Niyet, İyi Niyet Erdemsel yada Duyusal Özelliği - Niyet Nedir? İyi Niyet Nedir? Niyetin Felsefi Tanımı

Niyet, bir konuda verilen kararın ortaya çıkmasını sağlayan ilk istek, kararın sebebi olan düşünce, işin yapılmasına neden olan amacı tanımlayan bilgidir, isteğin bilgisidir. Bu bilgi varlıkların kendi zihinsel alanlarında diğer duyusal özelliklerinin ortaklaşa çalışması sonrasında ortaya çıkar ve erdemsel ve duyusal özellik şeklinde varlıkların seviyesine göre yapılandırılmış olması durumları ile eğer duyu ise, kendisine ait duyusal çalışma özellikleri ile varlığın bütün niyetlerini ortaya çıkaran ve bunların hangi yollarla belirlendiğini bilebilen ve varlığı bu konuda oldukça masum bir konumda isteklerinin niyet şeklinde algılanmasını sağlayarak ve yapılandırıp varlığın zihinsel alanında ortaya çıkararak, O'nun son kez karar vermesi durumunu O'na yaşatır ve varlık isterse bu niyetini açıklar ve uygulamaya sokar ve eğer istemezse niyeti kendisinde saklı kalacak şekilde bir oluşumla kendisinin bilgisi dahilinde bilinmiş olarak kalır. 

Varlığın istek duyusal özelliği niyet erdemi yada duyusal özelliğinden anlam olarak farklıdır ve istekler bir ihtiyacı simgelerken ve buna göre ortaya çıkarken, niyetler bu isteklerin diğer duyularla bir uyum içinde çalışması sonrasında, varlığında kabulü ile ortaya çıkarılması şeklinde ve içeriğinde varlığın amacını da gizleyen ve isteğin ortaya çıkması durumunun arkasında gizli olan niyet, o isteği ne niyetle istediğini açıklamak zorunda kaldığında ancak bilinmesi gibi durumlar söz konusu olur ve niyetin anlamı, isteklerin masumiyetini belirleyici özelliklerde olur ve varlıksal alanlarınız, sevgi uyumlu olunca sevgiye ters niyetler ve isteklerinde ortaya çıkmasının söz konusu olmaması durumuyla, varlıkların kötü niyet denilen bir yasağın yaşanması mümkün olamaz, eğer olursa bunları biran önce yok etmek gerekir, çünkü bu şekilde oluşan niyet, kendisine ait olmayan ve varlıksal alanı içinde bir yabancı oluşum şeklinde ve zarar verici haliyle bulunur ve kesinlikle varlıklar kötü niyetlerinin sebeplerini kendileri olduğunu düşünmeden, erdemsel yada duyusal özelliklerinin kötü bilgi ve tecrübelerle yapısının bozulmuş olduğunu ve bu yüzden niyetlerinde, olumsuz eylemlere dair bilgilerin ve isteklerin çıktığını bilmelidirler.

 

Zaten kötü niyet fark edildiğinde hemen bunun bir sorun olduğunu anlayarak sevgiyle ilgili olan ve niyet ile ilgili, tedavi edici özellikleri olan zihinsel alanlarla ilgili iyi bilgileri okuyunuz ve o kötü niyet oluşumunu varlıksal alanlarınızdan yok ediniz. Bu temizlenme sonrasında bir daha hiç bir şey için kötü niyet beslemeden düşünebilmeyi ve yaşayabilmeyi anlayacaksınız. 

Yasakların niyetlerde varlıkları engellemesi ve bu konuda bir olumsuzluk içeren bilgilerin olması ile onları yok edici bir yaptırım gücüne sahip olması, en güzel imkanlarımızdan biridir ve bütün olumsuz eylemleri yasaklayan bilgiler, sizin niyet yada duyusal özelliğinizin yapısı ile bütünleşerek orada gereken şekilde bir temizlenme yapmak durumunda kalır ve bu bilgiler bu konuda niyetlerinizden sizi koruma ve düzenleme halini alır. Bu yüzden olumsuz eylemlerin yasaklanması bilgilerinin neler olduğunu hiç unutmadan ve onlardan bir kere tam anlamı ile kurtulunca, bir daha sizinle olmasının mümkün olmayacağı şekilde bir varlıksal alanınızın olduğunu düşünebilirsiniz.

Bu bir süreçtir ve ileride oldukça iyi niyetli ve kendisine ait sevgi varlığı seviyesine ulaşmış bir varlık olarak ve kaldırabildiği kadar erdemleri de uygulama azmi ve çabası ile kendisini geliştirmeye ve tanımaya çalışan varlıklar olarak yaşamaya başladığınızda tam olarak anlayacağınız ve uygulayacağınız bir özellik olur. Çünkü normal olarak sizin bu şekilde yaşamınızı engelleyen faktörler, sizlere ait olmayan kötü bilgiler ve olumsuzluklardır ve onlar artık kalmayınca kendi özlerinizle baş başa kalacak ve olunması gereken varlıksal profiliniz ortaya çıkacaktır ve zevkle çalışacak, gelişmek isteyecek, öğrenmek, anlamak, sevgi ve içeriğindeki bütün erdemler, sizler için yaşanılası bir ideal şeklinde bilgiler bütünlüğü olacaktır. Ve niyetler duyusal yada erdemsel özelliğinizin kendi yapısında istekleri düzenlemesi sonrasında ortaya çıkar ve eğer bu bilgiyi, isteği ve düşünceyi onaylıyorlar ise varlıklar, kullanmak için uygulamasını yaparlar ve niyetleri gerçekleşmiş olur. 

İstek hedefi gösterir ve niyetlerde nedenleri, amaçları anlatır. İsteklerin neler olduğunu uygulanmasından anlayabiliriz ancak o isteklerin arkasındaki niyetleri varlıkların kendileri açıklamak isterse bilebiliriz. İstekler yapısı itibarı ile bilinebilmesi gibi bir durumla, niyetler ise özel ve şahsın kendisi ile ilgili bir içsel anlama ve algılama ve karar verme aşamasında ortaya çıkardığı isteğin doğruluğunu ölçmekle ilgili bir muhakeme bilgisi gibidir. 

Niyetim doğru mu acaba istedim de... şeklinde bir kendini sorgulama, isteklerin olması ve olmaması, yada hatalarla karşılaşılınca belirlenerek hatanın sorumluluğunu yok etmesi ve iyi niyetlerin oluşturduğu istekler sonrasında bir yanlışlık ortaya çıksa bile, varlığı bu konuda masum gösterebilen, istek konusunda da yanlış kararlar vermek gibi hatalarımızı anlamamıza da yardımcı olan, sevgiyle uyumlanmış niyetlerimiz sayesinde niyetlerimizin de sevgiyi yaşatması gibi güzel bir durumu yaşayabilmemiz imkanımızın olduğu bu zamanlarda, niyetler birde yapılan işlerde o işleri yapma niyetlerinin doğru ve faydalı olması niyeti ile yapılması ve bu faydanın ilgili alanda uygulama yapması dileğini, niyet yoluyla ifadelendirerek, ve bunu kendimize özel bir algı ile bilerek, onları niyet duyu yada erdemsel özelliğimize bilgiler şeklinde eklemiş oluruz ve bu niyet bilgisi, uygulamaya geçen istek eylemini yaşattıkça, varlığın samimiyeti, varlıksal gücü, yapılan çalışmanın niyeti ne kadar uygulatabileceği şeklindeki etkilerinin de niyetin iyi olması ve sevgi ile ilgili olmasına uygunsa, çalışmanın kendi bulunduğu alanda yaptığı işin başka halleri ile uygulanması konusunda yardımlarını o çalışma ile ilgili olan iyi niyetiniz sizin varlıksal alanlarınızda sizin için etkiler ve kendisine özel yapılanmalar sayesinde uygulatma hali içerisinde olur. Bu niyet özellikle silinmeden gereken şekilde çalışmaya devam eder. Vil Solivyes'in yazdığı bilgilerin ardındaki niyetlerin bulunduğu yer kendi duyusal özelliğinin içeriğindedir ve bu bilgiler, birde bu yolla onlara destek vermek özellikleri ile Vil Solivyes'in bilgi ve tecrübelerinin gücü ve temizliği ve sevgiye uyumlu olma hali ile uygulama gücünü ortaya çıkarır.

Bir konuda hata yapıyorsanız niyetinize bakın, ona bakmak, o isteğinizi ortaya çıkaran düşünceler ve fikirler ve amaçların neler olduğunu anlamaktan geçer ve onlarda sorun yoksa, sizin yaptığınız hata ile bile sonuçlansa, bu durum sizi masum yapar. Niyet bilgisi, ilgili konu hakkında bir niyeti ortaya çıkararak sürekli varlığın niyeti hakkında düşünceler ve fikirler üretmesini sağlar ve niyetinin tasdiklenmesini doğru buluyorsa ortaya çıkan düşünceler ve anlamları sonrasında, o zaman niyet bilgisi kararın verilmiş olması nedeni ile varlığın zihinsel alanlarından ayrılarak artık O'nu meşgul etmez.

Sevgiye uyumlu olan niyetlerle var olmanız dileğiyle...