Obsevaş Erdemsel Özelliği, Obsevaş Nedir? Obsevaş Erdemsel Özelliğinin Felsefi Tanımı

Obsevaş, ismini obsesyon ve savaş kelimelerinin birleşiminden almaktadır ve bu yeni ifadesi ile obsesyon ile savaşı tanımlamaktadır. Obsevaş erdemsel özelliğini kendi varlıksal alanlarında yapılandıranlar, bu erdemin uygulamalarına inananlar, anti obsedör bir karakterin tepki ve davranışlarını, uygulamalarını kendi benliklerinde yaşatırlar. İradelerini bu konuda varlığın kendisinden başkasına teslim etmemekle ilgili olarak özel bir yapılanmaya sahip olan obsevaş erdemsel özelliği, aynı zamanda obsedörlerin sizlere gönderdiği tesirleri, etkileri, varlıksal alanlarınızı bozmak ile ilgili olan kötü bilgilerini de yok edici özelliklerde çalışmaları sağlamaktadır. 

Bu bilginin varlığı bu gibi oluşumların yok olmasını sağlayıcı özelliklerdedir. Yani güneş varsa otomatikman buzlar erir ve güneş obsevaş erdemsel özelliğidir, buzlarda obsedörler ve onlara ait bütün oluşumlardır. Bilginin kendi haklılıkla ilgili olup ve bilginin iradesi kanununa uygun olan yapısı, bu şekilde bir etkileme olanağı ile gereken şekilde çalışır. Obsesyon, obsedörler, obsede etmek ve bu tanımlara benzer şekilde varlıkların kendi alanlarını istila etmeye çalışan, varlıkların iradelerine gözlerini dikmiş olan bütün benzer alanlar ve varlıklar ve oluşumlar, obsevaş erdemsel özelliği varken kesinlikle etkilerde bulunamaz olurlar. 

Bu bilgi, kendisini uygulamayı seçenin ve inananların varlıksal alanlarında yerini alarak onların bütün haklarını bu içeriğindeki anlamlarca korur ve varlığın iradesini bu konuda her zaman açık, dikkatli, bilgili ve farkında tutar. Obsevaş erdemsel özelliği demek, obsesyonun zararlarını, obsedörlerin nasıl olumsuz varlıklar olduğunu, obsede edilmenin felaketle biten sonuçlarını daima hatırlatıcı olarak varlıkları tetikte ve temkinli kılar, zamanla alışabilecekleri kendi bilgileri haline dönüşür.

Obsevaş erdemsel özelliği obsedörler ve obsesyon hakkında bilmediğiniz gerçeklerinde farkına varmanızı sağlayacak olan ilhamsal düşünceleri de sizlere sağlamakla ilgili olur. Bilgilerin içeriğinde neler var ise bilgiler sadece onları uygulamakla ilgili olarak çalışırlar, hem de hiç durmadan. Ve böyle kıymetli anlamları olan ve sizin için sonsuz evren gerçekliği içinde yılmayan, bıkmayan ve asla geçilmesi söz konusu olmayan bir asker gibi çalışır. 

Obsevaş'da tabii ki diğer bütün erdemler gibi varlıkların inancını kullanarak onlar için çalışmalar yapmak konusunda başarılı olur. İnanan varlıklar, bir anti obsedör olarak zihinsel yatkınlığı bu erdem sayesinde kazanırlar. Bu erdemden önce çevrelerinde obsesyon ile ilgili olup da görmedikleri şeyleri artık görebilir hale gelirler. Çünkü bu bilgi, yapı olarak anti obsedördür ve obsedörlüklerle ilgili şeyler bilgiyi, dolayısı ile sizleri de rahatsız edici türden uyarılar haline gelir. Bilgiler bizlerin bir parçasıdır demiştik, bu vesile ile bir parçanız sizin için daima gözü açık olan anti obsedör bir asker şeklinde obsevaş erdemsel özelliğini kabul ettiğiniz, inandığınız ve varlıksal alanlarınızda uygulamasını yapmaya başladığınız zaman çalışır. Yani obsevaş erdemsel özelliğine inanan ve onu uygulamayı seçenler, obsedör olduğunu bildiği, obsesyonla ilgili olduğunu bildiği alanlarda durmazlar, konularla kesinlikle ilgilenmezler. Bu konuda bilgilendiren ve hatırlatan erdemsel özellik olabilir ama uygulayanlar yine varlıkların kendileri olacaktır.

 Bu tanımlama sonrasında obsevaşın ne anlama geldiğini bilerek ve bu anlamı hiç unutmadan karşınıza çıkan konu ile ilgili uygulanması gerekenleri de yaparak obsevaş erdeminizi geliştirebilir, uzun zaman yaşattığınızda duyu şeklini de alırsa, anti obsedör bir varlık olarak otomatikman yaşamanız ve obsedörlerin ve obsesyonun size yaklaşamamasını sağlamanız kaçınılmaz olur. İnanmanız, kabul etmeniz, sizin üzerinize düşenleri konu ile ilgili olarak ve sırası geldiğinde yapmanız, obsevaşın işini yapması için yeterli olacaktır.