Geometa Erdemsel Özelliği, Geometri ve Matematik Erdemsel Özelliği, Geometri ve Matematiğin Felsefi Tanımı

Geometa, geometri ve matematik bilgilerinin çalışmasını ifade eden erdemsel özelliktir. Geometri, şekillerin ve görüntülerin bir kurallar ve düzenler ilkelerine bağlı olarak yorumlanması, yapılandırılması, açıklanması özelliğidir. Ölçüler, uzunluklar, dereceler, boyutlar, şekiller kendi yapılarınca geometrinin alanına giren uygulamalardır. Hepsi belirli miktar ve sayılarla belirlenmiş anlamları içeriğinde barındıran yapılardır. Uzunluk için metreler, şekiller için orantısal hesaplamalar ve benzeri şekilde görünen her şeyin bir kurala bağlı olarak ifade edilmesi ve bu yolla bir düzenin sağlanması durumudur geometri. 

Matematik ise tamamen sayıların ve rakamların birlikteliğinden oluşan, onların toplamı, çarpımı, bölümü, çıkarımı, katları, formüller, hesaplamalar şeklinde başka şeyleri de ifade etme yolları kullanılarak bir düzenin sağlandığı ve benzeri şekilde sayıların içerisine girdiği her alanda kendisini yaşatan bir erdemsel uygulama, özelliktir. 

Bu sayede neyin ne kadar olduğunu biliriz, ne şekillerde olduğuna karar veririz, yapısını belirleriz, sayısını belirleriz, orantısal olarak bir fikir edinebiliriz. 0 dan başlayarak sonsuzluğa doğru ilerleyen sayıların artışı durumu, hiçlikteki varoluşların artmasına benzetilebilir. Sıfırda bir hiçliği temsil eden sayı olarak bulunur. 

Ve daha bir çok anlamı ve faydasının olduğunu düşündüğümüz geometri ve matematik, içeriğindeki bu kullanışlı yapısı, anlamları ile varlıkların erdemsel özellikleri arasındaki yerini alır ve gereken zamanlarda gereken şekilde varlıkları aydınlatarak kullanılır. Dünya şartlarında en yüksek sayı birimi olarak varsayılan sonuç 10 üzeri 10 üzeri 100 şeklinde ifade edilmektedir ve aslında bu artışın içinde bazı sırlar gizlidir. Sayıları bu şekilde arttırdıkça sonsuzluk denilen kavram boyunca ilerleyen sayılar başka türlü ve çeşitte enerjiler açığa çıkarmaktadır ve bu konudaki ilerlemede dünya şartlarında sınırlandırılmıştır. Belki bu oranın üzerine de çıkabilecek zamanlar gelebilecektir ancak çok daha ileri sayıların hesaplandığı, matematiksel olarak belirlendiği durumlarda yeni enerjiler ortaya çıkmaktadır ve bu enerjiler tanımlanarak içlerinden yeni erdemler bulunmaktadır. Çünkü bu ilerleyiş sayesinde hiç bilinmeyen düşünsel bir alanla ve daha da ilerisinde alanlarla temas etme imkanı bulunmaktadır. Gelecek zamanlarınızda, yani kısıtlanmadan kurtulmuş özgür zamanlarda matematiğin bu özelliğini kullanarak yepyeni bilgiler elde edebilirsiniz. Bilgilerin enerjileri yapılandırdığı bir ortamda sayıların bu kadar ilerlediği zaman enerjinin yapısındaki değişiklik bu oluşumun nasıl sağlandığını açıklayıcı özelliklerde olur.

İlerleyen gelecek zamanlarında bu gibi çalışmalarla yeni enerjiler ve yeni erdemsel bilgiler, tanımların bulunması için matematiğin bu olağanüstü özelliği kullanılabilir. Yaşamı yorumlamak, anlamak ve tanımlamak ile ilgili oldukça faydalı sonuçları çıkarabilmemize yarayan matematik ve geometri erdemsel özelliği, sevgiyi tamamlayan erdemler arasındaki yerini alır ve gereken şekilde varlıklar için çalışır. Bu konu ile ilgili uzun yıllar boyunca çalışan varlıklar, profesörler Geometa olarak birlikte ifade ettiğimiz erdemsel özelliği duyu olarak yapılandırmış olabilirler ve yaşamları, tamamen buna göre yorumlama halini almıştır diyebiliriz, bu şekilde davranışları daha öncede belirttiğimiz gibi erdemlerin duyu olarak yapılanmaları ile ilgilidir. Varlıksal alanlarımızı şekillendirmek, anlamak, düzenlemek gibi konularda da kullanılan Geometa erdemsel özelliği her varlığın bilmesi ve uygulaması gereken sevgiyi tamamlayan erdemlerden sayılır.