Rica Etmek Erdemsel Özelliği, Rica Etmek Nedir? Rica Neden Edilir? Rica Etmenin Felsefi Tanımı

Rica, bir olay hakkında istenen yada verilen cevapların oldukça iyimser olması durumudur. İsteklerle ilgili '' sizin bu sebeple meşgul olmanızı da ve benim yüzümden bir şeyle uğraşıyor olmanızı da önemsiyorum, ve yapabilmeniz için bütün güzel dilek ve temennilerimi, isteklerimi sunuyorum''  şeklinde benzer cümlelerin kelime haline dönüşmüş şeklidir rica etmek. Bir şey isterken rica etsem yapabilir misiniz dendiğinde, bu uzun cümle söylenmiş olur ve bu gerçekten söylenmesi gerektiği zamanlarda söylenir. Bir aile toplumunda ricaya pek gerek kalmayacak samimiyet söz konusudur, samimiyetin varlıklar arasında doğru bir şekilde yaşandığı zamanlarda bazı erdemlerin uygulanmasına gerek kalmamaktadır, nitekim bu erdemler kendisini tanımayan varlıklarla aralarında bir sorun olmaması için kullanılmaktadır. İşte rica etmekte bunlardan biridir. Ancak yine de böyle anlar olabilir, samimiler arasında da ve kullanılabilir. Birbirlerini tanıyan varlıkların birbirleri ile iletişimleri söz konusu iken karar verecekleri özelliklerde bir erdem olarak onlar arasında yaşatılır.

Çok yakın ilişkiler içinde olan varlıklar bunu genelde kullanmazlar çünkü birbirlerine sürekli bu şekilde baktıklarını bilirler, önemsediklerini bilirler ve istekleri için çok gerekli olmadıkça rica kelimesini kullanmazlar. Genellikle varlıkların karakterini tanımadığımız zaman kullanılır ve O'nu kırmadan bir şeyi istemek zorunda olmaktan kaynaklanır ve O kişi, zor olsa bile rica kelimesi sonrasında isteyerek yapma eğilimleri içine girer.

Rica Etsem Yapabilir misiniz?
Teşekkür Ederim... Rica Ederim...

Birde bir iş yapıldığı zaman yada bir durumda iki taraf olduğu zaman, içlerinden birinin teşekkür etmesi, bu durumdan memnun olması sonrasında bunu dile getirmesi ardından diğer taraf bunu rica ederim diyerek, '' Teşekkür etmen çok inceydi, gerçekten yaptığım şey, sen söz konusu iken her zaman yapılabilirdi, hiç rahatsızlık duymadım, çok memnun ve iyiyim.'' cümlesi benzerinde bir cümleyi söylemiş olmaktadır ve teşekkür edenin mahcup olmaması için bir yöntemdir, çünkü bir şey istemiştir ve onu bir başkası yapmıştır ve teşekkür etmesi sonrasında rica ederim ifadesi genelde kullanılır. Bu iki rica örneği, toplum içinde çok daha saygılı ve kibar olma konusunda ince ayrıntılar şeklinde kullanılır ve oldukça güzel yöntemlerdir. Rica etmek toplumları birbirine daha da çok yakınlaştırır, aradaki özellikle samimiyeti ve daha geniş kapsamlı olarak sevgi bağını arttırır. Tabi her zaman ki gibi, gerçekten rica etmeye uygun görüyorsa bunu yapmalıdır. İstemediği halde rica etmek konusu söz konusu olmamalıdır. Ricanın ne anlama geldiğini açıklayan bu bilgi, içeriğindeki anlamlarla varlıkları etkiler ve sevginin içindeki yeri ile varlıksal alanlarınızda gereken şekilde çalışır. Rica etmek erdemsel özelliği, varlıkların düşünceli, ince ve kibar, anlayışlı ve samimi olduğunu ifade eden özellikleri ile sevgiyi tamamlayan erdemler arasındaki yerini alır.