Sadakat Erdemsel Özelliği, Sadakat Nedir? Sadakatin Felsefi Tanımı

Sadakat, bir konuda yada tamamen yada belirli şartlar içinde bir yere gönülden ve isteyerek bağlı olma durumudur. Ve bu bağlılığın gerekleri olarak ona karşı bir davranış içinde, zarar vericiliğin söz konusu olmayacağı durumlarda da bulunmadan, verilen sözlerle ilgili olarak gerekenleri mutlaka yapanlar sadıktırlar yani sadakati yaşatırlar. Bir varlığın öncelikle kendi varlıksal alanlarına karşı sadakat göstermesi gerekmektedir ve sonrasında nerelerle ilgili sadakat erdemini yaşatması gerektiğini düşünmelidir. Varlıksal alanlarınız, gördüğünüz bedenler gibi atıl olmaktan ziyade, kendilerine konuşma özelliği verdiğinizde varlıksal enerjileriniz, bilgileriniz sizin dışınızda başka seslerle konuşabilmektedirler diyebiliriz, bilgilerle yapılanan enerji türleridir varlıksal enerjileriniz ve bu örnekle neden sadık olmanız gerektiği konusu açıklanmış olabilir. Bir bütünsünüz ve merkez olarak varlıksal alanlarınızın size ihtiyacı vardır. Gelecekte o enerjilerden binbir güzellikte yaşam alanları, bilgiler, gezegenler yapabileceksiniz ve sadakat erdemini yaşatarak ancak onları kıymetini daha iyi bilebilirsiniz. Merkezlik özelliklerinizle en başta kendi varlıksal alanlarınıza sadık davranmalısınız, olmalısınız...

Başka hiç bir yere karşı bu denli sadakat göstermemiz söz konusu olamamalıdır. Sadık olanlar birbirlerine yanlışlar yapmazlar, sadık olanlar koşullar çok zor olsa bile birbirlerini bırakmazlar, sadakati yaşatanlar her şeye rağmen yine de bu bağın önemli olduğunu düşünerek verilen sözlerin arkasında dururlar ve kendi kararlarına sahip çıkarlar. 

Bu erdemsel özellik içeriğindeki anlamı ile ihanet ve aldatmalara karşı olarak, sevginin içeriğindeki yerini alır. Sadık olunduğu zaman o alan, konu, varlıkla ilgili bir güven unsuru ortaya çıkar ki, yine sadakat konusuda güven duymak erdemi kadar incelenilmesi ve özenle araştırılması gereken bir konudur sonucunu görebiliriz.

Alalede sadakat duyduğunuz alanların sizleri olumsuzluğa yönlendirmesi tehlikesini içinde barındıran özellikleri, dikkatsiz ve özensiz bir şekilde bu erdemi kullanmakla ilgili olur. Sadakat verilen sözlerinde arkasında durma anlamına gelir ki, namus kavramı da aynı anlamları ile sadakatin içindeki yerini alır. Namus, bir varlığın verdiği sözlerin arkasında durabilmesini ifade eden, o varlığın ağzından çıkanların gerçek düşünceleri ve hayatını ifade eden kelimelerle ilgili olduğu tanısını yapmamızı sağlayan erdemsel özelliktir. Sadakat bu bol içerikli erdemsel özellikleri ile varlıksal alanlarınızda gereken şekilde çalışır.