PİSLİK, PİS OLAN ŞEYLER, KİRLİLİK YASAKTIR

PİSLİK, PİS OLAN ŞEYLER, KİRLİLİK YASAKTIR

Pislik bir şeyin yapısının itici, kötü, olumsuz olması ve görünmesi durumudur. Bu örnekle pis olan herşey yasaktır. Pis kokular, pis görüntüler, pis olaylar, pislik şeklinde oluşumlar kesinlikle yasaktır. Karışık, itici, göze ve algılara olumsuz ve düzensiz görünen, çirkin, istenmeyen ve bulunulmasından kesinlikle hoşnut olunmayan şeylerdir pis şeyler. Aynı zamanda kirlilikte yasaktır. Kirli olan şeyler görüntüsünde, yapısında normalin dışında ve düzensiz, karışık, başka şeylerin bulaşarak anlamını karıştırdığı, yine istenmeyen bir durumu algılatan, bazı durumlarda, bir karışıklık, yıkım gibi durumlarda herşeyin birbirinin üzerine, içine, çevresine geçmiş olmasından kaynaklı kirli olarak görüntülenmesi söz konusu olabilir ancak bu kirlilik, hemen düzeltilir, nedeni yapılan iştir, uygun değildir, yasaktır, belki bu durum yaşanırken bile kirlilik oluşmadan yaşatılır. Yapısı ayarlanmış oluşumların kendi yapılarının dışında çalışmaya başlaması sonrasında ikisininde özellikleri birbirlerine karışınca kirlilikler ortaya çıkar. Düşünsel kirlilik, olumsuz eylemleri ifade eden düşünceleri yaşatmaktır. Kirlilik genel olarak olumsuzluk, düzensizlik, hoşnut görünmeyen ve olmayan, temizliğin tersi olan bir kavramdır ve bir çok konuda kullanılır. Ancak kirlilikler, Vil Solivyes yaşam halinde yasaktır. Herşey, yaşam halinde temizdir ve temizlikle ilgilidir.