Projeler Erdemsel Özelliği, Proje Nedir? Projeler Nasıl ve Neden Oluşturulur? Projenin Felsefi Tanımı

Bu erdemsel özellik bir bütün olarak projeler hazırlamak ve ortaya çıkarmak konusunda varlıkları destekleyici özelliklerde etkileri bulunan erdemsel bir özeliktir. Proje, bir çok uygulama ve sistemin bir arada olmasını da tanımlayan çalışmalar bütünüdür. Faydalı sonuçları olan bir amacın içeriğindeki bilgiler bütünlüğü proje olarak da tanımlanır. Çalışmayı tanımlayan bilgi, dokümanlar, oluşumları ve meydana gelme hallerinin detaylarını açıklayan ve nasıl yapılması gerektiğini bildiren, tasarlayan, hazırlayan, araştıran, tanımlayan, inceleyen ve istenilen o oluşumun meydana gelebilmesi için gereken bütün gereksinimleri kendi yapısında bulunduran bir amaç, ideal bildirgesidir, açıklamasıdır, kılavuz şeklinde tanımlamasıdır. Çalışmaların tüm hatları ile nasıl yapılacağını gösteren ve istenilen şeyin niteliğine göre bir yapım aşamasını sağlayan proje bilgileri, varlıkların idealleri söz konusu olduğunda öncesinde hazırladıkları çalışmalar olarak oldukça önemli bir oluşum şeklinde açıklanır. 

Bazen bir çalışma söz konusu olduğunda, ( bu hepsi için geçerli değildir ) çalışmanın sonucu görülür ve bu sonuca ulaşmak için proje hazırlanır. Sonuca ulaşmaya giden yolda yapılması gereken çalışmalar ve bilgiler bütünlüğü, projeler şeklinde ortaya çıkarılır ve çalışmalar projenin içeriğine göre hazırlanır. 

Bu bir hazırlık aşamasıdır ancak çalışmanın gereksinimlerini ve sonuçlarını açıklayan bir bilgiler bütünlüğüdür. Bu sebeple projeler üretmek, projeler hazırlamak hem dünya şartlarında hem de varlıksal alanlarınız için oldukça önemlidir. Sevgiyle uyumlu olan projeler hazırladıkça ve bunları uyguladıkça varlıksal alanlarınızdaki düzensizlikler çok daha çabuk bir şekilde sonlandırılır. 

Çünkü projeler içeriği bakımından oldukça geniş ve kapsamlı bilgileri bulunduran oluşumlardır ve bir çok erdemle temas ederek varlıkların gelişimlerini sağlar. Gördüğümüz ve bildiğimiz bir çok başarılı çalışmaların öncesinde onların hazırlanması adına projeler üretilmiştir, projeler şeklinde üzerinde düşünülerek bu sonuçlara varılmıştır. Projeler, çalışmaların sonuçlarını en iyi şekilde ortaya çıkaran açıklamalardır. Buna göre varlıklar o çalışmaya başlayıp başlamaması gerektiğini anlar ve bu güzel özellikleri ve anlamları ile projeler erdemsel özelliği, sevginin içeriğindeki yerini alır. Ve bunu bir meslek haline getirmiş olan varlıklar, projeler üretmek ve bunları uygulamaya sokmak konusunda ustalaşmış olan zihinsel yapılarını, bu bilgi ve tecrübeyi yapılandırmış oldukları duyularından almaktadırlar. Ancak bunun dışında da erdem olarak varlıkların varlıksal alanlarında gereken şekilde çalışan bilgi ve tecrübe olarak bulunur.