Şix Yaşamının Uygulamada Olan
Vixxi Bilgileri


Kırmızı Çizgi Yasağı Nedir Yasağı

1. Kırmızı Çizgi Yasağı

2. Kırmızı Çizgi Yasağı

3. Kırmızı Çizgi Yasağı

4. Kırmızı Çizgi Yasağı

5. Kırmızı Çizgi Yasağı

6. Kırmızı Çizgi Yasağı

7. Kırmızı Çizgi Yasağı

8. Kırmızı Çizgi Yasağı

9. Kırmızı Çizgi Yasağı

10. Kırmızı Çizgi Yasağı

11. Kırmızı Çizgi Yasağı

Erdemler
1. Alçak
Gönüllü
ve Mütevazi
Olmak
Erdemsel Özelliği

Erdemler
2. Geometa
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
3. Muhakeme
ve Sorgulama
Yeteneği
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
4. Aldırış
Etmek
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
5. İnceleme
Araştırma
Eksiklik
Arama
Erdemsel
Özelliği


Erdemler
6. Vil Şün Fel
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
7. Projeler
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
8. Güven,
Özgüven
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
9. Özür Dilemek
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
10. Gayret
Olağanüstü
Çalışma
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
11. Ciddiyet
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
12. Sadakat
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
13. Vil İz Vix
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
14. Namus
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
15. Uyarıcı
Üzülmek,
Güzel
Ağlamak
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
16. Vil İssev
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
17. Nezaket ve
Kibarlık
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
18. Sebat
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
19. Rica Etmek
Erdemsel

Özelliği

Erdemler
20. Barış
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
21. Varlıksal
Enerjiler
Duyusal
Özelliği

Erdemler
22. Varlıkların
Kendi Alanlarında
Kendilerini
Tek Sorumlu
Yapan
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
23. Vil İssa Si
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
24. Müzik
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
25. Vil El Fi
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
26. Vil Til
Danşe
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
27. Vil Viss İs
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
28. Vil Anlam
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
29. Vil Gibi Da
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
30. Varlık
Bilgisi
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
31. Cessa Vil
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
32. Vil Geta Şa
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
33. Dostluk ve
Arkadaşlık
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
34. Vil İyse Viv
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
35. Değişim
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
36. Masumiyetlik
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
37. Güzellik
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
38. Vil Sil Cil
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
39. Duyu Ötesi
Algılamalar
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
40. Düşünür
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
41. Eğlence
Erdemsel
Özellği

Erdemler
42. Düzen
Düzenlilik
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
43. Esneklik
ve Uyum
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
44. Espri ve
Şaka
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
45. Mahremiyet
ve Yalnızlık
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
46. Hızlı
Bilgi Okuma
ve Oluşumların
İçindeki
Bilgiyi Ortaya
Çıkarma
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
47. Gelişim
Erdemsel
Yada
Duyusal
Özelliği

Erdemler
48. İleri
Görüşlülük
Erdemsel
Özellği

Erdemler
49. Kontrol
ve Denetleme
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
50. Birlik
ve Beraberlik
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
51. Cinsiyet
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
52. Vil Exxe Vil
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
53. Macera ve Aksiyon
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
54. Sağduyu
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
55. Vil Lay La
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
56. Kuralcılık
Kurallar
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
57. Kabul
Etmek
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
58. Şiirsel
ve Edebi
Anlatım
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
59.Vil Exa Fa
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
60. İdeolof
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
61. Vil SS X
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
62. Pişmanlık
Erdemsel
Özellği

Erdemler
63. Vil
Sibrilinelita
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
64. İzin
İstemek
Müsaade
İstemek
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
65. Koordinatör
lük Erdemsel
Özelliği

Erdemler
66. Psikoloji
ve Davranışları
İnceleyen
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
67. Öğretmek
Öğretmenlik
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
68. Özveri
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
69.Tasarım
Erdemsel
Özellği

Erdemler
70. Şikayet
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
71. Reflex
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
72. Kardeşlik
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
73. Rahatlık
Rahatlama
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
74. Örnek
Almak
Örneklen
dirmek
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
75. Önlemlilik
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
76. V Vil V
Erdemsel
Özelliği

Erdemler
77. Temizlik
Erdemsel
Özelliği

Güçler
78. Büs
Gücü

Güçler
79. Anti
Obsedör
Güç

Güçler
80. Şidde Şix Şah Gücü

Güçler
81. Şixss Gücü

Güçler
82. İxşa Gücü

Güçler
83. Di Gücü

Güçler
84. Şix Vis S. Gücü

Güçler
85. Şida Gücü

Güçler
86. Müx Gücü

Güçler
87. Çex
Ş. Gücü

Güçler
88. Bixxi So Gücü

Güçler
89. Anti
Obsedör Mexxaşi
Ta Tem Gücü

Güçler
90. Wixzas Gücü

Güçler
91. Şeşey
Gücü

Güçler
92. Yoow
Gücü

Güçler
93. Qviss
Gücü

Güçler
94. Tektanoloşix Gücü

Güçler
95. İssa Gücü

Güçler
96. Şix Gücü

Güçler
97. X Gücü

Güçler
98. Vizza Gücü

Güçler
99. Şix
Sohhow Gücü

Güçler
100. Müşida Gücü