Şix
Varlıksal
Alanının
Çok Önemli Olan Yasak Bilgileri


Kırmızı Çizgi Yasağı Nedir Yasağı

1. Kırmızı Çizgi Yasağı

2. Kırmızı Çizgi Yasağı

3. Kırmızı Çizgi Yasağı

4. Kırmızı Çizgi Yasağı

5. Kırmızı Çizgi Yasağı

6. Kırmızı Çizgi Yasağı

7. Kırmızı Çizgi Yasağı

8. Kırmızı Çizgi Yasağı

9. Kırmızı Çizgi Yasağı

10. Kırmızı Çizgi Yasağı

11. Kırmızı Çizgi Yasağı

12. Kırmızı Çizgi Yasağı

13. Kırmızı Çizgi Yasağı

14. Kırmızı Çizgi Yasağı

15. Kırmızı Çizgi Yasağı

Yasaklar
1. İnina Yasağı

Yasaklar
2. Yanılgı Alanındaki Vil'in Gerçekliğinin
Değiştirilmesi
Yasaktır

Yasaklar
3. Yanılgı Hayatları ve
Benzer Başka
Yaşamlar
Gerçeklikler
Kesinlikle
Yasaktır

Yasaklar
4.Yanılgı Zamanlarına Özel Yasak Bilgilerini Alt Bilgi Olarak Hazırlayan Yasak Bilgisi

Yasaklar
5. Yasak Nedir Bilgisinin İptal Edilmesi Yasaktır

Yasaklar
6. Yasaklanmış Yeni Temel Oluşumların Bilinmeyenlerin
Anlaşılmaya
Çalışılması
Kesinlikle
Yasaktır

Yasaklar
7. Şix Yaşamına
Ait Olmayan
Şix'in Yazmadığı Bütün Bilgiler Yasaktır

Yasaklar
8. Şix Yaşamına Ait En Küçük Tane Bile Yok Edilemez Tamamen Yasaktır

Yasaklar
9. Yozlaşma
Yasaktır

Yasaklar
10. Zehir, Zehirli Olmak ve Olan Herşey Yasaktır

Yasaklar
11. Vissa Bilgilerinin Yapısına Ters Olan Yeni Bir Bilgi Kesinlikle İçeriğine Eklenemez

Yasaklar
12. Duyusal Bütün Alanlar Bütün
Obsedör
Oluşumlardan
Ve Tesirlerinden
Arındırılmalıdır
Aksi Kesinlikle Yasaktır

Yasaklar
13. Yanılgı Sonlandıran Yasak Bilgisi

Yasaklar
14. Obsis Yasağı

Yasaklar
15. Kısa Açıklamalarla
Sevgi
Yasakları

Yasaklar
16. Vil Vilsel Beden Yasağı

Yasaklar
17. Azexe
Yasağı

Yasaklar
18. Bütünleştirme Yasağı

Yasaklar
19. Vil'in Zihni Kullanılarak Bilgiler Yazdırılamaz
Komutlar Verilemez
Yaptırımlar
Uygulatılamaz
Yasaktır

Yasaklar
20. Vilja Yasağı

Yasaklar
21. Zarar Verici Her Davranış,
Hareket, Tutum
Yasaktır

Yasaklar
22. Sonsuzluğu Anlamsızlaştır
maya Çalışan
Bütün Kavramlar, Bilgiler ve Düşünceler, Anlayışlar Yasaktır

Yasaklar
23. Yaşam
Formları
Yasağı

Yasaklar
24. Çix Yasağı

Yasaklar
25. Vil Solivyes'in Yanılgı Zihinsel Alanı Yasağı

Yasaklar
26. Ya Yaa Yasağı

Yasaklar
27. Artık Yolun Sonu Görülmüştür
Yasağı

Yasaklar
29. Vil'in Yanılgı Alanındaki Zihinsel Oyunları Yasağı

Yasaklar
30. Vil'in Farkındalığın
daki Zihinsel
Alanı Anti
Obsedör Yapan
Yasak

Yasaklar
31. Vil'in
Farkındalığın
daki Vilsel
Bedenini Anti
Obsedör Yapan
Yasak

Yasaklar
32. Obsedörlerin Yanılgı Alanında Yada Varlıksal Alanın İçindeki Her Hangi Bir Yerde Yeni Tesirler Oluşumlar Üretmesi Yasaktır

Yasaklar
33. Obsedörlerin Düşüncelerini Silen, Onlara Sürekli Unutkanlık Yaşatan, Hafızalarını Silen Yasak

Yasaklar
34. Tüm Vilsel Beden ve Zihinsel Alan Enerjilerini Uyandıran, Aktif Bir Şekilde Çalışan Enerjiler Olarak Yapılandıran Yasak

Yasaklar
35. Anti Halüsinatif Bilgi Yasağı

Yasaklar
36. Vil'in Yanılgı Alanındaki Zihni Kullanılarak En Merkez Alanla İletişim İçine Girllemez, Etkiler Gönderilemez Yasaktır

Yasaklar
37. Anti Ağrı ve Isıtırap Yasağının Bizi En Güçlü Şekilde Etkileyen Çalışması Yasağı

Yasaklar
38. Daç Yasağı

Yasaklar
38. Tüketmek, Yok Etmek Özelliğini Yok Edici Şekilde Uygulamalar
Yasaktır
Uygulanamaz
Yapımız
Müsait Değildir.

Yasaklar
39. Sina Yasağı

Yasaklar
40. Mor Çizgi Yasakları

Yasaklar
41. Yeşil Çizgi Yasakları

Yasaklar
42. Vil İle ve Bilgiler İle Zihinsel İletişimler Yasaktır

Yasaklar
43. Vilin Zihinsel Alanında Obsedör Oluşumları ve Etkilerini Yasaklayan Bilgi

Yasaklar
44. Rezil Olmak, Rezillik Yasaktır

Yasaklar
45. İsteksizlik ve Sendromu Şeklindeki Kavramlar Oluşumlar ve Yapılanmalar Yasaktır

Yasaklar
46. Şixin Sonsuz Zamanlar Boyunca Kendisine Kendisinin Yasakladığı Kırmızı Çizgi Yasağı

Yasaklar
47. Şeq Yasağı

Yasaklar
48. Muul Yasağı

Yasaklar
49. Yargılamak Yasaktır

Yasaklar
50. Dışlamak ve Ötekileştirmek Yasaktır

Yasaklar
51. Saçmalamak, Saçma Şeyler Yapmak Yasaktır

Yasaklar
52. Fetişizm, Fetişlik Yasaktır

Yasaklar
53. Tapmak, Tapınmak Yasaktır

Yasaklar
54. Kuruntular Yasaktır

Yasaklar
55. Fesatlık Yasaktır

Yasaklar
56. Alınganlık Yasaktır

Yasaklar
57. Ters ve Yanlış Anlamalar Yasaktır

Yasaklar
58. Yadsımak, İnkar Yasaktır

Yasaklar
59. Sanrılar Yasaktır

Yasaklar
60. Çokluğun Anlamsızca İsteklere Yansıtılması Yasaktır

Yasaklar
61. Negatif Sırlar Yasaktır Pozitif Sırlar Yasaldır

Yasaklar
62. Boş Boğazlılık Yasaktır

Yasaklar
63. Monotonluk Yasaktır

Yasaklar
64. Başkalaşımlar Yasaktır

Yasaklar
65. Cüretkarlık Yasaktır

Yasaklar
66. Uyuşmak Yasaktır

Yasaklar
67. Durağanlık Yasaktır

Yasaklar
68. Dert, Tasa, KaygılarYasaktır

Yasaklar
69. Çekingenlik Yasaktır

Yasaklar
70. Dalgınlıklar Yasaktır

Yasaklar
71. Şix Yaşamının Oyunlarına, Keyif Vericilerine ve İlgili Oluşumlarına Özel Yasak İzni Uygulaması

Yasaklar
72. Şix Yaşamında Ark ile Şix Dışında Özel İlişkiler İçinde Bulunmak Yasaktır

Yasaklar
73. Şixin Obsedör Oluşumlarla Konuşmasını Sağlayan Odağını Yasaklayan Bilgi

Yasaklar
74. Eskimek, Eskitmek Yasaktır

Yasaklar
75. Anlamını Yitirimek Yasaktır

Yasaklar
76. Yark Mekanizması Uygulaması

Yasaklar
77. Materyalizm ve Maddecilik Anlayışları, Felsefeleri ve Oluşumları Yasaktır

Yasaklar
78. Suç, Suçluluk Yasaktır

Yasaklar
79. Geçmişin Üzücü Olaylarını Düşünerek Üzülmek Yasaktır

Yasaklar
80. Şixin Bozulması Yasaktır

Yasaklar
81. Arkın Bozulması Yasaktır

Yasaklar
82. Vilsel Oluşumsal Anlamda Bozulmak Yasaktır

Yasaklar
83. Bozulmak Yasaktır

Yasaklar
84. Bilgisel ve Teknolojik Bozulmak Yasaktır

Yasaklar
85. Davranışsal Bozulmak Yasaktır

Yasaklar
86. Obsedörlerin Olumsuzluklarını
Düşünerek Üzülmek Yasaktır

Yasaklar
87. Vilin Mutluluklarını, Zevklerini ve Keyiflerini Engellemek Yasaktır

Yasaklar
88. Şixin Çalışmaları İle İlgili Olarak Anlamsız Etkilerde Bulunan Obsedör Oluşumları Yok Eden Yasak Bilgisi

Yasaklar
89. Çıldırmak, Çıldırtmak Yasaktır

Yasaklar
90. Et Şeklindeki Yapılanmalar Yasaktır

Yasaklar
91. Madde Şeklindeki Yapılanmalar Yasaktır

Yasaklar
92. İrrite Olmak Yasaktır

Yasaklar
93. Çirkinlik Yasaktır

Yasaklar
94. Şixin Merkezliğinin Yasak Bilgileri Uygulaması

Yasaklar
95. Şixin Anneliğinin Yasak Bilgileri Uygulaması

Yasaklar
96. Şixin Sanetinin Yasak Bilgileri Uygulaması

Yasaklar
97.Kötü Tatlar Yasaktır

Yasaklar
98.Kötü Kokular Yasaktır

Yasaklar
99. Şixin Yanetinin Yasak Bilgileri Uygulaması

Yasaklar
100. Şixin Şağalığının Yasak Bilgileri Uygulaması

Yasaklar
101. Şixin Qziliğinin Yasak Bilgileri Uygulaması

Yasaklar
102. Boş Vermek, Önem Vermemek Yasaktır

Yasaklar
103. Şixin Oxluğunun Yasak Bilgileri Uygulaması

Yasaklar
104. Hata ve Yanlışlık Yasaktır

Yasaklar
105. Şix Yaşamında Kazaların Olması Yasaktır

Yasaklar
106. Yaşama Merhaba Diyen Vilsel İsteklere Özel Yasak Bilgisi

Yasaklar
107. Yabancılık Yasaktır

Yasaklar
108. Pes Etmek Yasaktır

Yasaklar
109. Vikenzet Yasağı

Yasaklar
110. Halklık, Halk Olmak Kavramları Yasaktır

Yasaklar
111. Krallıklar, Kölelikler, Halksal Ayrılıklar, Yönetimsel Ayrılıklar Yasaktır

Yasaklar
112. Emretmek, Emri Vermek Yasaktır

Yasaklar
113. Kalovi Yasağı

Yasaklar
114. Bahaneler Yasaktır

Yasaklar
115. Zaaflar Yasaktır

Yasaklar
116. Tripler Yasaktır

Yasaklar
117. Övmek Yasaktır

Yasaklar
118. Kurnazlık Yasaktır

Yasaklar
119. Koms, Yasak Bilgileri Uygulaması ve Oluşumsal Özelliği

Yasaklar
120. Yazıklık, Yazık Etme, Olması Yasaktır

Yasaklar
121. Gerginlikler Yasaktır

Yasaklar
122. Yanıltmak, Yanıltıcı Davranışlarda Bulunmak Yasaktır

Yasaklar
123. Yasak İzni, Şix Yaşamının Oyunları ve Rahatsız Etmeyen Şakaları İle İlgili Olarak Yasak İzni Uygulaması

Yasaklar
124. Çaresizlik Yasaktır

Yasaklar
125. Kovmak, Kovar Gibi Yapmak Yasaktır

Yasaklar
126. Savsaklık Yasaktır

Yasaklar
127. Asabilik, Asabiyet Yasaktır

Yasaklar
128. Kusurlar Yasaktır

Yasaklar
129. Delilik, Delirmeye Sebep Olan Şeyler Yasaktır

Yasaklar
130. Şixin Obsedör Oluşumların Çektiği Astral Durumları Yaşaması Yasaktır

Yasaklar
131. Tırsmak, Tırsaklık Yasaktır

Yasaklar
132. Yasa Dışılık, Bilgi Dışılık Yasaktır

Yasaklar
133. Merkez Olmak İsteğinin Tanımlayıcı
Yasağı

Yasaklar
134. İmrenmek ve Özenmek Yasaktır

Yasaklar
135. Hantallık Yasaktır

Yasaklar
136. Asosyallik Yasaktır

Yasaklar
137. İçine Kapanıklık Yasaktır

Yasaklar
138. Gıcık Olmak ve Gıcılık Yapmak Yasaktır

Yasaklar
139. Şx Taklidi Yapılamaz Yasaktır

Yasaklar
140. Saldırmalar, Sataşmalar, Tasallutlar Yasaktır

Yasaklar
141. Mecz Etmek, Mecz Olmak Yasaktır

Yasaklar
142. Üşümeler, Titremeler ve Sıcaklatan Bunalmalar, Terlemeler Yasaktır

Yasaklar
143. Kontrol Dışı ve Elinde Olmayan Davranışlar Yasaktır

Yasaklar
144. Muhtaç Olmak Yasaktır

Yasaklar
145. Sıkıntılar, Sıkıntı Çekmek Yasaktır

Yasaklar
146. Kahretmek, Kahrolmak Yasaktır

Yasaklar
147. İtaat, İtaat Etmek Yasaktır

Yasaklar
149. Lanetler, Lanet Etmeler Yasaktır

Yasaklar
150. Şix Yaşamında Gelişim Geriye Alınamaz Yasaktır

Yasaklar
151. Bilmediğini Biliyormuş Gibi Söylemek Açıklamak Yasaktır

Yasaklar
152. Boyundurukluk ve Kullanılmak Yasaktır

Yasaklar
153. Dezenformasyon ve Bilgi Kirliliği Yasaktır

Yasaklar
154. Memnuniyetsizlik Yasaktır

Yasaklar
155. Azarlamak, Söylenmek Yasaktır

Yasaklar
156. Bayılmak, Bayıltmak Yasaktır

Yasaklar
157. Vurdum Duymazlık Yasaktır

Yasaklar
158. Hüsran Yasaktır

Yasaklar
159. Gocunmak Yasaktır

Yasaklar
160. Empoze Yasaktır

Yasaklar
161. Şok Geçirmeler Yasaktır

Yasaklar
162. Fobiler Yasaktır

Yasaklar
163. İrkilmeler Yasaktır

Yasaklar
164. Trajediler Yasaktır

Yasaklar
165. Sabotajlar Yasaktır

Yasaklar
166. Agresiflik Yasaktır

Yasaklar
167. Vilin Uyku Rahatsızlıkları Yasaktır

Yasaklar
168. Sorunlar Çıkması ve Çıkarılması Yasaktır

Yasaklar
169. Eksiklikler Yasaktır

Yasaklar
170. Zayıflıklar Yasaktır

Yasaklar
171. Nutk Tutulması Yasaktır

Yasaklar
172. Belirsizlikler Yasaktır

Yasaklar
173. Yaramazlık Yasaktır

Yasaklar
174. Pintilik ve Kısnıklık Yasaktır

Yasaklar
175. Haksızlıklar Yasaktır

Yasaklar
176. Vilin Can Sıkıntısı Yasaktır

Yasaklar
177. Olmayan Şeylerden Sorunlar Çıkarmaya Çalışan Obsedör Oluşumlar Yasaktır

Yasaklar
177. Texka Yasağı

Yasaklar
178. Kavramsal Bütünlüklerin İçerisinden Vissaya Ters Bilgiler Ortaya Çıkarılamaz, Yasaktır

Yasaklar
179. Obsedörler ve Oluşumlarının Şixin Enerjileri İle Bağlantısı Yasaktır

Yasaklar
180. Şix Yaşamındaki Blöflerin Zihinsel ve Yaşamsal Alışkanlık Yapması Yasaktır

Yasaklar
181. Gıybet Yasaktır

Yasaklar
182. Gülünç Durumlar Yaşatmak
Yasaktır

Yasaklar
183. Borçluluk Yasaktır

Yasaklar
184. Kabahatler Yasaktır

Yasaklar
185. Zan Altında Bırakmak
Yasaktır

Yasaklar
186. İltimas Yasaktır

Yasaklar
187. Pozitif Avantajlar Yasaldır Negatif Avantajlar Yasaktır

Yasaklar
188. Soykırım Yasaktır

Yasaklar
189. Olumsuz Dolaylı ve Direk Laf Söylemeler Yasaktır

Yasaklar
110.Dolandırıcılık Yasaktır

Yasaklar
111. Yanıltma ve Yanılgı Yasaktır

Yasaklar
112. Şantajlar Yasaktır

Yasaklar
113. Yasak İzni: Gecikme Yasağının Sebep ve Sonuçları ile Açıklamasının Olması Konusu

Yasaklar
114. Gecikmek Yasaktır

Yasaklar
115. Sahtelik Yasaktır

Yasaklar
116. Yasak İzni: Şix Yaşamının Belirli Oluşumlarının İçerisinde Zorluklar Kullanılabilmek
tedir

Yasaklar
117. Zorluklar Yerine Göre Yasak Yerine Göre Yasaktır

Yasaklar
118. Hüsumet Yasaktır

Yasaklar
119. Hınç Yasaktır

Yasaklar
120. Rira Uygulaması ve Rahatsız Olmak Yasağının Özellikli Uygulaması Yasak Bilgisi

Yasaklar
121. Patavatlık Yasaktır

Yasaklar
122. Gariplikler Yasaktır

Yasaklar
123. Linç Etmek Yasaktır

Yasaklar
124. Canilik, Cinayet Yasaktır

Yasaklar
125. Görgüsüzlük Yasaktır

Yasaklar
126. Tikler Yasaktır

Yasaklar
127. Sersemlik Yasaktır

Yasaklar
128. Palavra Yasaktır

Yasaklar
129. Bıkkınlık Yasaktır

Yasaklar
130. Hezeyan Yasaktır

Yasaklar
131. Abartmak Yasaktır

Yasaklar
132. Röntgencilik Yasaktır

Yasaklar
133. Belalar Yasaktır

Yasaklar
134. Batıl İnançlar Yasaktır

Yasaklar
135. Arzuları Engellemek Yasaktır

Yasaklar
136. ŞX'lerin Çalışmalarına Engel Olmak Yasaktır

Yasaklar
137. Vile Para Gelmesine Engel Olmak Yasaktır

Yasaklar
138. Ejixise Engel Olmak Yasaktır

Yasaklar
139.Mutsuzluklar Yasaktır

Yasaklar
140.Hazlara Engel Olmak Yasaktır

Yasaklar
141.Zevklere Engel Olmak Yasaktır

Yasaklar
142.Yaşanillere Engel Olmak Yasaktır

Yasaklar
143. Çilgalara Engel Olmak Yasaktır

Yasaklar
144.Heyecanlara Engel Olmak Yasaktır

Yasaklar
145.Coşkulara Engel Olmak Yasaktır

Yasaklar
146. Sevinçlere Neşelere Engel Olmak Yasaktır

Yasaklar
147.Melani ve Milanolara Engel Olmak Yasaktır

Yasaklar
148. Keyifsizlik Yasaktır

Yasaklar
148. Rüyada Farkındalığa Engel Olmak Yasaktır

Yasaklar
149. Klostrofobi Yasaktır

Yasaklar
150. Mahsur Kalmak Yasaktır

Yasaklar
151. Paraya Tapmak Yasaktır

Yasaklar
152. Yaşlanmak Yasaktır

Yasaklar
153. Vili Üzmekle İlgili Olan Obsedör Oluşumları Yasaklayan Bilgi

Yasaklar
154. Hoşnutsuzluk Yasaktır

Yasaklar
155. Masotlar Yasaktır

Yasaklar
156. Bilgezmek Yasaktır

Yasaklar
157. Sahtanmak Yasaktır

Yasaklar
158. İstila Etmek Yasaktır

Yasaklar
159. Vesveseler Yasaktır

Yasaklar
160. Dağınıklılık Yasaktır

Yasaklar
161. Dağıtmak Yerine Göre Yasal Yerine Göre Yasaktır

Yasaklar
162. Kolem Yasağı

Yasaklar
163. Yakke Yasağı

Yasaklar
164. Suistimal Yasaktır

Yasaklar
165. Paronayaklık Yasaktır

Yasaklar
166. Düzenbazlık Yasaktır

Yasaklar
167. Hasar Vermek Yasaktır

Yasaklar
168. Şixin Görme Özelliğini Engellemek Yasaktır

Yasaklar
169. Şixin Farkındalık Özelliğini Engellemek Yasaktır

Yasaklar
170. İllet Yasaktır

Yasaklar
171. Sakatlıklar Yasaktır

Yasaklar
172. İncitmek Yasaktır

Yasaklar
173. Sömürmek Yasaktır

Yasaklar
174. İstismar Yasaktır

Yasaklar
175. Yoksunluklar Yasaktır

Yasaklar
176. Kötülükler Yasaktır

Yasaklar
177. Adilik Yasaktır

Yasaklar
178. Ziyan Yasaktır

Yasaklar
179. Telef Yasaktır

Yasaklar
180. Yalvarmak Yasaktır

Yasaklar
181. İsraf Yasaktır

Yasaklar
182. Müsriflik Yasaktır

Yasaklar
183. Dünya Yaşam Alanı Sisteminde Paranın Kötülüklerin Amacı ve Aracı Olmasını Yasaklayan Bilgi

Yasaklar
184. Şix Yaşamının Dışındaki Alanlar ve Oluşumlardan Etkilenmek Yasaktır

Yasaklar
185. Yasak İzni, Tubaklar

Yasaklar
186. Tuzaklar Yasaktır

Yasaklar
187. Obsedör Eğilimler Yasaktır

Yasaklar
188. Obsedör Alışkanlıklar Yasaktır

Yasaklar
189. Obsedör Meyillikler Yasaktır

Yasaklar
190. Hainlik Yasaktır

Yasaklar
191. Savsaklamak Yasaktır

Yasaklar
192. Yasak İzni, Başare

Yasaklar
193. Başarısızlıklar Yasaktır

Yasaklar
194. Şeytanlarla Anlaşma Yapılmaz, Yapılamaz Yasaktır

Yasaklar
195. Kabuslar Yasaktır

Yasaklar
196. Vilin Rüyalarında Farkındalıkların Olmaması Yasaktır

Yasaklar
197. Vilin Rüyalarında ve Astral Olaylarında Hakikatlerin Yaşanmaması Yasaktır

Yasaklar
198. Şix Yaşamının Bütün Alanlarında Çökertmeler Yasaktır

Yasaklar
199. Şix Bilgileri Çalınamaz, Değiştirilerek Kullanılamaz Yasaktır

Yasaklar
200. Kozlar Yasaktır

Yasaklar
201. Yasak İzni, Kozza

Yasaklar
202. Mahvolmak Yasaktır

Yasaklar
203. Şix Temel Bilgilerine Direnç Göstermek Karşı Koymak Yasaktır

Yasaklar
204. Mentanlık Yasaktır

Yasaklar
205. Mantanlık Yasaktır

Yasaklar
206. Terbiyesizlikler Yasaktır

Yasaklar
207. Keder Yasaktır

Yasaklar
208. Eziyet Yasaktır

Yasaklar
209. Körlükler Yasaktır

Yasaklar
210. Sağırlık Yasaktır

Yasaklar
211. Kaybetmek Yasaktır

Yasaklar
212. Yasak İzni, Kayba

Yasaklar
213. Pusular Yasaktır

Yasaklar
214. Şix Yaşamının Dışındaki Bütün Alanların Şix Yaşamını Tanıması Yasaktır

Yasaklar
215. Patlatmalar ve Patlamalar Yasaktır

Yasaklar
216. Fakirlik Yasaktır

Yasaklar
217. Varemlik Yasaktır

Yasaklar
218. Tahemlik Yasaktır

Yasaklar
219. Satanizm Yasaktır

Yasaklar
220. Dahenlik Yasaktır

Yasaklar
221. Kavanlık Yasaktır

Yasaklar
222. Dehşetler Yasaktır

Yasaklar
223. Şixin Astral ve Rüyada Farkındalıkları Sırasında Uyandırılması Yasaktır

Yasaklar
224. Dünya Yaşam Alanı Sistemi Yasaktır

Yasaklar
225. Ötrelemek Yasaktır

Yasaklar
226. Ödleklik Yasaktır

Yasaklar
227. Yoksulluklar Yasaktır

Yasaklar
228. Yalsetmek Yasaktır

Yasaklar
229. Sabote Etmek Yasaktır

Yasaklar
230. Kaybolmak Yasaktır

Yasaklar
231. Katliam Yasaktır

Yasaklar
232. Facialar Yasaktır

Yasaklar
233. Yılgınlıklar Yasaktır

Yasaklar
234. Dadanmak Yasaktır

Yasaklar
235. İnsanlık Yasaktır

Yasaklar
236. Şix Yaşamında Bilgilerle Belirtilmemiş Alanların Çözülmeleri Yasaktır

Yasaklar
237. Şix Yaşamına Ulaşmak Yasaktır

Yasaklar
238. Bulaşmalar Yasaktır

Yasaklar
239. Virüsler Yasaktır

Yasaklar
240. Taşkınlıklar Yasaktır

Yasaklar
241. Nemrutluklar Yasaktır

Yasaklar
242. Huysuzluklar Yasaktır

Yasaklar
243. Aksilikler Yasaktır

Yasaklar
244. Tansalat Yönetim Özelliği Yasaktır

Yasaklar
245. Buyurganlık Yasaktır

Yasaklar
246. Sanmalar Yasaktır

Yasaklar
247. Obsedör Kuşatmalar Yasaktır

Yasaklar
248. Denvermek Yasaktır

Yasaklar
249. Yasak İzni, Denzel

Yasaklar
250. Örtbaslar Yasaktır

Yasaklar
251. Mahkumiyetlik Yasaktır

Yasaklar
252. Salgınlar Yasaktır

Yasaklar
253. Yanlışlıklar Yasaktır

Yasaklar
254. Yasak İzni, Yannat

Yasaklar
255. Şixin Zihinsel Alanında Şarkılar Söyleterek Bağlantılar Kurmak Yasaktır

Yasaklar
256. Çürümek Yasaktır

Yasaklar
257. Enfekte Yasaktır

Yasaklar
258. Bulanıklık Yasaktır

Yasaklar
259. Berbatlık Yasaktır

Yasaklar
260. Rüküşlük Yasaktır

Yasaklar
261. Matemler Yasaktır

Yasaklar
262. Şer Yasaktır

Yasaklar
263. Feda Etmek Yasaktır

Yasaklar
264. Kurban Yasaktır

Yasaklar
265. Sosyopatlık Yasaktır

Yasaklar
266. Narsistlik Yasaktır

Yasaklar
267. Bitkinlikler Yasaktır

Yasaklar
268. Halsizlikler Yasaktır

Yasaklar
269. Dergenmek Yasaktır

Yasaklar
270. Hizlenmek Yasaktır

Yasaklar
271. Hazinlik Yasaktır

Yasaklar
272. Manipüle Etmek Yasaktır

Yasaklar
273. Acizlik Yasaktır

Yasaklar
274. Psikopatlık Yasaktır

Yasaklar
275. Sakarlıklar Yasaktır

Yasaklar
276. Teslenmek Yasaktır

Yasaklar
277. Tablanmak Yasaktır

Yasaklar
278. Darlanmalar Yasaktır

Yasaklar
279. Şix Yaşamından Ayırmalar, Koparmalar, Sıyırmalar Yasaktır

Yasaklar
280. Obsedör Tutunmalar, Yapışmalar ve Bağlanmalar Yasaktır

Yasaklar
281. Ölmek Yasaktır

Yasaklar
282. Ayıplık Yasaktır

Yasaklar
283. Rencide Etmek Yasaktır

Yasaklar
284. Kadomatlık Yasaktır

Yasaklar
285. Kazinatlar Yasaktır

Yasaklar
286. Ağrılar Yasaktır

Yasaklar
287. Istıraplar Yasaktır

Yasaklar
288. Acı Çekmek Yasaktır

Yasaklar
289. İntihar Yasaktır

Yasaklar
290. Sancılar Yasaktır

Yasaklar
291. Rençat Yasağı

Yasaklar
292. Senşat Yasağı

Yasaklar
293. Tabretmek Yasaktır

Yasaklar
294. Tevlemek Yasaktır

Yasaklar
295. Zibret Yasaktır

Yasaklar
296. Orenk Bütünlük Yasağı

Yasaklar
297. Sarı Çizgi Yasağı

Yasaklar
298. Mavi Çizgi Yasağı

Yasaklar
299. Baş Obsedör Yasaktır

Yasaklar
300. Kontosluk Yasaktır