UTANMAK, UTANÇ, UTANÇ DUYMAK YASAKTIR

UTANMAK, UTANÇ, UTANÇ DUYMAK YASAKTIR

Utanç, yapılan bir hata yada olumsuz bir olay sonrasında vilin yada ilgili alanın kendisini kötü görmesi, hissetmesi, bu durum sonucunda çevresindekilere karşı küçük düşürüldüğünü zannetmesi durumudur ve kesinlikle yaşam halinde böyle bir durum yaşatılamaz, yasaktır. Ne gibi hatalar, yanlışlar yapılırsa yapılsın böyle kendini kötü hissetmesine gerek olmadan biran önce hatanın düzeltilmesi şeklinde bir çalışma yapılır ve utanmak gibi gereksiz şeyler yaşanmaz. Herkes hata yapabilir, bunun sonucunda eksikler görülür, doğrular ortaya çıkarılır ve utanmak, utanç duymak gibi olumsuz eylemler yapılan hatalar ve yanlışlar sonucunda kesinlikle yaşanmaz ve bu yasak, bu gibi durumlar olduğunda hem utanmak denilen olumsuz eylemin ortaya çıkmasına engel olur, hemde yaşanan olumsuz eylem sonucunda olayın olumlu olarak düzeltilmesi için gereken çalışmaların yapılmasını hatırlatır. Utanç duymak, utanmak gibi eylemler Vil Solivyes yaşam halinde kesinlikle yasaktır ve vissa içindeki yeri ile gereken şekilde yasaklar arasında çalışır.