ÜZÜCÜ OLMAK, ÜZMEK, ÜZÜNTÜYE SEBEP OLMAK YASAKTIR

ÜZÜCÜ OLMAK, ÜZMEK, ÜZÜNTÜYE SEBEP OLMAK YASAKTIR

Üzülmek, bir vilin sorunlarının olması ve bunu duyguları ile yaşaması anlamına gelir. Duygularının da içine karıştığı bu sorun hali bitene kadar vil üzüntüden kurtulamaz. Bu durumun bir uyarı, alarm olacağından bahsetmiştik ancak buna sebep olan şeyler, üzücü şeyler yapmak, üzüntü oluşturacağını bilerek bunları yapmaya çalışmak, üzüleceğini bilerek o şeyde ısrar etmek, üzmek, üzücü olmak kesinlikle yasaktır. Burada kast edilen ardında bir anlamı olmayan durumlarla buna sebep olmaktır. Bunun dışında üzüntüye sebep olacak olan şeyler hakikat ile ilgili ise bu viller yaptığı birşey olmaktan çıkar, gerçeğin kendisi ile ilgili olur. Bir gerçeği dile getirmek diğerini üzecek ise bu gerçek ile ilgilidir, söyleyen ile değil, hakikat yaşanmalıdır ve hakikatin yaşandığı yerde yaşam halinde üzüntü zaten olmaz. Üzüntü tamamen sahtelikle işlenen olaylardan sonra ortaya çıkarılır. Vil Solivyes yaşam halindeki bütün gerçekler, hakikatler her zaman herkesi sevindirir. Hiç kimsenin gerçekleri bilmesi ile üzülmesine sebep olacak olan şeyler hazırlanmaz. Önemli olan her zaman viller, oluşumların rahatı, huzuru, mutluluğu iken üzücü şeylerin hakikat olması söz konusu olamaz. Aynı zamanda hakikatin üzmesi durumu bir sorunun ortaya çıkması anlamına gelir ki, bu üzücü olmaktan çıkmalı, bir an önce çare bulmak için çalışmayı tetiklemelidir. Üzüntü için harcanacak zamana çaba gösterilmelidir. Bu sebeple yaşam halinde kimse diğerini üzeceğini bile bile, ve hakikat ile ilgili olmaması gibi bir durumuda söz konusu iken, yada bu konuda açıklar arayarak üzüntüye sebep olma hallerinde, düşüncelerinde, isteklerinde bulunamaz. Birşeyin onu üzeceğini düşünen, neden ve nasıl üzeceği ile ilgili sorgularıda beraberinde getirir ve üzücü olan o şeyin gerçek anlamı ortaya çıkar. Hakikat ise ve söylenmesi, yapılması gerekiyor ise üzüntünün bir önemi olmaz ama hakikat değilse ve üzüntüye sebep olacak ise kesinlikle uygulanmaz, yapılmaz. Yasaklar arasında yerini alan bu bilgiler, vissanın içinde olarak gereken şekilde çalışır.

ÜZÜLMEK YASAĞI UYGULAMASI
ŞİX YAŞAMINDA ÜZÜNTÜLERİN UYARI OLMASI İLE İLGİLİ OLARAK DÜŞÜNÜLEN DURUM ARTIK BU GİBİ DURUMLARIN YAŞANDIĞINDA ÜZÜNTÜLERİN OLMAMASI ŞEKLİNDE BİR YAPILANMA İLE ANCAK BÖYLE DURUMLAR OLDUĞUNDA BUNLARIN NELER OLABİLECEĞİNE DAİR YASAK BİLGİSİNİN ALGILAMALARI İLE, ARTIK ÜZÜCÜ OLAYLARIN UYARI OLAN ÖZELLİKLERİNİ YASAK BİLGİSİ KENDİSİNDE TOPLAR VE SÖZ KONUSU ÜZÜCÜ OLAYLAR OLDUĞUNDA İLGİLİ VARLIKSAL OLUŞUMLARIN VE ALANLARIN ÜZÜLMELERİ SÖZ KONUSU OLMADAN YASAK BİLGİSİ ONLARIN ÜZÜLMÜŞ GİBİ ALGISINI SAĞLAYARAK DURUMLA İLGİLİ UYARICI OLAN İNCELMELERİ BAŞLATIP YENİ YASAK BİLGİLERİ DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ OLARAK BİLDİRİMLER YAPAR VE GEREKEN ÇALIŞMALAR ALT BİLGİ YADA TEMEL BİLGİ OLARAK SAĞLANIR. ŞİX YAŞAMINDA ARTIK ÜZÜLMEK HER HALİYLE TAMAMEN YASAKLANMIŞTIR. BİLGİ GEREKEN ÇALIŞMALARI YAPAR.