünce ve
Hayallerine
Etki Edilemez Yasaktır

Yasaklar
59. Şix'in
Zihnine Tesir
Göndermek veya Benzer
Etkiler Göndermek Bulundurmak Yasaktır

Yasaklar
60. Şix
Güçleri
Yasak Bilgileri
Yasağı

Yasaklar
61. Şixxel Bilgi İşlem Merkezleri
Mekanizmaları
KapatılamaZ
Yasaktır

Yasaklar
62. Şixxel'lerin
Yasak Bilgisi

Yasaklar
63. Setta
Yasağı

Yasaklar
63. Şükretmek
Dua Etmek
Kesinlikle
Yasaktır

Yasaklar
64. Takıntı
İstenmeyen
Saplantılı
Düşünceler Yasaktır

Yasaklar
65. Taklit
Yerine Göre
Yasal Yerine
Göre
Yasaktır

Yasaklar
66. Tepepati
Zihinler Arası
Düşünceler
ve Hissalar
Göndermek Yasaktır

Yasaklar
67. Tembellik Yasaktır

Yasaklar
68. Tesirlerin ve
Obsedör Oluşumların
Konuşması
Ses Çıkarması
Konuşma
Duyusu İle İlgili
Olması Yasaktır

Yasaklar
69. Kode Yasağı

Yasaklar
70. Umut
Ümit Yerine
Göre Yasal
Yerine Göre Yasaktır

Yasaklar
71. Utanmak,
Utanç, Utanç
Duymak
Yasaktır

Yasaklar
72. Kasiwa
Yasağı

Yasaklar
73. Üzücü
Olmak, Üzmek
ve Üzüntüye
Sebep
Olmak
Yasaktır

Yasaklar
74. Varlıksal
Alanın Şix'ten
Ayrılması
Kesinlikle
Yasaktır

Yasaklar
75. Veski Yasağı

Yasaklar
76. Vil ile
Yanılgı
Zamanlarında
Ejixis İlişkisi
Kurmak
Yasaktır

Yasaklar
77. Şix Yaşamı
Varlıksal
Alanı İçerisinde
Başka Bir
Alan Boyut
Oluşturulamaz
Yasaktır

Yasaklar
78. Şix Yaşamından
Ve Varlıksal
Alanından
Ayrılmak
Yasaktır

Yasaklar
79. Şix Yaşamından
Ve Varlıksal
Alanından
Şüphe Duymak Yasaktır

Yasaklar
80. Vil
Solivyes'e
Ait Web
Sitelerinin
Kapanması Yasaktır

Yasaklar
81. Mowwi
Yasaktır

Yasaklar
82. Vil
Solivyes'i
Taklit
Ederek
Biigileri
Kullanmak
Yasaktır

Yasaklar
83. Vil Solivyes'in
Bütün Alanlarından
Vissaya Uygun
Olmayan Bilgi
ve Yaptırımların
Gelmesi
Yasaktır

Yasaklar
84. Vil
Solivyes'in
Varlığı ile
Varlığına
Ait Olmayanlar
Kesinlikle
Bütünleşemez Yasaktır

Yasaklar
85. Jov Jeğ Yasağı

Yasaklar
86. Vil Viss Aşix'e Ulaşanları
Çökerten
Yasak Bilgisi

Yasaklar
87. Vil Viss Aşix Şix İrade Gücü Yasağı

Yasaklar
88. Sooon Yasağı

Yasaklar
89. Vil Viss Aşix ve Şix, Dışarıdan
Hiç Bir Şekilde
Etkilenemez
Yasaktır

Yasaklar
90. Vil Viss Aşix
Yasak Bilgisi

Yasaklar
91. Vil Viss Aşix'e Ait Olan Sonsuzluk Oluşumlarının Bizim Dışımızdaki Heryerde Olması Yasaktır

Yasaklar
92. Vil Viss Aşix'in
Bilgilerinin
Dışındaki
Kavramsal
Gerçeklikler
Bizlere
Ulaşamaz Yasaktır

Yasaklar
93. Vil Viss Aşix'in Dışarısı
Dışında Olan
Her şey İle
İlgili Olmak
Yasaktır

Yasaklar
94. Vil Viss Aşix'in Farkındalığı
Yasağı

Yasaklar
95. Vil'in
Varlıksal Alanından, Yani Yanılgı Alanından Bizimle İlgili Olması Adına Karakterlerin
Çıkması
Yasaktır

Yasaklar
96. Villerin Özel Zamanlarının Obsedörler ve Tesirler
Tarafından Gözlenmesi
Rahatsız
Edilmesi
Yasaktır

Yasaklar
97. Villerin Seviyelerini
Küçültmek ve
Kendilerine
Ait Olmayan
Gelişimlerini
Sağlamak
Yasaktır

Yasaklar
98. Şix Varlıksal
Alanında Viller ve Vilsel İsteklerin
Yanılgı
Zamanları

Yasaklar
99. Vitaji
Rüya Farkındalığı
ve Rüya
Vixxilerinin
Çalışmasını
Engellemek
Yasaktır

Yasaklar
100. Yanılgı
Alanındaki
Enerjilerin
Yasak Bilgisi