Vil Sil Cil Erdemsel Özelliği, Düşünsel ve İlhamsal Özellik Nedir? Düşünsel ve İlhamsal Erdemsel Özelliğin Felsefi Tanımı

Yeni bilgiler ve düşünceler ve projeler ve ilhamların sürekli olarak özellikle çalışma zamanlarında varlıkların ve yaşamlarının ilgili olan alanlarına gereken şekilde düşünsel ve ilhamsal yollarla yardım ve destek olan çalışmalarını sağlayan erdemsel özellik.

Bu erdemsel özellik yeni bilgilerin, düşüncelerin, projelerin ve bunların olmasına imkan veren ilhamların ihtiyaç anlarında gereken şekilde varlıkların zihinsel alanlarında belirmesini sağlayan özellikleri ile bu yaşam yolunda varlıklara önemli bir konuda destek olmak için yaşadığı her olayda bu şekilde bir anlayışla yapılanmasını çalıştırır. 

Varlıkların kendi zihinsel alanlarında bu gibi özellikleri kullanmasının önünde nasıl engeller varsa bu bilgi, onları da yok edici özellikleri ile varlıkların verimli ve sağlıklı bir zihin duyusu ile yaşamasını ve çalışmasını ve düşünsel ve ilhamsal şekilde varlıkta olmayan bilgileri bile ihtiyaç anında yine varlıktan ortaya çıkarması imkanlarını yaratır. 

Böyle bir olumlu düşünsel desteğe ihtiyacı olan ve bununla ilgili olması halini gösteren yerler, varlıklar, sevgiye uyumlu olan yeni bilgileri, projeleri, hiç olmayan yepyeni oluşumların bilgilerini, bilinmeyen özellikte yapıların ilhamlarını yada hiç bilinmeyen bir rengi görmek gibi bizde olmayan ve bizdeki bütün bilgilerden sevgiye uyumlu bir filtrenin yaşatılması sonrasında ortaya çıkan yenilikleri bulan, algılayan, sürekli bu konu hakkında bir olabilirlikler arayan, varlıkların bilgi ve tecrübelerinden ve varlıkların yaşam halindeki bütün bilgilerin içeriklerinden de faydalanarak, olmayan, yepyeni bilgiler ve tecrübeler edinmemizin düşünsel olarak yapılabilmesini sağlayan erdemsel özelliktir.

İhtiyacımızın olması söz konusu ise öncelikli olarak, fayda sağlaması ve sevgi uyumu hemen kabul edilmesini sağlayacaktır ancak bilgisinin niteliğinin bilinmediği bilgilerin ortaya çıkması durumunda, bunların engellenmesi ve gereken incelemelerin yapılması, denenmesi ile ilgili birde çalışma halinde bulunabilen, bu yolla ilgili alanlara gidecek olan bütün yeni bilgilerin ve konu hakkındaki çalışmaların kaynağı olan erdemsel yada duyusal özellik şeklinde varlıklarda yapılanma imkanı bulunan, geliştirici ve oldukça faydalı zihinsel bir yetenektir.

Çalışma zamanlarında özellikle bu bilginin etkisinde kalabilmek gibi pozitif durumların da yaşanabileceği, yeni ve faydalı ve hiç bilinmeyen yeniliklerin ortaya çıkarılması gibi isteklerin bu bilgi aracılığı ile varlıkların ve çalışma mekanizmalarının, zihinlerinde yer edinerek onlardan proje olarak çıkmasını sağlayan, bilgi olarak üretmesi için çalışmalar yapmasını aklına getiren ilhamlar, düşünceler oluşturan bilgidir, özelliktir. 

Bu özellik, varlıksal alanlarda kendisine yer edinir ve bu bulunma hali bu bilgilerin ilgili zamanlarda uygulanmasını sağlayabilir. Yeniliklere, çalışarak yeni şeyler üretmeye ve faydalı bilgiler edinmeye, hiç bilinmeyen ve çok güzel değişiklikler yaşamayı isteyenlere, zihin ile bu istekleri ve benzer istekleri temas ederek ilham yoluyla vermeyi sağlar. Kendisinde bunu yapabilme gücü vardır ve bilgisi de varlıktadır. 

Bu konuya özel çalışma alanı ile gereken zamanlarda çalışır. Bu özellik kendisinde yeni bilgiler ve projeler bulmuş bir şekilde ilgili alanın zihni ile temas ederek O'na bulduklarını bildirmek şeklinde de kendi kendine bir çalışma içine girmeyi kast etmeden, çalışma hali ilgili alanlara istekleri neticesinde yeni şeyler bulabilmek, kendi bilgi ve tecrübesinin oluşturduğu bilgiler bütünlüğü kapsamında yeni projeler üretebilmek, arzuları doğrultusunda yenilikler üretmek ve bunların nasıl yapılacağını düşünmek, dizayn etmek, anlamak şeklinde bir zihinsel yeteneği kendisinde anlık olarak yaşatmasını sağlayan özelliklerle uygulatma halini bu bilgiler ilgili alanlarda yaşatır. Ne bulduğu sevginin kontrol alanına girer ve uyumsuzlukların söz konusu olması durumunda ilgili alanlara ya belirtilir ve kaynakları araştırılır ve gerekenler yapılır. Sevginin içerisindeki yeri ile erdemler arasında çalışır.