Masumiyetlik Erdemsel Özelliği, Masumiyetlik Nedir? Masum Nedir? Masumiyetliğin Felsefi Tanımı 

Masumiyet, bir durumun, bilginin, varlığın yada oluşumun suçsuz olmasından, kötü olmamasından, her hangi bir şekilde zarar vericiliğe sebep olmuşsa da bunu bilerek ve isteyerek ve anlayarak yapmamış olması gibi bir durumu da kendi anlamı içine sığdıran, suçsuzluğun, kimseye ve hiç bir şeye isteyerek zarar vermeme halinin, yaşadığı olaylarda kesinlikle olumsuz ve zarar verici olmamak gibi doğal  bir yapısının da olmasıyla yaşanan durumlar, bilgiler, varlıklar yada oluşumlar masumiyetlik sahibi olan alanlardır ve tekil olarak masum şeklinde anılırlar. Masum olması için ortaya çıkan olayın sebebi ve niyeti gözlenir. 

Sonuç olumsuz bile olsa gerçek niyet o olayın neden yapıldığını ortaya çıkarır ve niyetin olumlu ve olumsuz olması haliyle masumlukta ortaya çıkar. Sevginin uygulayıcı olan varlıklar mesela, doğal olarak masumiyetlik özelliklerini kendi yapılarında bulundururlar çünkü masumiyetliği yok eden bütün olumsuz eylemler sevgi bilgileri bütünlüğünde yasaklanmıştır ve sevgi varlıklarında doğal bir masumiyet, onların yaşamlarına, ifadelerine ve bütün alanlarına yansımış olmaktadır. 

Ve aksi gibi davranmaları, düşünmeleri, niyet etmeleri söz konusu olamaz ve bu masumiyetlik halinin kendine özel çekici, rahatlatıcı, dinginleştirici ve kendini beğenmene neden olan özellikleri vardır ve bu tanımla masumiyetlik varlıklar arasında yaşanan bir erdem olarak yerini alır ve sevginin içindeki erdemler olarak bulunur. 

Masumiyetlik diğer erdemler gibi kendisine ait özel ve çok iyi hissettiren hisleri ile yaşanması memnun edici şekilde algılanır.