Cömertlik Erdemsel Özelliği, Cömertlik Nedir? Cömert Nasıl Olunur? Cömertliğin Felsefi Tanımı

Cömertlik, bir konuda ihtiyacı olan bir alana yada varlığa gereken şekilde kendisinde olandan hiç düşünmeden, ihtiyacın baz alınarak yapıldığı bir yardımlaşma çeşidini ( kendinden vermekle ilgili olan davranış biçimi ) tanımlayan erdemsel bir kavramdır. Yani kendisinde iki tane olan bir eşyadan bir başkasında hiç yoksa ve O'nun ihtiyacı varsa ve iki tane olanda hiç düşünmeden ihtiyacı söz konusu olduğu için kendisindeki iki taneden birini veriyorsa o zaman bu cömertliktir, hatta kendisindeki bir taneyi de iki bölerek vermek daha da cömert olmak anlamına gelir. Kendisinde olanları esirgemeden başkalarına yardımcı olmak için vermek erdemi cömert olmayı tanımlar. Eli açık olmak ile aynı anlama gelen cömertlik, bu yaşamda varlıkların birbirlerine yardımlaşmanın da gereği olarak yaşatması gereken bir konudur. Yaşamda herkesin ihtiyaç duyduğu şeyler vardır ancak bu durum maddi de, manevi de olabilir. 

Manevi desteklere ihtiyacı olanlara bu anlamda yardımcı olmakta bir cömertliktir ve kendisindeki manevi bilgilerden esirgemeden verebilmekte cömertlik adı altında açıklanabilir ve kendisindeki pozitif moral gücünü, başkasının bulunduğu olumsuz durumdan kurtarmak için kullanması bir yine bir cömertliktir diyebiliriz. 

Ancak kendisinde bilgi ve tecrübe olduğu halde, sırf bunu kendince anlamsız sebepler düşünerek yapmaması, bu anlamda cömertliğin tersi bir eylem olarak anlaşılabilir. Cömertlik zıddı olan pintiliği tamamen yok eden erdemsel bir özelliktir. Dünya hayatının geçiciliği gibi gerçekler söz konusu iken varlıkların kendilerine zarar gelmeyecek şekilde cömertçe davranmaları her zaman onların yararına olacaktır. Nitekim erdemsel olarak varlıkların kendilerinin faydalı olduğunu hissettirmesinden, gerçekten ilgili alanlara yada varlıklara faydalı olmasına kadar bir çok güzel sonuçları yaşatır. 

Yaratılış içinde varlıkların kendilerine ait olan tek şey, kendileridir, yani kendi varlıksal alanlarıdır, duyuları, enerjileri, bilgileri ve tecrübeleridir. Bunun dışında görünen şeylerden elde edilen sahiplik konusu geçicidir ve varlıkların her zaman ellerinde kalanlar yaptığı iyilikler, edindiği bilgiler ve tecrübeler olacaktır. Bu açıdan cömertlik varlıklara toplumsal yaşam alanlarında iyilik yapma fırsatını sunan oldukça faydalı bir erdemdir. Başka bir yerde ihtiyacı olan bir varlık varken kendisinde bu ihtiyaç söz konusu olan durumdan fazlaca bulunan varlığın bu tutumu gereksizdir ve yardımlaşmak denilen kavram böyle cömertçe davranışlarla kendisini ortaya çıkarır. 

Bu güzel anlamı ile diğer erdemlerin çalışma halinin içerisinde de yer edinmesi özellikleri bulunan cömertlik, sevgiyi tamamlayan erdemlerden biri olarak gereken şekilde bulunur. Bunu bir yaşam tarzı haline getiren varlıklar artık cömertliğin ne kadar huzur verici bir erdem olduğunu anlarlar. Başkalarına yardım etmek, onları mutlu etmek huzura sebep olan başlıca etkenlerden biridir diyebiliriz ve cömertlik bu anlamda oldukça elverişli bir erdemdir.