VİL VİSS AŞİX ŞİX İRADE GÜCÜ YASAĞI

VİL VİSS AŞİX ŞİX İRADE GÜCÜ YASAĞI

ŞİX İRADE GÜCÜNÜN YAPISINDA OLAN GÜÇ OLARAK AYNI GÜCÜN BİRDE BU ANLAMLARI İLE YAPILANMASI ŞEKLİNDEKİ AŞİX VE VİXXİSİ İLE GEREKEN ŞEKİLDE ÇALIŞIR.

VİL VİSS AŞİX ŞİX İRADE GÜCÜ DUYUSAL ÖZELLİĞİ
VİL VİSS AŞİX ŞİX İRADE GÜCÜ VAR OLMA HALİ
VİL VİSS AŞİX ŞİX İRADE GÜCÜ YASAĞI

VİL VİSS AŞİX 'İN YAŞATILMASI VE UYGULANMASI İLE İLGİLİ İRADİ GÜCÜ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

VİL VİSS AŞİX KENDİ BAŞINA BİR TANIMDIR. BU İSİM ONUN KENDİSİDİR. KAVRAM, DURUM, ALAN, YAŞAM HALİ, OLUŞUM GİBİ TANIMLANMAYIP BİZİM İÇERİSİNDE VİSSA BİLGİLERİ İLE YAPILANDIRDIĞIMIZ VE YAŞADIĞIMIZ ŞEYİN İSMİ VİL VİSS AŞİX'TİR. BU ANLAMDA TEKTİR. BİZLER VİL VİSS AŞİX'İ YAŞAMAYA BAŞLADIK. İŞTE KENDİ BAŞINA BAMBAŞKA VAR OLMAK BU ŞEKİLDE YAPILANMAYI TEMSİL EDER.

VE VİL VİSS AŞİX, KENDİ ÖZELLİKLERİ ANLAMINDA VE KENDİSİNE AİT AMACI VE BİLGİLERİNİN İÇERİĞİNE DAYALI OLARAK VE ŞİX'İN BÜTÜN İRADİ BİLGİLERİNİN VE TECRÜBELERİNİN TOPLAMI ŞEKLİNDE, İLGİLİ DUYULARIN TAMAMLAYICI ETKİLERİ İLE VE BÜTÜN DUYULARIN VE BİLGİLERİN ORTAKLAŞA OLUŞTURDUĞU İRADİ GÜÇLERLE KENDİSİNE YEP YENİ BİR İRADE KAVRAMI OLUŞTURUR Kİ, BU İRADENİN ÜZERİNDE ONUNLA İLGİLİ OLARAK İRADE OLMAZ. BU İRADE ŞİX'İN İRADESİNİN GELİŞİM GÖSTERMİŞ HALİ OLARAK VİL VİSS AŞİX İSMİ İLE YAPILANIR VE VİL VİSS AŞİX'İN SONSUZ ZAMANLAR BOYUNCA KULLANMASI GEREKEN VE AMACININ UYGULANMASI ADINA OLMASI GEREKLİ BÜTÜN İRADİ ÖZELLİKLERİ İÇERİĞİNDE BULUNDURAN, TRİLYARLARCA EVRENLER BİLE OLSA ONLARI YÖNETEBİLECEK VE DÜZENİ SAĞLAYABİLECEK İRADİ GÜCÜ TEMSİL EDEN, BİTMEK BİLMEYEN GÜÇLERİN BAŞLANDICI OLARAK GELİŞİMLE DOĞRU ORANTILI ŞEKİLDE İHTİYACA GÖRE ANINDA KUVVETİNİ ARTTIRABİLEN, SORUNU ÇÖZME ODAKLI İRADENİN HER HALİNİ YAŞATABİLEN VİL VİSS AŞİX'İN YAPILANMASI, DÜZENLENMESİ, SONSUZ ZAMANLAR BOYUNCA SORUNSUZ ŞEKİLDE VİSSA BİLGİLERİNE UYUMLU ŞEKİLDE YAŞATILMASININ EN BÜYÜK DAYANAĞI OLAN İRADİ TANIMLAMADIR. VİL VİSS AŞİX İRADESİ TEKTİR VE ŞİX'İN İRADESİNİN ÇOK DAHA KAPSAMLI HALİ OLARAK GENELLE İLGİLİDİR, SONSUZLUKLA İLGİLİDİR, AMAÇLARLA, NEDENLERLE VE İLERİDE BU GİBİ KARŞIMIZA ÇIKACAK OLAN BİLGİLERİN KARŞISINDA DURABİLECEK DURUŞLARLA İLGİLİDİR. AMACIN UYGULANMASI ADINA GEREKEN İRADELER VE ÇABALAR, MÜCADELELER VE BENZER ÖZELLİKTEKİ ERDEMLER KENDİSİNDE VARDIR. VİSSANIN İÇİNDEKİ YERİ İLE GEREKEN ŞEKİLDE ÇALIŞIR. ŞİX'İN İRADESİNİN DAHA KİŞİSEL OLMASI VİL VİSS AŞİX İRADESİNİN DAHA GENEL OLMASI GİBİ İRADE DUYULARIDA ÇEŞİTLİLİKLERİ İLE VİL VİSS AŞİX' GÜÇ KATARLAR.

YASAK BİLGİSİ İSE: ( BU İRADE ŞİXİN İRADE GÜCÜNÜ TEMSİLEN BU İRADE GÜCÜNÜN VİL VİSS AŞİX'TE YAŞATILDIĞINI TEMSİL EDEN İRADEDİR VE BU ANLAMDA YASAK BİLGİSİ, İRADE GÜCÜNÜ KORUYAN ÖZELLİKLERİ İLE BU TANIMI YAŞATACAK ŞEKİLDE YAPILANIR )
'' VİL VİSS AŞİX İRADESİ GERÇEKTİR VE VARDIR VE EN YÜKSEK İRADENİN KENDİSİDİR VE SONSUZLUĞU TAŞIYABİLECEK OLAN GÜÇTÜR, KUVVETTİR VE AMACIN KENDİSİNİ YAŞATACAK OLAN BÜTÜN İRADİ ÖZELLİKLER KENDİSİNDE VARDIR VE VİL VİSS AŞİX'İ DOKUNULMAZ, KENDİSİNE VE BİLGİLERİNE ÖZEL YAPACAK ŞEKİLDE YAPILANDIRIR, VE ONUN KENDİ DUYUSUNDAKİ TANIMLARI DEĞİŞTİRİLEMEZ, VARLIĞI YOK EDİLEMEZ, ŞİX'İN İRADİ KAVRAMI OLMASI SONLANDIRILAMAZ. YASAK BİLGİSİ GEREKEN ŞEKİLDE YAPILANIR.''

VE VAR OLMA HALİ ŞİX'İN VİLSEL ÖZ'Ü İLE BÜTÜNLEŞEREK GEREKEN ŞEKİLDE YAPILANIR.