Arzu Duyusal Özelliği, Arzu Nedir? Arzulamak Nasıl Olur? Arzunun Felsefi Tanımı

Arzu, bir olayı, durumu kendisine özel olan hisleri ve duygusu ile birlikte, bu his ve duyguların anlamları ile yaşatıldığı, enerjetik bir isteme durumudur. İstekler akla ve mantığa uygun gelecek şekilde olmanın dışında birde arzulanarak istenildiği zaman çok daha güçlü bir şekilde ilgili konu yada durum yaşatılır, istek uygulanması ile ilgili çok daha etkili olur. Bir çok konuya göre değişen arzu çeşitleri vardır. Cinsel arzular, çalışma arzusu, öğrenme arzusu, eğlenme arzusu ve bunlar gibi genellikle erdemsel özelliklerin yapısında bulunabilecek şekilde ortaya çıkarılan isteklerin anlamlarını hisleri ve duyguları ile yaşatma halidir arzular. Ve bu yaşatma halinde aynı zamanda bir çekicilik, mutluluk, haz, pozitif heyecanlar, neşe gibi erdemlerde vardır. Arzu ile ifade edildiği zaman içerisine bunlarında gireceği şekilde istekler şekillenir ve hisler ve duygularla da ifade edilecek şekilde yapılanır. Cinsel arzularda cinselliği isteyen varlık, bunu hissetmeyi kendi enerjetik yapısında yaşatmaya başlar ve bu durum çok daha zevk verici olur. Cinsellikte maksat çok daha zevktir ve zevkin arzular şeklinde istenmesi durumu, cinselliğin çok daha başarılı, hissederek yaşanmasına neden olur. 

Çalışma arzusunda varlıklar, çalışmak isterler, çalışırken mutluluk ve neşe duyar ve çok daha başarılı olur, asla sıkılmaz, yorulmazlar. Arzular ilgili konuların yaşanmasını kıymetlendirecek şekilde etkilere neden olur, yaşanan olayın rahatsız ediciliği arzular nedeniyle bulunmaz.

 

Arzuların, ilgili konunun başarılması, en iyi şekilde sonuçlandırılması için muazzam bir etkisi vardır. İlgili konuların bütün hatlarını algılayabilme ve anlayabilme imkanları da yaratır. Arzularla belirlenmiş ve istikamet edinmiş istekler karşısında genellikle başarılar söz konusu olur. 

Ancak dünya şartlarında arzular bir çok olumsuz eylemlere yönlendirilmiş şekilde de yaşatılmaktadır. Bu yüzden her arzulanan şeyin doğru olduğu sonucuna varamayız. Arzularımızı sevgiye uyumlu bir şekilde düzenlemeliyiz. Dünya şartlarının olumsuzlukları içinde yanlış şeyleri arzuladığı için bunun yaşanmasını doğru bulmak tamamen bir hatadır. Bu yüzden arzuların istikametini varlıklar sonuçlarına bakarak, yönlerine bakarak düzenlemelidirler. Arzular, içeriğinde duyguların ve hislerinde bulunduğu istekler anlamına geldiği için varlıklar üzerinde oldukça etkilidir ve sevgiye uyumlu olmayan arzuları varlıklar yok etmelidirler, bu arzuların doğru olmadığını anlayarak, dünya şartlarının olumsuzluklarından etkilenerek ortaya çıktığını bilmelidirler. 

Bunun dışında içeriğinde olumsuzlukların yaşanmadığı ve sevgiye uyumlu olarak ortaya çıkan bütün arzular, varlıkların kendi özellikleri olarak ve aslında bir duyu şeklinde yapılanmış olan oluşumlarıdır. Arzu duyulması gereken konularda bu duyusal özellikleri devreye girer ve istekleri ile bağlantı kurarak bunu arzulamasını sağlar. Kimi varlıklarda erdem şeklinde tezahür etmiş olabilecek ancak genellikle duyusal bir özellik şeklinde bulunan ve bu güzel özellikleri ile sevgiyi tamamlayan erdemlerden sayılan arzular, yaşamı kıymetlendirmektedir ve var olmayı yaşanılır kılmaktadırlar.