Karar Verme Mekanizması Duyusal Özelliği, Karar Vermek Nasıl Olur? Kararlarımızın Arkasındaki Sebepler Nelerdir? Kararın Felsefi Tanımı

Karar verme mekanizması, varlıkların bir konuda bütün duyularının ve bilgilerinin, tecrübelerinin ortaklaşa çalışması sonrasında bir seçim yapması ile adlandırılan durumu yönlendiren, şekillendiren, başarılı bir şekilde seçimlerin, kararların alınmasını sağlayan duyusal özelliktir. Varlıklar bir karar vereceği zaman olayları bütün yönleri ile ele alan bu duyu, kendi varlığının bütün alanlarını, yaşam halini, bilgilerini, tecrübelerini ve varlığı ile ilgili olan bütün konuları düşünerek bir sonuç elde etmeye çalışır ve varlık, kendi varlığı ile ilgili karar vereceği zaman çalışmaya başlar ve hemen en olması gereken, olumlu, faydalı kararı bulur ve varlığın bunu algılamasını, anlamasını sağlayarak bu karar yönünde O'nu yönlendirir. Kendi elde ettiği sonuç kararlardan biri olarak varlığa yansır, ve varlıklar bu duyusal özellikleri sayesinde çok çabuk karar verme özelliğine kavuşurlar, yoksa karar vermek aslında başlı başlına zor bir çalışmanın sonucudur. Ve varlıklar kendilerinde sevgiyi tamamlayan erdemlerin bilgilerini ve tecrübelerini oluşturduklarında verdikleri kararlarda sevgiye uyumlu olmak zorunda olur. Karar verme mekanizması tüm bunları kendi yapısında saniye, belki de saliseler içinde yapabilme yeteneği ile bu çalışmayı sürdürür. Ve varlıklar bir konuda karar vereceği zaman bu duyusu ile temas eder, duyu bütün alanları ve karar ile ilgili olabilecek her yeri kontrol ederek bir sonuca varır ve varlığa düşünce olarak, kararın sonucunu bildirilir.

 

Kararlar genel olarak varlığın amacına göre bir uyum aranarak verilir. Çok yönlü inceleme ve ayrıntıları görmek gibi özellikleri ile kararlar, ilgili olan duyusal özellikler arasında yerini alır ve kendisine özel güç yapısı ile gereken şekilde çalışır. Bu duyudan çıkan kararlar, hiç bir etki ve tesirin, sebebin onu değiştirebilmesine imkan tanımayacak şekilde bir etki gücü ile gereken şekilde işini yapar. Bu duyusal özelliğimiz olmasaydı kararlarımız başkaları tarafından kolayca yönlendirilebilir, etkilerle istemediğimiz kararlar vermek zorunda bırakılabilirdik. 

Karar verildikten sonra artık yapılacak bir şey kalmamıştır, bu duyusal özellik tamamen varlığın bütün bilgi ve tecrübelerini kontrol ederek O'nun kendisi için ana uygun olarak en iyi kararı vermesini sağlar ve sonrasında işi biter, yeni bir karar verme anına kadar bekler. Bütün kararlarımız bu duyusal özellik sayesinde kolaylaşır. Karar verme konusunda zorluk yaşayan varlıkların henüz erdem olarak bulunan bu özellikleri, yaşamda varlıkların genellikle duyusu olarak bulunur. Bu kadar hızlı ve çabuk karar verebilmemiz, bu kadar zor bir konu için üzerinde düşünülmesi gereken bir durum değil mi? Ve bu güzel özelliği ile sevgiyi tamamlayan erdemler arasında yerini alır.