Düzen, Düzenlilik Erdemsel Özelliği, Düzen Nedir? Düzenliliğin Felsefi Tanımı

Düzenlilik, bir konuda, çalışmada, yaşam anında, durumda, olayda belirli bir sırayı, dizilimi sağlamak amacıyla yapılan ve göze güzel görünecek olan yapılandırılmaların, aynı zamanda iyiliklerin ortaya çıkarılmasını sağlayan erdemsel çalışmalarıdır. Düzenin olduğu yerde bir açıklık ve netlik olur. Yaşam, çalışmalarla sürekli olarak bir şeylerle uğraşmakla ilgili olarak bir oluşumdur ve düzen, bu oluşumun içinde yaşamı kolaylaştıran, güzelleştiren, ferahlatan ve çalışmalar söz konusu olduğunda da başarı sağlayan özellikleri ile bulunur. Bahsedildiği gibi iyilik ve kötülük kavramları bile düzen ve düzensizlik görünüşü ile anlayabileceğimiz şekilde yapılanmışlardır. İyiyi ve Kötüyü Nasıl Ayırt Ederiz?  Düzen ve Düzensizliğin İyilikleri ve Kötülükleri Belirleyici Özellikleri. İyiliklerin ve Kötülüklerin Tanımlanmasını Açıklayan Felsefi Görüş Kötülük, obsedörlük her zaman düzensizlik ile ilgili olup, yıkmak, yok etmek, dağıtmak, zarar vermekle ilgili olarak bu eylemlerinin düzensizlik yarattığı açıktır. Yaratılış bir düzenle oluşmuştur ve obsesyon, bu düzeni bozmaya çalışan düzensizlik olarak iyiliğin tersinde bir kavram olduğunu gözler önüne serer. İyi olan şeyler genellikle düzenlidir, düzen mutlulukta getiren bir yapılanma halidir. 

Yaratılışta bir hiçlik alanı var ve içeriğinde sonsuz varoluşlar ve onların içinde yaşamlar ve sıralı şekilde oluşumlar, varoluşlar, varlıkların duyusal özellikleri hep bir düzenin getirisi olarak vardır. Duyuların durumu ve sayısı bir düzen işidir. 

Görme duyusu olmasa, var olmak çok anlamsız olurdu ve bu düzenli durum sayesinde var olmak konusunda kendimize yetebilmekteyiz ve yaratılış, düzenli olmasından kaynaklı olarak düzensizliğin yapısına ters bir oluşum hali olması gerçeği ile obsesyona, kötülüğe ters bir oluşumdur, yapılanma ile bulunmaktadır. Haklı ve haksızı da düzen ve düzensizlik şeklinde bir ayrımla da anlayabiliriz. Düzenin yapısı, iyileştirici, düzensizlik ise bozucu, kötüleştiricidir ve düzenleri bozanları algılamak, onların sorunlu olan yer olduğunu anlamamızı sağlar.

 

Olumsuz gibi görünen düzenlerde vardır ancak onlar bizim bahsettiğimiz düzenli olma durumundan uzak, sadece görünüşte bir sıranın, dizilimin kullanılması ile ilgilidir, yaşamı desteklemeyen düzensizliklerden bahsetmekteyiz. Düzenli olmak erdemi sadece eşyaları sıra ile rafa koymak değildir, eşyaları düzenli bir şekilde rafa koyarken aynı zamanda kendisini de, çevresini de, yaşamını da düzenli bir şekilde raf gibi bir anlayışa sokmayı gerektirir. Düzensiz ola gelecek durumlar söz konusu olduğunda gereken algıyı sağlayan bu erdemsel özellik, yaşam içindeki her oluşumun düzenli olarak oluşturulması ve bulunması gibi etkileri de sağlayarak sevginin içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır. Sevgiyi tamamlayan erdemlerden olan düzenlilik, iyi ve kötü ayrımlarını yapabilmekle ilgili de bizlere ışık tutar.