Zevk, Haz, Coşku, Heyecan Duyusal Özelliği - Zevk Nedir? Haz Nedir? Coşku Nedir? Heyecan Nedir?

Zevk Nedir?

Zevk, bir varlığın odaklandığı ve ilgili olduğu o konu hakkında sonrasında ve öncesinde hazlar, tatlı heyecanlar, mutluluklar ve var olduğunu kıymetlendirmesine neden olan etkileri yaşatan özellikte uygulamaları ile zamanın her saniyesinin çok güzel ve yaşamakla ilgili olarak istekle geçmesine neden olan bilgisinin hissi ve duygusal sonucudur. Zevkin olduğu yerde o şeyden kesinlikle memnun kalınır. Zevk, memnun edicidir. Zevk almak demek memnun olduğu olayları kesinlikle yaşadığı anlamını doğurur ve nerede zevk alınmakla ilgili bir konu varsa, oradaki her şey halinden memnundur, razıdır, mutludur. Zevk mutluluk vericidir. Zevkler, aşırı mutluluğun duygusal açıdan yaşanması ile bir aracı olarak yapılandırıldığı şekliyle o konu ile ilgili istekler, memnuniyetler, mutluluklar yaratır ve bu şekilde genellikle kullanılır. Cinsel zevk, Müzik zevki, keyif verici zevkler gibi bir çok zevk çeşidi vardır ve bunlar hayatı yaşanılır kılan temel özelliklerden biridir. Zevkler olmasa o zaman dünya hayatında bulunmak konusu çok daha sıkıntılı olurdu. Ve bu erdemsel özellik bütün varlıklarda anladığı kadarı ile duyu şeklinde yapılanmıştır ve herkesin bu konuda duyusal bilgileri farklıdır. Mesela cinsellikten alınan zevk, varlığındaki sevgiye uyumlu yapılanmalarla güçlenen özelliklerdedir ve bu durumda herkes cinselliği yaşadığında aynı zevkleri almıyor, aynı şeyleri hissetmiyordur. Bu şekilde zevk, var olmanın anlamlı olmasını sağlayan bir erdem ve duyu olarak bulunur. 

Yaşamında hiç zevk tatmayanlar varsa işte o zaman bu konuda erdem ve duyusal özelliği oluşmamıştır diyebiliriz. Zevk duyusal özelliği, bir çok diğer duyularla bir uyum içinde çalışarak aşkı zevki kılar, çalışmayı zevkli kılar, dostluğu zevkli kılar, cinselliğe zevk katar şeklinde bir çok özelliğimizin yapısına karışarak onları kullanmamızı istekli ve zevkli hale getirir. Zevkler, aynı zamanda olumsuzlukları yok eder özelliklerdedir ve olumsuzluklar, yapıları itibarı ile içeriğinde kesinlikle zevklerin olmadığı oluşumlardır. Onlar zevk aldıklarını sanmaktadırlar. 

Gerçek zevk, yaşamı anlamlandırır ve yaşanılır kılar, burada yada orada olduğun konusunun bir öneminin mekanlar açısından olmadığına kadar varlıkları götürücü, rahatlatıcı etkileri yaratır. Obsedörlerin en büyük engellerinden biride insanlığı zevkten mahrum etmektir, çünkü zevkin kendisine ait olan enerjetik gücü çok fazladır ve olumsuzluklara tamamen ters bir yapısı vardır. Sevgi, mesela annelerin çocuklarına duydukları sevginin içinde bu konuya özel bir zevk vardır ve anneler bu sevgiden asla rahatsız olmazlar. 

Bu gibi açıklamalarla zevk, genellikle duyusal özellik şeklinde, nadiren erdemsel ve çok daha nadir ikisinin de olmadığı şekilde varlıklarda yapılanmışlardır. Zevk duyusal özelliğinizi tanıdıktan sonra zevk konusunu istediğiniz her tecrübeye ekleyebileceğinizi düşünürseniz, yaşamda yapmaktan bıkacağınız ve istemeyeceğiniz şeylerin olması mümkün olmaz. Spor zevki, okumak zevki, çalışmak zevki, öğrenmek zevki v.s. işte bu şekilde kullanabileceğimiz duyusal özelliklerimizin kısıtlanması ile zevkler, bizim şu zamana kadar anladığımız şekliyle yaşanmaktadır ve duyusal alanlarınıza nelerden zevk alacağımızı yazdığımızda, yaşamın zevkli gelmesi konusunu mutlulukla düşünmenizi istiyorum... 

Haz Nedir?

Haz ise zevkler ve mutluluklar yaşayan varlıkların bu durumdan çok memnun olması ile ortaya çıkan sonucun genel anlamıdır. Zevkler ve mutluluklar yaşayanlar bu yaşadıkları ile çok tatmin olmuş iseler bunu haz almak şeklinde tanımlarlar. Yaşananlar bana çok haz veriyor, yani bunlar benim varlıksal alanlarımdaki bilgi ve tecrübelerime çok uygun ve uyum içinde olan güzelliklerdir şeklinde haz almayı tanımlayabiliriz. Bu örnekteki gibi kendisine uygun olacak şekilde bir durumda zevkleri yaşamak ve bunların kendisine çok uygun olması haz almayı tanımlayabilir. Mesela, zevkleri saçma sapan araçlarla kullandıkları zaman bunlar haz verici olmaktan çıkar. Mesela olumsuz ve yasak eylem olan cinsel tecavüz durumunda bunu yaşatanda yaşayanda aslında zevk almamaktadır ve haz asla alamaz. Gerçek zevkler ve hazlar sevgi uyumludur. Onların yaşadıkları kendilerini yaşadığını sanmalarıdır.

Hazlar kesinlikle tatmin olmaya giden yada tatmin olmuş varlığın tanımlayacağı bir durumdur. Cinsellikte tatmin olmak ise spermlerin ortaya çıkması ile ilgili değil, zihinsel olarak sorunsuzluğu cinsel zevkten sonra açıklamayı simgelemektedir. Ve her şey gibi sevgiye uyumlu şekilde kullanılan bütün zevkler haz verici olur. Hazzın içinde kendisinin uygun ve doğru olduğunu düşündüren anlamlar ve duygularda vardır. Zevk, daha çok direk olarak duygularla varlıklara yaşatılan bir aşırı memnu olma durumudur ve haz gibi kendisi için doğruluk ve anlamsal uygunluk aramaz, ancak haz için varlık için doğru gelen şeylerin O'nu tatmin edici şekilde gelişmesi gerekir. 

Ve hedonizm isimli bir felsefi görüş, bu konuda varlığın mutlak haz alması şeklinde yaşaması gerektiğini açıklayan bir felsefi görüştür ve olaylardaki yaşanan hazların çeşitlerinin değişik olması, cinsellikten alınan hazların farklı olması, birinde tatmin ve huzur varken diğerinde mutluluk ve başarı sevinci gibi haz nedenleri olmaktadır ve bu bakış açısı ile hedonizm, doğru bir felsefi görüş olarak sayılabilir. Hedonizm, hazcılık olarak da ifade edilir. Haz almadan, o şeyden memnun olmadan yaşanılan hayatın yapısında bir sorun vardır denilebilir. 

Elimizdeki en güzel ve faydalı, yaşanılası imkanlarla en doğru yollarda yürümek durumundayız ve bu yollardan haz almadan geçilmesi doğru değildir. Ve haz duyusal özelliğiniz, bu konuda yine diğer duyularınız gibi size haz veren konuların bilgisine sahiptir ve ortaya çıkması için bazı şeylerin yaşanmasının gerekliliği gibi kısıtlayıcı bir engeli vardır. Oysaki direk olarak hazzı her an yaşayabilme imkanlarına sahibiz ancak dünyanın bu kısıtlayıcı yapılanmasının etkisi altında kalan haz özelliklerimiz, kimilerinde duyu, kimilerinde erdemdir ve nadiren varlıklarda yoktur. Yaşam zevkli olmalıdır ve her şey aslında bizlere haz vermelidir. Yoksa bu sonsuzluk adı ile oldukça kendisini büyük ve donanımlı gösteren yaratılışta var olmak nasıl mümkün olurdu. Bizler her halimizle hazlar, zevkler ve mutluluklar yaşayan varlıklar şeklinde bir yapılanma sonrasında yaratılışı ancak merak edebiliriz. Bu kadar sorun ve ıstırap varken yaratılışın sır kalması, planlı bir düzensizliğin eseridir.

Coşku Nedir?

Şaşkınlık yaratan tatlı heyecanlar ise coşkudur. Bir mutlu haberin gelmesi ve bu haberin uzun zamandır beklenmesi, büyük bir sürpriz ile çok büyük bir ödül şeklinde bir şeyi kazanması üzerine geldiğinde, coşku hali yaşanmaya başlar örnekle ve böyle olumlu olayların üstü üste gelmesi sonucunda yaşanan duygusal ve hissi tepkilerinize coşkular diyebiliriz. Çok heyecanlısın ve bu güzel bir heyecan ve çok mutlusun çünkü istediğin bir şey oldu ve işte coşku yaşamaya başlıyorsun şeklinde daha açık ifade edebiliriz. 

Bu tamamen, yaşanan olayların sonuçları ile ilgili olur ve coşkular yaşandığı sırada sevinçten gözlerin yaşarması gibi durumlar yaratabileceğinden duygusal bu durum kontrollü yapılmalıdır yoksa bu zaman zarfında olumsuz olaylara, coşkular yüzünden sebep olunabilir. Bu coşku hali, umursamaz yapabilir ancak bu kontrolsüz duygu durumu ile ilgili olur. Gereken ve özel zamanlarda yaşanır. Coşkularda yaşandıklarında yaşamı kıymetlendirici şekilde bir tanımı varlığa yaşatır. Varlıklar için coşkularda bu duyusal özelliğin yapısında bulunan ve bilgi ve tecrübesini yaşaması sırası geldiğinde ortaya çıkan enerjisi ve bilgisi ile gereken şekilde etkileri sağlar. Coşku, tek başına bir özellik olarak uygulandığı gibi zevk, haz ve diğer başka erdemlerin karışımlarında kullanılarak oldukça güzel etkilerin ortaya çıkmasını sağlamaktadır.

Heyecan Nedir?

Heyecan, bir varlığın kendi varlıksal özelliklerinin ilgili olanlarının ve konu ile ilgili duygularının etkisinde kalarak o duyguyu kendisinde olduğundan fazla yaşatma halidir ve bu duygusal hal, yaşandığı zaman konu ilgili olan heyecansal durumlar, duygular şeklinde varlıktan yansır ve olumsuz eylemlerin yasak olması dolayısı ile olumsuz heyecanlarda olmayacaktır, duyguların olumsuz olmadığı için bütün heyecansal durumlar tatlı ve sevgi uyumlu olarak oldukça memnun edici özellikleri ile yaşanacaktır. 

Normalde varlıklar, duyguları ile kendi duyularının ve özelliklerinin etkilerini kendilerinde olması gerektiği kadar yaşatamaktadırlar ancak bu duygunun etkisinde fazla kalınca, ilgili olan o konu ile çok fazla iç içe olunca, birde o konunun bilgisel ve duygusal fazlalığı da eklenince heyecanlanmasına neden olur ve bu sırada yapılan işlere genellikle dikkat edilmesi gereklidir, çünkü heyecanı yaşamakla uğraşan varlıklar bu durumda iken diğer duyularının bilgi ve tecrübelerini uygulamakta zorlanabilirler, nitekim bir çok duyunun içeriğinden çıkan duygusal ve hissi bilgilerin fazlalığından kaynaklanan bir oluşumdur. Bu kesinlikle güzel bir durumdur. Buna tatlı heyecanlarda diyebiliriz. Yine yaşamı yaşanılır kılar özelliklerdedir ve duyusal ve erdemsel bilgileri hisleri ile yaşadığı ve anladığı anlamına da gelir. Düşünürseniz, her erdemin ve olayın heyecanı ayrı şekillerde yaşanmaktadır. Heyecanlarda diğer duyularla bir uyum içinde çalışarak varlığın heyecan duyduğu konu olunca kendisindeki gücü ortaya çıkarır ve varlıklar bunları keyifle yaşar. Heyecanlanmadan yap gibi sözler, aslında motive edicidir ancak heyecan, O'nun o yapacağı işin oldukça fazla idrakinde olduğunu kanıtlar ve bu aslında iyidir, O'nun heyecanlanmaması yerine heyecanlarını kontrol etmeyi öğrenmesi gerekir.

Yada zorlamadan heyecanın geçmesini beklemek gereklidir. Ancak tatlı heyecan olduğu içinde yaşandığı anlarda memnun edici olarak keyiflidir. Bu özellikleri ile heyecanlar oldukça yaşanılası bir yapılanma ile yine kimilerinde duyu, kimilerinde erdem ve nadiren olmamakla ilgili olarak bulunurlar. Aslında gelişim seviyenize göre bu dört bilgiyi, ilerleyen zamanlarınızda ayrı ayrı duyular haline getirmenizde söz konusu olabilir. Bu dört bilgi, bu duyusal özelliğinizin içeriğinde kendilerini dörde bölmüş şekilde bir yapılanma ile bulunurlar ve anlamlar olarak birbirlerine yakınlığı nedeni ile böyle olmasının söz konusu olması gerekmiş olabilir. Bu kısa açıklamalarla, zevk, haz, coşku ve heyecanların ne demek olduğunu anlayıp, yaşadıkça kendinizi yapılandırabilirsiniz.

Zevkli, hazlı, coşkulu ve tatlı heyecanlar dolu zamanlar yaşamanız dileğiyle...