Emek Erdemsel Özelliği, Emek Nedir?, Emeğin Felsefi Tanımı

Sevgi Neydi? Sevgi Emekti... ( Bir Film )

Emek, bir çalışma için, iş için, yapılması istenen şeyler için zaman geçirerek uğraşlarda bulunma halinin, tamamen bunu yapması ile ilgili olan bir varlığın, bu uğraşlarının ifade edildiği genel bir kavramdır. Emek verilerek çalışmalar bitirilir. Emeğin içinde varlığın özellikle o çalışmayı yapması ile ilgili olarak orada bulunması durumu, emek vermesi halini açıklamaktadır. Yani otomatik bir şekilde yapılan çalışmalardaki emek otomatikliği kontrol etmek kadardır ve bu durum emekle ilgili olmaktan çıkıp, sadece sorumluluğu yerine getirmek şeklinde bir çalışmanın sonucu olabilir. Ancak emek söz konusu ise o çalışmanın başında dururken, çalışma ile ilgili sorunları da bulup çözümler üretmek, gereken düzenin sağlanmasında oldukça etkili olmak, kendisine ait çalışmaların fark edilecek şekilde ortaya çıkması, bu işi bu varlık yaptı diyebileceğimiz kadar emek vermiş olması gereklidir ve işte bu, emek verme halidir. Bir çalışmanın içinde kendinin anılmasını sağlayacak kadar o çalışmayı etkilemiş olması O'nun emek verdiği anlamına gelir ve bunun dışındaki çalışmalar başka şekilde anılır. Ve bu durum artık bir dikkat, algı, anlayış ve istek ile ilgili olarak yaşanır.  

Emek vermenin artı bir güzelliği de varlığın kendisinin oluşturduğu çalışmanın sonuçları ile karşılaştığında, çalışmanın içindeki kendisine ait olan izleri görmek olur ve O, o emeği verdiği için çalışmanın şu an bu halde olduğunu anlar ve bunu emek verenin algılaması bir çok güzel duygu ve düşünceleri, hisleri O'na yaşatır. Emeklerin önemini ve tanımını açıklayan bu bilgi, varlıklar için bir erdem şeklinde bulunur ve sevginin içindeki yerini alır. Bir sinema filmimizdeki Sevgi neydi? Sevgi emekti... sözü oldukça anlamlıdır. Bu güzel anlamları ile sevgiyi tamamlayan erdemlerden sayılan emek, varlıkların buna inandığı zaman kendi varlıksal alanlarında gereken şekilde çalışır ve emek verilmesinin güzelliğini yaşarlar, yaşatırlar.