OLUMSUZ ALIŞKANLIKLAR VE ANIMSAYIŞLAR YASAKTIR

OLUMSUZ ALIŞKANLIKLAR VE ANIMSAYIŞLAR YASAKTIR

Alışkanlıklar bir şeyi sürekli olarak yapmaktan kaynaklanan bir yeniden yapmaya dair itilimdir, çekimdir. Sürekli aynı yerden gide gide sonraki zamanlarda da eğer farkına varmaz ise kendisini birden o yoldan giderken görebilir ve bu tamamen o yoldan gitmeye alıştığı içindir ve bu alışkanlıklar, konu ile ilgili olarak o konunun bütün hallerini ilgili olan oluşumda ezberler şeklinde yaşatarak bir yapılanmayı sağlarlar. Bunlar olumlu şekilde de kullanılabilir ancak alışkanlıkların kesinlikle yönetilmesi gerekmektedir ve herkes buna kendisi karar vermelidir. Kendiliğinden, sürekli o yoldan gitmiş olması kaynaklı alışkanlıklar oluşmamalıdır. Oluşum her an o yoldan gitmekten vazgeçebilir ve alışkanlıkları kendinde olmasa bile onu oraya çekmemelidir. Bu uygulaması ile zararıda olabilen alışkanlıklar ayarlanabilir özellikleri ile kullanılır ve olumsuz olarak bahsedilen ve görülen, mesela yanılgı dünya hayatına dair bütün alışkanlıklar, vissaya uygun olmayan bütün alışkanlıklar kesinlikle yasaktır ve oluşum halleri incelenerek gereken şekilde yok edilir. Aynı şekilde bir anımsamalar söz konusudur ve bir olayı yaşamadan ancak o olayı çok önceden yaşamış olmaktan kaynaklanan bir hatırlama durumu, hatırlamayı istemese bile o konu ile ilgili aynı görüntüleri, sesleri duymuş olması ile ortaya çıkan bir istemeden hatırlama durumudur ve buda alışkanlıklar gibi kendi kendine oluşması yasaktır. Buda kontrol edilmesi gereken bir uygulamadır. Herkes neyi anımsamak istediğini seçebilir ve bu durum kendiliğinden oluşmamalıdır. Olumsuz eylemlerinde anımasamalar olarak oluşumlarda kendisini hatırlatmasıda göz önünde bulundurarak anımsamalar tamamen yasaklanır. Vil Solivyes ve ilgili alanlar bir şeyleri anımsamak ve alışkanlık şeklinde yaşamak istediklerinde bilgilerle bunu tastiklerler ve o zaman bu oluşumlar uygulanır. Ancak böyle bir düzenleme olmadığı sürece bütün alışkanlıklar ve anımsayışlar yasaklanır. Olumlu alışkanlıklar olarak gördüğümüz konularda uygulamasını yaparken olumlu olarak görülebilir ancak değiştirilmesi söz konusu olduğunda sorunlar yaratabilir.Alışkanlık gibi bağlayıcı bir etkenin kontrolümüzün dışında kendisini yapılandırması söz konusu edilmeden, olumlu olan alanlar için gereken çalışmaların sürekliliği zaten kendisini yaşatacak şekilde bir yapılanma içine girer ve her an değiştirilebilme özellikleri Vil Solivyes yaşam halinin bütün oluşumlarında olur ve bunu alışkanlıklar, anımsayışlar engellemez. Özellikle belritilen alanlar olursa onlarla ilgili olan bilginin içeri gereğince uygulaması yapılır. Ve bu anlamları ile gereken şekilde yasakları uygulatan bilgi vissanın içeriğinde gereken şekilde çalışır. Olumsuz alışkanlıkların ve anımsayışların edinilmesi, oluşumlarda ve villerde yer etmesi yasaktır.

OLUMLU ALIŞKANLIKLARIN YAŞAM HALİ UYARLAMASI

OLUMLU ALIŞKANLIKLARI HEMEN SAĞLAYAN BİLGİ
Yaşam hali içinde Vil Solivyesin oluşturduğu bütün oluşumlar, bu bilginin etkisi ve yapılandırması sayesinde ilgili olduğu çalışmaya, konuya, alana hemen alışırlar. Yeni olmakla ilgili olan yabancılaşma bu yüzden yaşanmaz. Olumsuz bütün alışkanlıkların yasak olmasının yanında yaşam halinin uygulamada olan bilgileride olumlu olarak algılanır ve bunların alışkanlığıda olumlu alışkanlıklar olarak görülerek yasal ve olması gereken şekilde bir yapılanma ile yaşam hali içinde algılanır. Bu bilgi, bu konu hakkında özel bir bilgi mekanizması oluşturur ve oluşumlar için hemen alışkanlık edinmesi, var olduğu sürece onu çalışır kılan şeyin bu alışkanlık olması gibi özelliklerininde olması şeklinde bir yapılanmayı sağlar. Ancak bir oluşum iptal edildiğinde bu yapılanan alışkanlıkta aynı iptal olayını hemen yaşar ve sadece yenilikle ilgili olan hemen alışma sürecini yaşatır. İptal edilen oluşumlardan sonra alışkanlıklar kalmaz, iptal olması ile birlikte alışkanlıkta gider. Bu konuda kendisinde bütün bilgiler gereken şekilde çalışır. Alışkanlık durumu bir enerjetik yapılanmasının sağlanması şeklinde değil, bu bilginin ilgili alanın yapısına göre hazırladığı alışkanlık sağlaması üzerine düzenlenmiş bilgisel oluşumla olur. Bu bilgisel oluşum ilgili alanları yapılandırılır, kendi bilgi mekanizmasına bu bilgisel oluşumu ekler ve uzun bir süre sanki bu konu ile ilgili bir alışkanlığı varmış gibi rahat ve alışkan bir hal ile çalışmaya başlar. Bu bilgi, bu konuda gereken oluşumun nasıl hazırlanması gerektiğini bilir ve ilgili alanlara özel bilgi türü ile, buna olumlu alışkanlık bilgisi dediğimiz şekilde bir bilgi türü ile gerekeni yapar. Bu bilgi türü, içeriğinde ilgili alandan bahsedilince ve ilgili alanın yapısı ile yapılandırılınca o alanın alışması gereken durumu algılayarak gereken alışkanlığı sağlayacak özelliktedir. Bu konunun bilgisidir. Yaşam halinin ilgili alanları bu bilgiyi gerektiği zaman kullanırlar. Vissaya uyumlu çalışmaları ile bütün duyusal özellikler kendileri için şimdiden bu bilginin yapılandırmasını kullanabilirler.