Nezaket ve Kibarlık Erdemsel Özelliği, Nezaketlik Nedir? Kibar Olmak Nasıl Olur? Nezaket ve Kibarlığın Felsefi Tanımı

Kibar olmak bütün düşünce ve eylemlerde ince düşünmeyi, karşı tarafı hoşnut edecek davranışlarda bulunmayı ve asla kabalıkların söz konusu olmadığı bir şekilde davranmayı öngören ve sağlayan erdemsel özelliktir, davranış biçimidir. Nezaket ile eş anlamlı olan bu terim yaşatıldığı zaman gerçek ve anlamlı olan iletişim ortaya çıkar ve bu erdemi uygulayan varlıklar kesinlikle her zaman yaşamlarında kibar ve nazik olmaları ile dikkat çekerler. İnce düşünceler, hoşnutluk bırakacak hareketler, memnuniyetin söz konusu olduğu söylemler, tavırlar bunlar hep kibar davranış ve yaşayış sonucu ortaya çıkar ve bunu bir erdem olarak kullanan varlıkların olduğu gibi duyu olarak da yapılanmış olması söz konusudur ve kimi varlıklar doğuştan kibar ve naziktirler şeklinde tanımlamalar yapılır. Bundan yaşamı boyunca hiç bir zaman ödün vermeden yaşam biçimi olarak kendisinde yapılandırmışlardır. 

Bu erdem sayesinde ilişkiler içindeki bir çok sorun kolayca çözülür. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır sözü, bu erdemsel özelliğin yapısını anlatmak için yerinde olarak kullanılır. Asla argo ve küfür, kaba ve kırıcı davranmak gibi olumsuz eylemlerin varlıklarda yaşatılmasını doğru bulmayan erdem, onları yasaklamakla ilgili olarak da varlıkların davranışlarını şekillendirir. 

İncelik ve nezaket, kesinlikle efeminelikle ilgili olmayıp, bunun cinsiyetlerle bir ayrımımın söz konusu edilmediği şekilde bütün varlıkların yapısında, kendi yapılarına uygun olacak şekilde yaşatılır. Nezaket ve kibar davranan bir varlığın sizden bir şey istemesi, sizinle iletişime geçmesi ile küfür ve argo konuşmayı alışkanlık haline getirmiş bir varlığın sizden bir şeyler istemesi ve sizinle iletişime geçmesi arasında çok büyük farklar vardır ve biri çekici iken, diğeri tamamen iticidir ve düzensizlikler meydana getirir.

 

Nezaketlik ve kibarlıkla ilgili olarak bir çok kelime, iletişim şekli, yöntem vardır. Yeter ki varlıklar bu erdemi uygulamayı kendilerinde yer edinsinler, bununla ilgili bilgilere ulaşabilirler. Nezaket ve kibarlık erdemi, kendi anlamı gibi nezaketlik ve kibarlık içeren bilgilerin ve anlayışların uygulanması ile ilgili olarak bir davranışı yaşatır. Varlıkların yaşamlarının bütün alanlarına dağılarak, bulundukları her durumda, iletişim içinde oldukları her anda nezaket ve kibarlık içinde bulunulmasını sağlar. Bu özellikleri ile toplumlara estetik ve güzellik katan, ilişkilere çekicilik sağlayan ve birlik ve beraberlik içinde yaşayan varlıklar için olmazsa olmaz, sevgiyi tamamlayan erdemlerden bir diğeri olarak gereken şekilde çalışır. Bu erdem sadece varlıkların çevresine değil, kendisine, kendi varlıksal alanlarına da aynı şekilde davranmasını sağlayıcı özelliklerdedir.