Şix Yaşamının Uygulamada Olan
Erdemsel
Vissa Bilgileri


Şix Yasağı

Şix Artcom Bilgisi

Kırmızı Çizgi Yasağı Nedir Yasağı

1. Kırmızı Çizgi Yasağı

2. Kırmızı Çizgi Yasağı

3. Kırmızı Çizgi Yasağı

4. Kırmızı Çizgi Yasağı

5. Kırmızı Çizgi Yasağı

6. Kırmızı Çizgi Yasağı

7. Kırmızı Çizgi Yasağı

8. Kırmızı Çizgi Yasağı

9. Kırmızı Çizgi Yasağı

10. Kırmızı Çizgi Yasağı

11. Kırmızı Çizgi Yasağı


Erdemler
Üstü
Başlangıç
Bilgisi ve
Tanımının
Emsalsiz
İmkanları
Şix ve
Yaşamını
Varlıksal
Alanını
Villerinin Başlangıç Olmasını Yapılandıran Oluşumsal
Emsalsiz
Özellik

Erdemler
1. En Merkez
Alanı Bilgileri

Erdemler
2. Sevgi Nedir? Sevginin Gerçek Tanımı

Erdemler
3. Ahlak, Vissa
Ahlakı

Erdemler
4. Sevgi
Yasakları Varlıkların
Kendilerinde
Yasaklamaları
Gereken
Olumsuz
Eylemler

Erdemler
5. Sevgi
Erdemleri Varlıkları
Geliştirici
ve Sevgiyi
Tamamlayan
Özelliklerdeki
Erdemsel ve
Duyusal
Bilgiler

Erdemler
6. İnanç Nedir? İnanç Duyusal
Özelliği

Erdemler
7. Adalet
Nedir?
Adaletin Felsefi Tanımı

Erdemler
8. Felsefe Nedir? Felsefenin Tanımı

Erdemler
9. Hakik, Hakikati Yaşatan Erdemsel Özelliği

Erdemler
10. Zaman Nedir?
Zaman
Duyusal
Özelliği

Erdemler
11. Fedakarlık
Nedir?

Erdemler
12. Farkındalık
Nedir?

Erdemler
13. Cesaret Nedir? Korku
Nedir?

Erdemler
14. Merhamet
Nedir?

Erdemler
15. Empati
Nedir?

Erdemler
16. İrade
Nedir?
Özgür İrade
Nedir?

Erdemler
17. Sabır
Nedir?
Sabretmek
Nedir?

Erdemler
18. Akıl ve
Mantık Nedir?

Erdemler
19. Dürüstlük
Nedir? Yalan
Nedir?

Erdemler
20. Eşitlik
Nedir? Nasıl
Eşit Olunur?

Erdemler
23. İstek Nedir?
Hakikati
Öğrenmeyi
İstemek.

Erdemler
26. Saygı Erdemsel Özelliği
Nedir?

Erdemler
30. Sanat
Nedir?

Erdemler
33. Gerçeklik
Nedir?

Erdemler
34. Bilgi Nedir?
Bilginin Evrimi
ve Özellikleri

Erdemler
35. Duyu Nedir?
Duyusal
Enerjiler ve
Özellikleri

Erdemler
36. Bilginin
İradesi
Kanunu

Erdemler
37. Nopes
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
38. Vil İxix Sis
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
39. Obsevaş
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
40. Varlığın
Merkezi
Olduğunu
İfade Eden
Duyusal
Özelliği

Erdemler
41. Mutluluk
Sevinç
Duyusal
Özelliği

Erdemler
42. Zihin
Duyusal
Özelliği

Erdemler
43. Hissetmek
Duyusal
Özelliği

Erdemler
44. Görmek
Duyusal
Özelliği

Erdemler
45. Politika
Nedir?
Siyaset
Nedir?

Erdemler
46. Hafıza
Duyusal
Özelliği

Erdemler
47. Duygu
Duyusal
Özelliği

Erdemler
48. Zevk, Haz,
Coşku,
Heyecan
Duyusal
Özelliği

Erdemler
49. Gerçekler,
Nasıllar,
Nedenler
Üzerine
Derin
Araştırma
Duyusal
Özelliği

Erdemler
50. Mis Vil
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
51. Gerçek, Hakikat,
Doğru,
Bilinmesi
Gereken
Bilgiler
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
52. Sevgi
Bilgi
Filtresi
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
53. Duymak
Duyusal
Özelliği

Erdemler
54. Kendi
Hakikatini
Öğrenme
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
55. Sevgi
Ahlakı
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
56. Gerçekleri
Gösteren
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
57. Huzur
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
58. Hüzün
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
59. Anlamak
Duyusal
Özelliği

Erdemler
60. Vil Rara De
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
61. Cinsellik
Duyusal
Özelliği

Erdemler
62. Niyet
İyi Niyet
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
63. Vil Anti Ox
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
64. Konuşmak
Duyusal
Özelliği

Erdemler
65. Arge
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
66. Karar
Verme
Mekanizması
Duyusal
Özelliği

Erdemler
67. Duyulardaki
Sorunların
Anti
Bilgisi
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
68. Dikkat ve
Özen
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
69. Emek
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
70. Koklamak
Duyusal
Özelliği

Erdemler
71. Anti
Obsedörlük
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
72. İyi ve Erdemsel
Bilgilerin,
Olumsuz
Eylemleri
Yasaklayıcı
Bilgilerin
Uygulanması
Metodunu
Açıklayan
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
73. Objektif
Bakış Açısı
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
74. Çalışmak
ve Çalışma
Arzusu
Duyusal
Özelliği

Erdemler
75. Arzu
Duyusal
Özelliği

Erdemler
76. Aile
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
77. Aşk
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
78. Olumsuzluk
lardan Ders
Çıkarmamızı
Sağlayan
Erdemsel
Özellik

Erdemler
79. Zeka
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
80. Duyulardaki
Tesirleri,
Etkileri, Yanlış
Bilgileri Yok
Edici
Özellikteki
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
81. Amaç,
İdeal, Hedef
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
82. Aidiyet
Hissi
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
83. Özgürlük
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
84. Öğrenmek
Duyusal
Özelliği

Erdemler
85. Üretkenlik
Verimlilik
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
86. Teşekkür
Etmek
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
87. Cömertlik
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
88. Vavasi
Duyusal
Özelliği
Var Olma
Özelliği

Erdemler
89. Noven
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
90. Varlıksal
Beden
Duyusal
Özelliği

Erdemler
91. Rüya
Duyusal
Yada
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
92. Algılamak
Duyusal
Özelliği

Erdemler
93. Kendi Olma
Duyusal
Özelliği

Erdemler
94. Konsantras
yon
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
95. Mücadele
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
96. Vil Şil Zi
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
97. Gülmek
Güldürmek
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
98. Ayrıntıcılık
ve Detaycılık
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
99. 999.84:0
Sayı Sınırlı
Vixxisi

Erdemler
100. Alanlar
Vixxisi