Şix Yaşamının Uygulamada Olan
Anti
Obsedör Bilgileri


Kırmızı Çizgi Yasağı Nedir Yasağı

1. Kırmızı Çizgi Yasağı

2. Kırmızı Çizgi Yasağı

3. Kırmızı Çizgi Yasağı

4. Kırmızı Çizgi Yasağı

5. Kırmızı Çizgi Yasağı

6. Kırmızı Çizgi Yasağı

7. Kırmızı Çizgi Yasağı

8. Kırmızı Çizgi Yasağı

9. Kırmızı Çizgi Yasağı

10. Kırmızı Çizgi Yasağı

11. Kırmızı Çizgi Yasağı

Güçler
1. İrade Gücü

Güçler
2. Hakita Gücü

Güçler
3. Bask Gücü

Güçler
4. Biggada Gücü

Güçler
5. Şixada
Gücü

Güçler
6. Qviss Gücü

Güçler
7. Vivzil Gücü

Güçler
8. F, Farkındalık Gücü

Güçler
9. G, Görmenin Gücü

Güçler
10. Vizza Kartları Gücü

Güçler
11. Qşida Gücü

Güçler
12. D, Şix De Şix Gücü

Güçler
13. Aşix Gücü

Güçler
14. Şixsa
Gücü

Güçler
15. Vilses
Gücü

Güçler
16. B, Bilgi Üstü
Durumu Gücü

Güçler
17. J, Hakikatin Gücü

Güçler
18. K, Kırmızı
Çizgi Yasakları
Gücü

Güçler
19. N, Şix Yaşamının Varoluş Nedenlerinin Gücü

Güçler
20. A, Şix Yaşamı Amacının Gücü

Güçler
21. VVA,
Vil Viss Aşix
Gücü

Güçler
22. Y, Yaratılışları Hiçe Sayan Güç

Güçler
23. Yayya
Gücü

Güçler
24. Ş, Zamanın Gücü

Güçler
25. Sibrilinelita Yaşamsal Güç

Güçler
26. S, Sihrillerin Gücü

Güçler
27. QX Şix Kaynağı Gücü

İradeler
28. Uçax İradesi

İradeler
29. Şivzex İradesi

Erdemler
30. Anlamlandırma
Vixxisi

İradeler
31. Rüyaların İradesi

İradeler
32. Şixil Sis İradesi

Güçler
33. Exa Güçler

Güçler
34. Anti Yanılgı Gücü

İradeler
35. Şixox İradesi

İradeler
36. Şixvil İradesi

İradeler
37. Şix Bilgi Kaynağı İradesi

İradeler
38. Zeka ve Felsefi Düşünme İradesi

İradeler
39. Vidaye Soo Şi İradesi

İradeler
40. Sitelere Özel İradeler

İradeler
41. Şix Bilgi ve Tecrübelerin İradesi

İradeler
42. Rüyada Farkındalık İradesi

İradeler
43. Temel Vixxi İradeleri

Güçler
44. Letaşa Gücü

İradeler
45. Tüm Vissa Bilgileri
İçin Özel
İradeler

İradeler
46. QKA
iradeleri

İradeler
47. Obsevaş İradesi

İradeler
48. Evaların İradesi

İradeler
49. Villss İradesi

İradeler
50. Şixxil İradesi

İradeler
51. Savasosa İradesi

İradeler
52. En Merkez Alanın Çalışması İradesi

İradeler
53. Şi ii Xs İradesi

İradeler
54. Anti Yanılgıs İradesi

İradeler
55. Şixxellerin İradesi

İradeler
56. Şix El İradesi

İradeler
57. Dixa İradesi

İradeler
58. İss, İsteğin İradesi

İradeler
59. Rahan İradesi

Güçler
60. Awwa Gücü

İradeler
61. Sihlil Sa, Bakım Onarım Tedavi Sağlıkların İradesi

İradeler
62. Şix X, Sonsuzluğun Sonu ve Arayışın Bitirildiğini Yaşatan İrade

İradeler
63. Ax Avva, Özel Zaman İradesi

İradeler
64. Anti Tesir Bilgi Kaynağı İradesi

İradeler
65. Anti Kopaen İradesi

İradeler
66. Anlamanın İradesi

İradeler
67. Anın Tadı İradesi

İradeler
68. Aile İradesi

İradeler
69. Miss Vil İradesi

İradeler
70. Stramp ve Skenç İradesi

İradeler
71. Diix, Dikkat ve Özenin İradesi

İradeler
72. Cixic, Ciddiyetin İradesi

İradeler
73. Cessa,
Cesaretin
İradesi

İradeler
74. Şiiş, İnancın
İradesi

Güçler
75. Kaxxa Gücü

Güçler
76. Askör Gücü

Erdemler
77. Zevklerin, Hazların Mutlulukların Kontrollü Şekilde Yaşanmasını Sağlayan Vixxi

Erdemler
78. Alt Bilgiler Vixxisi

Erdemler
79. Amaç, Neden, Sihril ve Sonsuzluk Filtresi Vixxisi

Erdemler
80. Anın Tadını Çıkarmak Vixxisi

Erdemler
81. Doğa Vixxisi

Erdemler
82. Üstün Anlayış Vixxisi

Erdemler
83. Kendine
Güvenin Vixxisi

Erdemler
84. Sonsuzluk Penceresi Vixxisi

Erdemler
85. Şix Yaşamı
Güçlerinin
Tanımlayıcı
Vixxisi

Erdemler
86. İstikrar Vixxisi

Erdemler
87. Vizza, Bask, Biggada, Hakita, Şixada ve
İradeler için
Özel Aşixler ve Vixxiler Hazırlanır

Erdemler
88. Sihril, Şix Yaşamının
Sihrilleri

Erdemler
89. Şix
Yaşamının
Var Olma
Nedenleri
Vixxisi

Erdemler
90. Sonsuzluğun Sonu Bilgisi
İle Tüm Yasak Bilgileri Ortaya Çıkarılacaktır

Erdemler
91. Antimerz,
Anti Obsedör Obsedör Merkezlerini Yok Etme ve Varlıksal Alan Merkezi Şix'i Koruma Vixxisi

Erdemler
92. Şeref Vixxisi, Şeref Erdemsel Özelliği

Erdemler
93. Şix Sipra
Büv Tün
Vixxisi ve Mekanizma ve Sistem ve
Uygulama
Tanımları

Erdemler
94. İç İçe
Sonsuz Yokluk Alanları Bilgisi

Erdemler
95. Vil Viss
Aşix'in
Temel Özellik
ve Yapılanma Bilgileri

Erdemler
96. Obsedör
Yok Eden
Sonsuz
Yokluk Alanı İçerisinde
Uygulama
Yapan Anti
Obsedör Bilgi

Erdemler
97. Şix Yaşam
( Vil Viss Aşix )
ve İçeriği
ve Yaşamı ve Gerçekliği

Erdemler
98. Varlıksal
Alanın Son Yapılanma
Düzeni
Bilgileri ve Düzenleme
Vixxisi

Erdemler
99. Şix'in
Amacını
Yapısını Arayanları Engelleyen
Vixxi

Erdemler
100. Şixss
Vixxisi