Şix
Varlıksal
Alanının
Çok Önemli Olan Yasak Bilgileri


Kırmızı Çizgi Yasağı Nedir Yasağı

1. Kırmızı Çizgi Yasağı

2. Kırmızı Çizgi Yasağı

3. Kırmızı Çizgi Yasağı

4. Kırmızı Çizgi Yasağı

5. Kırmızı Çizgi Yasağı

6. Kırmızı Çizgi Yasağı

7. Kırmızı Çizgi Yasağı

8. Kırmızı Çizgi Yasağı

9. Kırmızı Çizgi Yasağı

10. Kırmızı Çizgi Yasağı

11. Kırmızı Çizgi Yasağı

12. Kırmızı Çizgi Yasağı

13. Kırmızı Çizgi Yasağı

14. Kırmızı Çizgi Yasağı

15. Kırmızı Çizgi Yasağı

16. Kırmızı Çizgi Yasağı

17. Kırmızı Çizgi Yasağı

18. Kırmızı Çizgi Yasağı

19. Kırmızı Çizgi Yasağı

20. Kırmızı Çizgi Yasağı

21. Kırmızı Çizgi Yasağı

22. Kırmızı Çizgi Yasağı

23. Kırmızı Çizgi Geçilmezliği Alanları

Yasaklar
1. Kopislikler Yasaktır

Yasaklar
2. Pezodenklik Yasaktır

Yasaklar
3. Turkuaz Çizgi Yasağı

Yasaklar
4. Siyah Çizgi Yasağı

Yasaklar
5. Kahverengi Çizgi Yasağı

Yasaklar
6. Gri Çizgi Yasağı

Yasaklar
7. Kirlilik Yasaktır

Yasaklar
8. Kundaklamak Yasaktır

Yasaklar
9. Yıpranmak, Yıpratmak Yasaktır

Yasaklar
10. Katlanmak Yasaktır

Yasaklar
11. Öç Almak Yasaktır

Yasaklar
12. Çöpler Yasaktır

Yasaklar
13. Yaralanmak Yasaktır

Yasaklar
14. Tutsaklık Yasaktır

Yasaklar
15. Yağmalamak Yasaktır

Yasaklar
16. Travmalar Yasaktır

Yasaklar
17. Gurur, Yerine Göre Yasal Yerine Göre Yasaktır

Yasaklar
18. Dülvenler Yasaktır

Yasaklar
19. Dülsünler Yasaktır

Yasaklar
20. Zihatlar Yasaktır

Yasaklar
21. Haşinlik Yasaktır

Yasaklar
22. Panik Ataklık Yasaktır

Yasaklar
23. Gaddarlık Yasaktır

Yasaklar
24. Farhanlık Yasaktır

Yasaklar
25. Tatallık Yasaktır

Yasaklar
26. Hisenlik Yasaktır

Yasaklar
27. Gördenlik Yasaktır

Yasaklar
28. Duyanlık Yasaktır

Yasaklar
29. Azgınlıklar Yasaktır

Yasaklar
30. Gambazlık Yasaktır

Yasaklar
31. İspiyonlar Yasaktır

Yasaklar
32. Kaçırmak Yasaktır

Yasaklar
33. Müptelalık Yasaktır

Yasaklar
34. Ayyaşlık Yasaktır

Yasaklar
35. Demogoji Yasaktır

Yasaklar
36. Kitlesel Yasak Bilgisi Yaptırımsal Özelliği Yapılanması

Yasaklar
37. Dışventelik Yasaktır

Yasaklar
38. Zagatejlik Yasaktır

Yasaklar
39. Zegetellik Yasaktır

Yasaklar
40. Şarkeslik Yasaktır

Yasaklar
41. Çernazlık Yasaktır

Yasaklar
42. İlşetlik Yasaktır

Yasaklar
43. Zihnobluk Yasaktır

Yasaklar
44. Küfratlık Yasaktır

Yasaklar
45. Kepralık Yasaktır

Yasaklar
46. Zenvanlık Yasaktır

Yasaklar
47. Cinsatlık Yasaktır

Yasaklar
48. Bimaddesellik Yasaktır

Yasaklar
49. Maddenatlık Yasaktır

Yasaklar
50. Emaddelik Yasaktır

Yasaklar
51. Gücenmek Yasaktır

Yasaklar
52. Şoaklar Yasaktır

Yasaklar
53. Solmalar Yasaktır

Yasaklar
54. Telaşlık Yasaktır

Yasaklar
55. Gerzeklik Yasaktır

Yasaklar
56. Kerizlik Yasaktır

Yasaklar
57. Şepretlik Yasaktır

Yasaklar
58. Felçlik Yasaktır

Yasaklar
59. Dolhenlik Yasaktır

Yasaklar
60. Sarallıklar Yasaktır

Yasaklar
61. Fottallık Yasaktır

Yasaklar
62. Obsedör Etkiler ve Tepkiler Yasaktır

Yasaklar
63. Sontorlar Yasaktır

Yasaklar
64. Obsedör Bütün İlişkiler ve Alakalar Yasaktır

Yasaklar
65. Yadünlük Yasaktır

Yasaklar
66. Giragmatiklik Yasaktır

Yasaklar
67. Rammatlar Yasaktır

Yasaklar
68. Gartenlik Yasaktır

Yasaklar
69. Remenlik Yasaktır

Yasaklar
70. Fenatlık Yasaktır

Yasaklar
71. Ahletler Yasaktır

Yasaklar
72. Algatlar Yasaktır

Yasaklar
73. Sorunlar ve Sorun Çıkarmalar Yasaktır

Yasaklar
74. Desonetlik Yasaktır

Yasaklar
75. Femotiklik Yasaktır

Yasaklar
76. Kronikiik Yasaktır

Yasaklar
77. Daranatlar Yasaktır

Yasaklar
78. Bematlık Yasaktır

Yasaklar
79. Aberlik Yasaktır

Yasaklar
80. İlemetler Yasaktır

Yasaklar
81. Bilmentlik Yasaktır

Yasaklar
82. Permetlik Yasaktır

Yasaklar
83. Dalkavukluk Yasaktır

Yasaklar
84. Yağcılık Yasaktır

Yasaklar
85. Farsatlık Yasaktır

Yasaklar
86. Şartanlık Yasaktır

Yasaklar
87. Şeltanlık Yasaktır

Yasaklar
88. Koptallık Yasaktır

Yasaklar
89. Obsedör Bütün Eylemler Yasaktır

Yasaklar
90. Ardanlık Yasaktır

Yasaklar
91. Avanaklık Yasaktır

Yasaklar
92. Avamlık Yasaktır

Yasaklar
93. Sorumsuzluk Yasaktır

Yasaklar
94. İmkansızlık ve Olanaksızlık Yerine Göre Yasal Yerine Göre Yasaktır

Yasaklar
95. Demevlik Yasaktır

Yasaklar
96. Kaltenlik Yasaktır

Yasaklar
97. Adenel Kalkansal Yapılanmasına Özel Yasak bilgisi Uygulaması

Yasaklar
98. Kafa Karıştırmak Yasaktır

Yasaklar
99. Zakerlik Yasaktır

Yasaklar
100. Obsedör Bütün Yatkınlıklar Yasaktır

Yasaklar
101. Obsedör Pislikler Yasaktır

Yasaklar
102. Oblalar Yasaktır

Yasaklar
103. Halketlik Yasaktır

Yasaklar
104. Tabular Yasaktır

Yasaklar
105. Çıkarcılık Yasaktır

Yasaklar
106. Mahçupluk Yasaktır

Yasaklar
107. Budalalık Yasaktır

Yasaklar
108. Soygunculuk Yasaktır

Yasaklar
109. Casusluk Yasaktır

Yasaklar
110. Determinizim Yerine Göre Yasal Yerine Göre Yasaktır

Yasaklar
111. Oltat Yasağı Uygulaması

Yasaklar
112. Poltenlik Yasaktır

Yasaklar
113. Kalobluk Yasaktır

Yasaklar
114. Mahtenlik Yasaktır

Yasaklar
115. Esirgemek Yerine Göre Yasal Yerine Göre Yasaktır

Yasaklar
116. İstifcilik Yasaktır

Yasaklar
117. Menfaatcilik Yasaktır

Yasaklar
118. Tavizler Yerine Göre Yasal Yerine Göre Yasaktır

Yasaklar
119. Fobbetlik Yasaktır

Yasaklar
120. Beyaz Çizgi Yasağı

Yasaklar
121. Kovvatlık Yasaktır

Yasaklar
122. Anti Obsedör Yasak Uygulaması Yapılanması

Yasaklar
123. Kivvatlık Yasaktır

Yasaklar
125. Vissa Yasağı

Yasaklar
126. Dış Vilsel Beden Yasakları Uygulamaları Yapılanması

Yasaklar
127. Ervetlik Yasaktır

Yasaklar
128. Etetlik Yasaktır

Yasaklar
129. Fanarlık Yasaktır

Yasaklar
130. Takranlık Yasaktır

Yasaklar
131. Anti Obsedör İlgili Alanlara Özel Yasak Bilgileri Yapılanması

Yasaklar
132. Otalanlar Yasaktır

Yasaklar
133. Obsletlik Yasaktır

Yasaklar
134. Obsedör İletkenlikler Yasaktır

Yasaklar
135. Obsedör Geçirgenlikler Yasaktır

Yasaklar
136. Godenlik Yasaktır

Yasaklar
137. Govenlik Yasaktır

Yasaklar
138. Bartalık Yasaktır

Yasaklar
139. Beltenlik Yasaktır

Yasaklar
140. Yavanlıklar Yasaktır

Yasaklar
141. Romatizma Yasaktır

Yasaklar
142. Angaryalar Yasaktır

Yasaklar
143. Dalaverelik Yasaktır

Yasaklar
144. Bönlük Yasaktır

Yasaklar
145. Enayilik Yasaktır

Yasaklar
146. Salaklıklar Yasaktır

Yasaklar
147. Hastalıklar Yasakları Yapılanması

Yasaklar
148. Kanserler Yasaktır

Yasaklar
149. Bunamak Yasaktır

Yasaklar
150. Alzheimer Yasaktır

Yasaklar
151. Rihatlıklar Yasaktır

Yasaklar
152. Korenlik Yasaktır

Yasaklar
153. Zejanlık Yasaktır

Yasaklar
154. Zetonluk Yasaktır

Yasaklar
155. Fikratlık Yasaktır

Yasaklar
156. Obsedör Fırsatçılıklar Yasaktır

Yasaklar
157. Obsedör Ulzunlar Yasaktır

Yasaklar
158. Obsedör Uzzunlar Yasaktır

Yasaklar
159. Şixin Yaptırımsal Özelliklerini Hissetmemesi Yasaktır

Yasaklar
160. Adenel Yaşamında Vilsel İsteklerin Oluşması Yasaktır

Yasaklar
161. Kışkırtmak Yasaktır

Yasaklar
162. Adenelde Vilin Yaşamında Sorunlar Çıkarmak Yasaktır

Yasaklar
163. Oburluklar Yasaktır

Yasaklar
164. Bezmek, Bezdirmek Yasaktır

Yasaklar
165. Hayal Kırıklığı Yasaktır

Yasaklar
166. Nankörülük Yasaktır

Yasaklar
167. Harenlemek Yasaktır

Yasaklar
168. Anss Yasağı

Yasaklar
169. Kararsızlık Yasaktır

Yasaklar
170. Anksiyete Yasaktır

Yasaklar
171. Kaygılar Yasaktır

Yasaklar
172. Nahoşluk Yasaktır

Yasaklar
173. Noksanlık Yasaktır

Yasaklar
174. Tobrat Yasağı

Yasaklar
175. Vahşetler Yasaktır

Yasaklar
176. Tekinsizlikler Yasaktır

Yasaklar
177. Zevatlık Yasaktır

Yasaklar
178. Felaketler Yasaktır

Yasaklar
179. Çirkeflik Yasaktır

Yasaklar
180. Manyaklık Yasaktır

Yasaklar
181. Kepazelik Yasaktır

Yasaklar
182. Geçimsizlik Yasaktır

Yasaklar
177. Fitneler Yasaktır

Yasaklar
178. Vilin Gördüklerini Değiştirmek Yasaktır

Yasaklar
179. Obsedör Belli Etmemeler Yasaktır

Yasaklar
180. Saklanmalar Yerinde Göre Yasal Yerine Göre Yasaktır

Yasaklar
178. Çile Yasaktır

Yasaklar
179. Zahmet Yasaktır

Yasaklar
180. Esaret Yasaktır

Yasaklar
181. Esirlik Yasaktır

Yasaklar
182. Esrarengizlik Yasaktır

Yasaklar
183. Çıkmazlıklar Yasaktır

Yasaklar
184. Çarpıklıklar Yasaktır

Yasaklar
185. Serserilik Yasaktır

Yasaklar
186. Zibidilik Yasaktır

Yasaklar
187. Aykırılıklar Yasaktır

Yasaklar
188. Antipatiklik Yasaktır

Yasaklar
189. Cinnet Yasaktır

Yasaklar
190. Sefalet Yasaktır

Yasaklar
191. Yolsuzluklar Yasaktır

Yasaklar
192. Nazarlar Yasaktır

Yasaklar
193. Sinyetler Yasaktır

Yasaklar
194. Mapozlar Yasaktır

Yasaklar
195. Mepezler Yasaktır

Yasaklar
196. Govgolar Yasaktır

Yasaklar
197. Obsedör Adetler Yasaktır

Yasaklar
198. Obsedör Örfler Yasaktır

Yasaklar
199. Lafret Yasaktır

Yasaklar
200. Dik Kafalılık Yasaktır

Yasaklar
201. Domezlik Yasaktır

Yasaklar
202. İsabetsizlikler Yasaktır

Yasaklar
203. Martlık Yasaktır

Yasaklar
204. Aderlik Yasaktır

Yasaklar
205. Rataklık Yasaktır

Yasaklar
206. Gudubetlik Yasaktır

Yasaklar
207. Kenafirlik Yasaktır

Yasaklar
208. Tonatlık Yasaktır

Yasaklar
209. Başotluk Etkileri Yasaktır

Yasaklar
210. Başotluk Yasaktır

Yasaklar
211. İntihal Yasaktır

Yasaklar
212. Hödüklük Yasaktır

Yasaklar
213. Varotluk Yasaktır

Yasaklar
214. Obsedör Özümsemeler Yasaktır

Yasaklar
215. Obsedör Bütünleşmeler Yasaktır

Yasaklar
216. Rünatlık Yasaktır

Yasaklar
217. Mavetlik Yasaktır

Yasaklar
218. Zimpetler Yasaktır

Yasaklar
219. Zempozlar Yasaktır

Yasaklar
220. Şant Yasak Uygulaması

Yasaklar
221. Repratlık Yasaktır

Yasaklar
222. Ağreler Yasaktır

Yasaklar
223. Yaha Yasak Bilgileri Uygulaması

Yasaklar
224. Yint Yasak Bilgieri Uygulaması

Yasaklar
225. İlze Yasak Uygulaması

Yasaklar
226. Gexe Yasak Uygulaması

Yasaklar
227. Hotenlik Yasaktır

Yasaklar
228. Zepr, Yasak Bilgileri Özel Zihinsel Alan Manyetik Etkisi

Yasaklar
229. Kopetlik Yasaktır

Yasaklar
230. Kipretler Yasaktır

Yasaklar
231. Papralık Yasaktır

Yasaklar
232. Hisrenlik Yasaktır

Yasaklar
233. Kottenlik Yasaktır

Yasaklar
234. Gatenlik Yasaktır

Yasaklar
235. Fatranlık Yasaktır

Yasaklar
236. Algarlık Yasaktır

Yasaklar
237. Kottenlik Yasaktır

Yasaklar
238. Vaha, Temel Bilgiler Yasak Uygulaması

Yasaklar
239. Bitretlik Yasaktır

Yasaklar
240. İmkansızlık ve Aslalık Yasak Bilgileri Yapılanması

Yasaklar
241. Durdurulan ve Engellenen Yasak Bilgileri Yapılanması

Yasaklar
242. Şixalet, Koruyucu Yasak Bilgileri Bütünlüğü Uygulaması

Yasaklar
243. Halemlik Yasaktır

Yasaklar
244. Pilsitler Yasaktır

Yasaklar
245. Perplik Yasaktır

Yasaklar
246. Dutanlık Yasaktır

Yasaklar
247. Dotanlık Yasaktır

Yasaklar
248. Relnezlik Algısı Yasak Uygulaması

Yasaklar
249. Relnezlik Yasaktır

Yasaklar
250. Riyenlik Yasaktır

Yasaklar
251. Zilenlik Yasaktır

Yasaklar
252. Bovatlık Yasaktır

Yasaklar
253. Zehanlar Yasaktır

Yasaklar
254. Tenaslar Yasaktır

Yasaklar
255. Korketlik Yasaktır

Yasaklar
256. Şixin Rüyalarında Vissaya Uygun Olmayan Her Şey Yasaktır

Yasaklar
257. Rüütlük Yasaktır

Yasaklar
258. Rüldanlık Yasaktır

Yasaklar
259. Bacetlik Yasaktır

Yasaklar
260. Bartönlük Yasaktır

Yasaklar
261. Olutluk Yasaktır

Yasaklar
262. Kilkitlik Yasaktır

Yasaklar
263. Musavit Yasak Uygulaması

Yasaklar
264. Onutluk Yasaktır

Yasaklar
265. Yalita, Yasak Bilgileri Açıklayıcı Bilgisi ve Anti Obsedör Uygulamaları

Yasaklar
266. Yatanetlik Yasaktır

Yasaklar
267. Obatlık Yasaktır

Yasaklar
268. Yortenlik Yasaktır

Yasaklar
269. Yahen Yasak Uygulaması

Yasaklar
270. Kontrolden Çıkılması Eylemleri Yasaktır

Yasaklar
271. Sivnal Yasağı

Yasaklar
272. Ön Yargı Yasaktır

Yasaklar
273. İyentlik Yasaktır

Yasaklar
274. Yobs Yasak Uygulaması

Yasaklar
275. Obsedör Bütün Kısıtlanmalar Yasaktır

Yasaklar
276. Zoopluk Yasaktır

Yasaklar
277. Dalazlık Yasaktır

Yasaklar
278. Halazlık Yasaktır

Yasaklar
279. Nalazlık Yasaktır

Yasaklar
280. Daşenlik Yasaktır

Yasaklar
281. Düşenlik Yasaktır

Yasaklar
282. Haşereler Yasaktır

Yasaklar
283. Dünya Sınırları Yasaktır

Yasaklar
284. Dünya Tarihi Yasaktır

Yasaklar
285. Tüm Dünya Dinleri Yasaktır

Yasaklar
286. Doğumlar ve Ölümler Yasaktır

Yasaklar
287. Tarikatlar Yasaktır

Yasaklar
288. Hizmetçilik Yasaktır

Yasaklar
289. Dünya Gezegensel Yapısı Yasaktır

Yasaklar
290. Spiritüellik Yasaktır

Yasaklar
291. Bilrenlik Yasaktır

Yasaklar
292. Kopatlık Yasaktır

Yasaklar
293. Adehatlık Yasaktır

Yasaklar
294. Tessatlık Yasaktır

Yasaklar
295. Denotluk Yasaktır

Yasaklar
296. Durotluk Yasaktır

Yasaklar
297. İnetlik Yasaktır

Yasaklar
298. Talenlik Yasaktır

Yasaklar
299. Vareylik Yasaktır

Yasaklar
300. Retaklık Yasaktır