İrade Nedir? Özgür İrade Nedir? Özgür İrade Duyusal Özelliği

İrade, bir konuyu, olayı yapabilmek adına gösterilen güçtür, yaptırım gücüdür. İradesi oranında o konu ile ilgili irade sahibi olan alan etkili olur. Bir konuda irade, kendi bulunduğu alanda kendisi ile ilgili olan şeyleri, isteklerini yaşatabilme özelliğidir. İradenin bağlı bulunduğu oluşumun yapısında nasıl bilgiler ve özellikler ve  içerikler varsa, irade bunları yaşatabilmek ve bunların hüküm sürmesini sağlamak ile ilgili olan bir yaptırım gücüdür. O varlığın kapsadığı bütün alanlarında kendi iradesi vardır ve bu irade ile kendi kararlarını kendinin verebildiğini algılatır, anlatır, yaşatır. Bir varlığın, bir organizasyonun, bir alanın, bir konunun iradesinin hüküm sürdüğü alanlarda sadece o iradenin söyledikleri olur. 

Dolayısı ile varlıklar için irade, kendilerine ait olan alanlarda kendi istek ve arzularının olmasını sağlayan yaptırım güçleri olur ve onların sözünün geçmesini sağlayan erdem şeklinde tezahür eder. Özgür irade kavramı da, varlıkların kendi iradelerini özgürce kullanabilme özelliğidir. İradelerinin başkaları tarafından obsede edilmemiş hali ile yaşatılabilmesi durumudur. Kendileri ile ilgili olan alanlarda, başkalarının alanlarına müdahale etmediği sürece, ( Dünya şartlarında hak ve hukuka uygun davranarak ) özgürlüğünü kendi istediği gibi kullanabilme hakkı özgür iradesinden kaynaklanır. İrade, ancak özgür irade yaşatıldığı zaman gelişebilir. Her varlığın kendi özgürlük sınırları, anlayışları, istekleri, bilgileri vardır ve iradeleri kapsamında bunları diledikleri gibi yaşatabilme ve uygulatabilmeleri özgür irade sahibi varlıklar olduğu anlamına gelir. Dünya şartlarının zorunlulukları, bedensel kısıtlamaları, yaşamsal imkansızlıkları özgür irade kavramına ters bazı sonuçları doğursa da, düşüncede özgür irade durumu varlığın gelişimi için bu eksikliği tamamlar. Düşüncede, fikirde özgür irade kavramına ters olan inançlar, kabullenişler, varlıksal irade kavramının gelişimine engel olan sebeplerden bazıları olur. Dünya şartlarında mümkün olabildiği kadar varlıklar kendilerine ait olan alanlarda kendi iradelerini istedikleri gibi uygulatabildikleri zaman özgür iradelerini yaşatmış olurlar. Bu özellikleri ile aslında duyusal bir özellik olarak tezahür etmiş olan irade, özgür irade sevgiyi tamamlayan diğer erdemsel özelliklerden biri olur. 

Ve iradeler, kendi yapıları ile evrendeki en güçlü oluşumlardır ve kullanan varlıkların dediklerini yapmakla ilgilidir ve bir irade için en mantıklı uygulatım yöntemi, Hakik, Hakikati yaşatan erdemsel özelliğinin kendisine ve ilgili olduğu varlığa bütün hakikatleri bildirmesi ile ona göre varlığın bu hakikatler sonrasında vereceği kararları ele alarak uygulamalar yapmalı ve varlığın yanlış gördüğü ve gösterildiği yerleri de aynı yanlışlıkla iradelerinde görmesi ve buna göre uygulama yapması hakikatin gizlenmiş olduğu iradelerin düştüğü yanlışlık olur ve bu açıklama ile iradeler, varlığın bütün bilgi ve tecrübelerini kullanarak aynı zamanda Hakik'in bilgisi ile ve varlığa ait diğer bilgi edinme mekanizmaları ile hakikati bularak varlığın merkezi olan varlığı sürekli bu konumda tutarak onun için yapılması gereken en iyi uygulamaları yaşadığı ana göre yapmalıdır. Haberinin olmadığı zor durumlar varsa, bundan onu çıkarmalıdır. .. Vil Solivyes