Namus Erdemsel Özelliği, Verilen Sözlerin Arkasında Durmak Erdemi, Namus Nedir? Namusun Felsefi Tanımı

Namus, varlıkların verdikleri sözlerin arkasında durması, konuştukları şeylerin gerçeklere dayalı olarak açıklanmasını ifade eden erdemsel bir özelliktir. O varlık bunu söylüyorsa doğrudur şeklinde yaptığımız tanımlar, O varlıkların namuslu olarak bilinmesinden ileri gelmektedir. Namus, varlıkların kendi bilgi ve tecrübelerince doğru ve gerçek bildikleri konuları açıklamasını sağlayan, niyeti ne ise eyleminin de o şeklinde bir uygulama ile ortaya çıktığı, kendilerini bu şekilde belli etmelerine neden olan bir davranış biçimidir. Namus konusu günümüzde oldukça yozlaştırılmış bir şekilde cinsellikle ilgili olarak kullanılmaya başlanmıştır ki, bununla uzaktan yakından alakası yoktur. Namus, varlıkların böyle davranmayı kendilerine alışkanlık yapması nedeniyle sonrasında kendilerinin Ne söyledim?, Acaba yanlış bir şey söyledim mi? Dün şunu konuştuk acaba doğru mu anlattım? gibi endişeli düşüncelere kapılmalarına engel olan erdemsel bir özelliktir. Namuslu varlıklar her an, kendi bildikleri doğruları açıklamaya şartlandıkları için böyle endişeler içine düşmezler.

Her zaman namuslu bir kişilikle hayata baktığı ve davrandığı için, her zaman O'nun için o an söylediği şeyler bildiği gerçeklerdir, verdiği sözler arkasında durabileceği türden sözlerdir. İşte bu gibi özellikleri kendilerinde bulunduran varlıklar için namusludurlar diyebiliriz. 

Yalan dolanlarla, sahteliklerle, aldatma ve kandırmalarla hiç bir şekilde işleri olmayan namuslu varlıklar için önemli olan niyetlerdir ve niyetlerin açığa çıkarılmasındaki
düstur, tavır ve anlayıştır. Yapamayacakları şeyler için sözler vermezler, bilmedikleri şeyleri anlatmak gibi anlamsız bir durumun içine girmezler. 

Açık, net ve faydalı olmakla ilgili olma derdinde olurlar. İçerisinde kendisinde ait samimi bir duruşu vardır namuslu insanların. Neyi neden yaptığını ve söylediğini bilerek hareket ederler. Yaşam, yaratılış sizlere sahtelikler ortaya çıkararak bilgiler vermeye ve içerisinde bulunmanıza neden olan bir oluşum değildir, kendisi bilgisini açıkça ifade edebilecek namuslulukta özellikleri barındırmaktadır ancak namussuz bazı varlık grupları yaratılışın bu özelliğini görmemize engel olmaktadırlar. Var olmak sevgi ile ilgili bir kavram olarak içeriğinde namuslu davranmayı da erdemsel şekilde bulundurur ve namusu tanımak için uğraşan insanlar, zamanla bu şekilde davranmanın yaşamda ne gibi artılarının olduğunu anlarlar ve sorunsuzluk anlamına gelen namus erdemini varlıksal alanlarında gereken şekilde çalıştırırlar. Ve varlıklar her alanda, konuda, ilişkilerinde sevgiyi örnek alacak şekilde namuslu davranışlar sergilediklerinde, namus erdemlerini kıymetlendirirler, daha da kıymetli haliyle yaşama fırsatı bulurlar. Sevginin içinde yer alan erdemsel özelliktir.