Politika Nedir? Siyaset Nedir? Siyaset ve Politika Erdemsel Özelliği

Politika ve siyaset, aynı anlamlarda kullanılsa da bazı farklılıkları söz konusudur. Politika, çok yönlü düşünerek kararlar vermek ve yönetimsel şekilde bir konumla çevresini düzenleme uygulaması, anlayışıdır. Siyaset ise toplumların yönetilmesi ile ilgili olan bütün bilgi ve tecrübelerin, anlayışların, fikirlerin ve uygulamaların bir bütün şeklinde ideolojik yaklaşımlarla bir arada bulunarak uygulanması erdemidir. Bu ikisi de konusu itibarı ile çok önemli bir görevi yerine getirmektedirler ve erdemsel özellik şeklinde tezahür eden ve politika ve siyasetle ilgili olarak yaşamlarını sürdüren varlıklarda, gerçek anlamlarını yaşatacak şekilde doğruluklar üzerine bir uygulama hali yaşatmışlarsa, duyu şeklinde tezahür etmiştir ve onlar, tam bir siyaset ve politika varlığı olarak toplumlara fayda sağlamaktadırlar. 

Medeni bir toplum böyle bir zamanda artık siyaset ve politika gibi erdemsel özelliklerle yönetilir ve yönetim şeklinin diğer erdemlere uygun olması, olumsuzluğu yasaklayan eylemlere uygun olması şekliyle en iyi bu biçimde çalışır özelliklerde olur. Zaten siyasetin ve politikanın amacı da toplumu geliştirmek, iyiye ve doğruya yöneltmek olduğu için her zaman gerçek iyilikleri ve doğrulukları aramakla ilgili olarak bir ihtiyaç içinde olmuşlardır. Toplumlar için çalışan ve emek veren bütün siyasiler, politik varlıklar aslında diğer varlıklarda olmayan zaruri bir duyusal yada erdemsel özelliklerinin etkileri ile bu işlerden ayrılamamaktadırlar. Kimilerine siyaset ve politika oldukça uzak bir kavram gelirken, kimileri bu kavramların vazgeçilmez önemlilikte olduğunu bilerek durmadan siyaset ve politika üzerine çalışırlar, toplumlara fayda sağlarlar. 

Bu gibi erdemler, yönetimi temsil eden siyaset ve politika, adaleti temsil eden hukuk, güveni ve huzuru temsil eden polislik, öğrenmeyi ve anlamayı temsil eden öğretmenler olmasaydı, bizler bu kadar bilgi ve tecrübeler içinde bulunamazdık ve her erdemi uygulatan varlıklar, başka varlıkların bilmedikleri erdemlerin açığa çıkması konusunda toplumlara fayda sağlamaktadırlar. Politika ve siyaset, toplumlar için en önemli olmazsa olmaz erdemlerden biridir. Sevgiyle uyumlu olacak şekilde kendi erdemsel yada duyusal özelliğini yapılandırmış bir varlığın siyasi ve politik görüşü ile yönettiği bir toplum içinde yaşamak, sorunsuzluğu ifade edercesine büyük imkanları ortaya çıkarır. Düşünsenize, olumsuz eylemlerin yasaklanması ile ilgili bilgilerin hiç birinin yaşanmadığı bir toplum, nasıl olurdu? Ve erdemleri yaşatan bir toplum? İşte bu güzel sonuçlar için böyle amaçları içeriğinde barındıran siyasi ve politik görüşler ancak bunları toplumsal düzeyde yaşanabilir hale getirir. Aslında bu konu onların ellerinde olmadan sadece onların daha kolay sağlayabileceği şekilde tanımlanmak istenmiştir. Çünkü toplumlar zorunlu cahillik yaşayan varlıklarla doludur ve siyasi ve politikler, çalışmaları ile onlar gibi bir çok varlığı da etkilemek imkanına sahiptirler. Bu sebeple siyaset ve politika oldukça önemlidir. Öğretmenler bir çok öğrenciyi etkileyecek şekilde bir çalışma içindeyken, siyasi ve politikler tüm halkı etkileyecek çalışmalar içindedir. Onların işleri oldukça zor bir çalışmanın sağlanması anlamına gelir. Siyaset, çalışma şekliyle her zaman iyilikleri bulmak amacında olan ideolojik bir kavramdır ve bu hali ile bizler için oldukça kıymetli, bizlerin haberi olmadan bile bizler için iyilikleri bulmaya çalışan varlıkların olduğunu açıklayan, güven içinde olmamızı ve yaşamamızı amaç edinmiş çalışmasıyla, her ne kadar her şey gibi bu erdemsel özellikte kötü bilgilerin etkisi altında kalmışsa da, yine de şuan içinde bulunduğumuz medeniyet ve gelişim seviyesi siyaset ve politikanın yıllar boyunca süregelen direnişini ortaya çıkarmaktadır. 

Siyaset ve politika okullarında öğrenim görenler ve sonrasında bu konuda çalışmalar yapanlar, aslında kendilerinden çok başkaları için çalışmak erdemini kabul etmiş olarak işlerine başlarlar. Toplumları yönetici etkisi içeriğinde bir çok tehlike ve fedakarlığın söz konusu olduğu tecrübeleri ortaya çıkarmıştır ve bizlerde ancak bu erdemler sayesinde tehlikelerden korunur olarak yaşamlarımızı sürdürmekteyiz. Arınma gecesi filmlerini hatırlayın, işte politika ve siyasetin tamamen kötülüklerin elinde olmasını anlatan muazzam bir eser. İçeriğinde konumuz ile ilgili derslerin çıkarılması gereken anekdotlar doludur.

Böyle bir siyasi ve politik görüşün yaşanmaması için siyaset ve politika, yıllardır direnmiştir, içerisindeki iyi varlıklar bu kavramları korumak için mücadeleler vermiştir ve bizler her halimizle onlara destek olmak konusunda istekli olmalıyız, düşünceli olmalıyız. Denildiği gibi, bu kadar önemli bir konumda bulunan siyaset ve politika erdemi yada yapmayı başaranlar için duyusal özelliği, bütün çalışmalarını sevgiye uyumlu olacak şekilde yapmalıdır ve ancak o zaman toplumları tam anlamı ile korumak, geliştirebilmek, rahat ettirmek, aydınlatmak vazifesini ifa edebilir. Bütün erdemler için ortak bilgi şeklinde bu erdemde, yoğun çalışmalar ve tecrübeler sonrasında varlıkların kendi varlıksal alanlarında oluşmaktadır ve hakkını veren siyasi ve politikler, bu erdemleri duyu yapmışlardır ve onların varlıkları için tüm insanlık mutluluk duymalıdır, kıvanç duymalıdır. Evlerimizde güvenle ve özgürce bulunmamız bile, politika ve siyaset erdeminin yaşadığımız toplumda hakkını vererek çalıştığını gösterir. 

Toplumlar içindeki varlıkların çalışmaları bir bütün şeklinde tüm topluma fayda sağlamakla ilgilidir ve siyaset ve politika erdemini uygulayan varlıklarda bu çalışmaların en önemli ve ciddi olan yerlerinden birindedirler. Sorumlulukları, fedakarlıkları, cesaret göstermesi gereken konular, akıl yürütmesi gereken konular, arge çalışmaları, birlik ve beraberlik uygulamaları gibi içerisinde uygulanması gereken bir çok erdemsel özellik siyaset ve politika ile ilgilenen varlıkların tanıması gereken bilgi ve tecrübeler olmuştur ve bu özelliği ile politika ve siyaset, çalışmaları nedeni ile varlıkların hiç olmayan diğer erdemlerini ve duyularını da oluşturan özellikleri ile bulunur. Siyaset ve Politika ile ilgilenenler cesur olmak zorunda olur ve bu onların cesaret erdemlerini geliştirir. Akıl, mantık, zihin, farkındalık ve daha bir çok erdemi doğal olarak kendilerinde yaşatma halini yaşarlar ki, buda onların bu zahmetle yaptıkları işlerinde kendilerine armağan olacak şekilde sonuçları getiren bir durum olur. İşini doğrulukla ve sevgiye uyumlu şekilde yapan bütün siyasi ve politik varlıkları sevgiyle anıyoruz.