Özgürlük Erdemsel Özelliği, Özgürlük Nedir? Özgürlüğün Felsefi Tanımı

Özgürlük, bir varlığın yada oluşumun herhangi bir koşulla sınırlanma, zorlama, kısıtlama olmaksızın düşünme ve davranma durumu, istediği şeyi yapabilmesi erdemidir. Bu şekilde kendi istediğini istediği şekilde yapan varlık özgür olur. Özgürlük var olmanın olmazsa olmaz erdemlerinden biri olarak yaşamanın temel esasıdır. Herkesin ilgi alanları, kendi olma bilgileri birbirinden farklıdır ve istekleri tamamen herkesin kendisine özeldir ve bunları ancak özgürlük erdemi varken doğru bir şekilde yaşayabilir. Bu erdem yokken varlıklar her zaman eksik kalırlar. Yaşamın hiç bir anlamı kalmaz. İsteksiz, zoraki, baskı içinde bir düzende yaşamaktan farksızdır özgür olamamak. Özgür irade ismiyle de zaten iradenin özgür olması gerektiğini vurgulanır. İradeler ancak özgürken kendisini yaşatabilir, kendisini özgür bir şekilde yaşatamayan irade zaten iradi bir gücü temsil edemiyor demektir ve topluluklar şeklinde yaşanan ortamlarda toplumları ilgilendiren kurallar dahilinde herkes kendi özgürlük anlayışını dilediği gibi yaşatır. 

Dünya şartlarındaki imkansızlıkların sağladığı özgür olamama durumları yanıltıcıdır, bunun aksine zihinde özgürlük bu konuda varlıklar için tam özgürlük zamanı gelene kadar gereken tatmini sağlar. Asıl önemli olan zihindeki özgürlük kavramını yaşatmaktır. 

Bazı fikirlerin, inançların varlıkların özgürlüğünü kısıtlamasına izin vermek, özgürlüğü varlıkların yaşaması önündeki engellerdir. Ve dünya şartlarında bir çok ideoloji, fikir, inanç, bilgi varlıkların özgürlüklerini kısıtlayıcı türden düzenlenmiştir ve bunlara inanan varlıklar, kendi özgürlüklerini kısıtlamış ve özgür irade kavramını tam anlamı ile yaşatamamış olurlar. 

Özgürlük kavramı bu sonsuz var oluş içinde kendisini tanımaya çalışan varlıklar için iradelerini de etkileyen özellikleri ile tamamen anlaşılması ve yaşatılması gereken bir kavramdır. Bu özel ve güzel özellikleri ile özgürlük, sevgiyi tamamlayan erdemlerden biri olarak varlıklar arasında yaşatılır. Özgür olunmadan varlıklar bir çok konuda ileriye adım atamazlar. Varlıkları kısıtlayan, engelleyen bütün sebepler özgürlük erdemini yaşatmaları ile yok olur. Varlıklar kendi varlıksal alanlarında diledikleri gibi yaşamak ve varlıksal alanlarını diledikleri gibi düzenlemek özgürlüğüne sahiptirler ve sevgiyle uyumlu olan özgürlük anlayışı, en faydalı ve yararlı özgürlüğü temsil eder.