Güzellik, Güzel Görünmek, Olmak, Davranmak, Yaşamak Erdemsel Özelliği, Güzellik Nedir? Güzellik Erdeminin Felsefi Tanımı

Güzellik, bir oluşumun yada varlığın kendisini uyum, düzen, göz alıcılık, kusursuzluk gibi görünen bütünlük hali şeklinde yapılandırdığı sırada, bunun görsel olarak ortaya çıktığı yerlerde tasarımında etkileyiciliğinin belirgin bir halde kendisine hayranlıkla bakılmasını sağlayan özelliklerde olmasıyla, sonrasında böyle bir bütünlük içinde oluşumun görünmesi, davranması, yaşaması, olması, güzel olduğu, güzel yaşadığı, güzel davrandığı anlamına gelir. Böyle yaşamların içinde aynı zamanda bir çok erdeminde görünen çekiciliğe, kusursuz tavırlanmaya yakışır şekilde olması gerekir ve varlıklar bir bütün şeklinde sevgiyle uyumlu olan erdemleri yaşattıkça zaten ister istemez bu şekilde güzelleşeceklerdir. Sevgi varlıkların bütün alanlarını kendi isteklerine göre güzelleştiren bir oluşumdur. Bir bütün olan güzellik kavramımın içeriğinde her zaman düzenliliğin, uyumluluğun ve etkileyiciliğin bulunduğu, etkilemek amacı ile değil ama yapısının etkileyici olduğu araçların kullanıldığı varsayılarak herkesin kendisine ait bir güzellik oluşturma yeteneğinin de olabileceği ortaya çıkar. Bence en göz alıcı renk mesela, mordur, onun için sarı... 

Bu şekilde herkesin güzellik anlayışı farklıdır, yada benzerde olabilir ve bu bir gelişim, bilgi, tecrübe meselesidir. Güzel olan yerde her şey kendisini iyi hisseder. Güzelliğin içinde çünkü kendisinin olması ile bir iyilik, farklılıkların yaşanacağı bilgisi ve hisside orada olur, güzel hisler ve anlar. Güzel olmak, tasarımla ilgili olarak da bir güzellik anlayışının yapılandırılması ile söz konusu edilir, varlıklar kendilerini tasarlarlar ve istedikleri gibi güzel olurlar. 

Güzel davranmak hakkında sevginin içeriğindeki bilgileri ne kadar çok uygulamayı becerirsen  o kadar çok olur. Güzel bakmak, sevgi bilgilerinin anlamlarınca bakabildiğin kadar güzel bakıyorsundur denebilir ve bu örneklerle, aslında güzellik, doğruluk, düzgünlük, sağlam bir durum olduğunu ifade eden bir anlayıştır. 

Cesurları pes ettirmek zordur diyelim bu güzeller içinde geçerlidir. Kendi içinde kararlı ve uyumlu bir hali yaşatır güzelliği yaşattığı için ve oldukça elverişli, herkesin öğrenmesi gereken erdemlerden bir diğeridir. Bir çok bilginin ve duyunun ortaklaşa çalışması sonrasında daha da güzel olunabilir. Bu sadece bedensel görüntüdeki güzellik ile ilgili değil, güzel yazmak, güzel yönetmek, güzel oynamak gibi içeriğine güzelliği eklediği bir çok durum söz konusu olabilir. Güzellik bir oluşturma becerisidir, yaşamı bu şekilde en iyi algılamanın bilinmesi ile bunu uygulayarak yaşama halidir. Bedensel güzelliğin ise varlıklar açısından ayrı bir etkileyici olma durumu vardır ve buna ifadeler ve davranışlarda eklenince işte bir varlık tam anlamı ile her hep güzel olur ve bu durumunun, çok ileri gelişmişlik seviyelerinde oldukça fazla etkileyici olma durumları vardır ve güzellik konusunda uzun süre uğraş vermiş varlıklarda, bu konudaki uygulamalar ile ilgili olarak yada başka bilgi ve tecrübesinin içerisinde yapılandığı duyusu gelişmiştir.

Bu durum bütün tasarımlarda, yapılarda, sözlerde, ifadelerde, hareketlerde, diyaloglarda görülebilen bir kavram şeklindedir bir erdem olarak kendi varlıksal alanlarında yapılandıran varlıklar zamanla her alanlarının güzelleşmesi ile çevrelerine de güzellik katarlar. Bu güzel özellikleri ile sevginin içerisindeki yerini alır.