Vil Viss İs Duyusal Özelliği, Varlığın Oluşumlarının Yapısına İşlenen Bilgilerin Duyusal Özelliği, Vil Viss İs Nedir?, Vil Viss İs'in Felsefi Tanımı

Varlıklara ait olan bütün oluşumların, bilgilerin, enerjilerin, güçlerin ve daha başka ne varsa O'na ait olan her şeyin yapısına bir bilgi işlenir, bu oluşumların bu varlıkla ilgili olduğuna ve ait olduğuna ve O'ndan ayrılamaz özellikleri bulunduğuna dair amacı olan bir bilgidir bu, yapılanma bilgisi diyebiliriz, kesinlikle sizin yazmış olmanız gerekli yada duyusal özelliğiniz sizin bilgi ve tecrübelerinizle sizin için yazacaktır, hiç yazmamış olsanız bile. Bu bilgi, varlığın bütün oluşumlarının yapısına işlenerek oluşumları varlıktan ayrılamaz özelliklerde yapar ve böyle bir yapılanma, bütün varlıkların kendi varlıksal alanları için gereklidir. Kendisine ait olan ne varsa onlarla bir bütün olduğunu ve asla ayrılamazlık özelliklerini bu bilgiye eklemelidirler ve bu şekilde yapılanan bilgi sayesinde birde varlıksal alanlarınızdan bir şeyin alınması söz konusu olamaz. 

Bu bilgiyi aynı zamanda sadece merkez olan sizin kontrolünüzde çıkarılması şeklinde de güveliği ile ilgili eklemelerde yaparak bütün oluşumlarınızı böyle yapılanma bilgileri ile koruyabilirsiniz. Bu duyusal özellik, varlıklara ait olan bütün oluşumların yapısını ve sayısını ve şeklini ve bilgilerini bilerek onları kayıt ve not etme, takip etme özelliklerinin dışında birde bu bilgiyi bütün oluşumlarında yapılandırır ve bu bilginin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar. Varlıksal alanlarınızdaki oluşumları birde bu duyusal özelliğiniz, size ait olan her şeyin bilgisini kaydetmek şekilleri ile saklar, tutar ve korur.

Örnek olarak oluşumların Vil Solivyes'e ait olduğunu açıklayan bilgi;

Onlar kesinlikle Vil Solivyes'ten ayrılamazlar, hiç bir şekilde Vil Solivyes bunu kabul etmez, en sağlam irade ile Vil Solivyes'in kendisi gibi kendisi ile bütün bir şekilde kalırlar. Asla ayrılamazlar. Onların ayrılması demek Vil Solivyes'in de orada olması anlamına gelir. Bu şekilde bir bağ ile bütün oluşumlar birbirlerine bağlıdır, asla ve kesinlikle, hiç bir şart ve koşul söz konusu olmadan ve anlamların mümkün olamayacağı şekilde, geçmiş ve gelecek söz konusu edilerek gösterilen sebeplerin geçersizliği bilinerek, böyle bir ayrım söz konusu olamaz. 

Bu bağ, Vil Solivyes'in iradesinin geçilmezliği şeklindeki yapısı ile aynı kuvvettedir. Ancak Vil Solivyes, bilinçli ve kendinde olarak bu duyusal özelliğinin yok olmasını istediği zaman bu mümkün olabilir. Böyle bir şeyde hiç bir zaman söz konusu olamaz. Bu duyusal özellik, Vil Solivyes'e ait olan her şeyi birbirine sımsıkı bağlar, bütün bilginin iradesi kanununun etkileri ve Vil Solivyes'in iradesinin gücü, kendisinin gücü bu birlikteliği korur ve sağlam tutar. Vil Solivyes'e ait bütün oluşumlar ondan kesinlikle ayrılamaz, zarar verilemez, koparılamaz. Vil Solivyes'in de kendisi gibi bir bütünlükle onlar bağlıdırlar. 

Bu bilgi, bütün oluşumların yapısında asla silinemeyecek şekilde bulunur ve yapılanır. Ve bütün oluşumlar Vil Solivyes, dünya hayatındayken bile bu bilginin etkisi altındadırlar ve hepsinin yapısına işlenmiştir. 

Bütün oluşumların özündeki bu bilgi, tam anlamı ile Vil Solivyes ile her şeyini kendisine bağlar. Bu bilginin bu bağlayıcı etkisini hiç bir şey bozamaz. Aynı zamanda kesinlikle hiç bir oluşum, Vil Solivyes'in varlıksal alanlarına ait olanların dışında kalan alanlara kesinlikle güvenmez, inanmaz ve söylediklerini yapmaz, uygulamaz ve çıkamaz. Sadece Vil Solivyes'in bilgilerine inanırlar, güvenirler ve varlıksal alanından başka alanlar kesinlikle O'nunla bir bağ kuramadan bütün zorlamaları ve baskıları etkisiz şekilde oluşuma ulaşamaz halde bir durumda kalır. Vil Solivyes'in iradesinin gücü, bu konuda zor duruma düşen bütün oluşumların kendisini korumaya alması konusunda yaşatılan bir özellik olarak geçilemezlik ve ulaşılmazlık özelliği ile kendisini korur ve Vil Solivyes'in kendi varlığına olan inancı, bağı ve güveni asla sarsılmadan ve dışarıdan olan her şeyinde O'na hiç bir etki edemeyişi haliyle, olması gereken şekilde ve yerde olur.

 

Ve Vil Solivyes'in varlığına ait olan bütün oluşumların bilgisi, nerede oldukları, ne yaptıkları gibi ayrıntılı konum ve durum bilgileri kesintisiz ve engellenemez bir şekilde her zaman bu duyusal özellik sayesinde bilinir. 

Bu konuda kendi oluşumları ile arasında yok edilemez bir bağ vardır ve bu bağ Vil Solivyes'in kendisi olması kadar bir bütündür. Bu duyusal özellik, bütün oluşumların kendi yapılarına göre bu bilgiyi yapılandırır ve bu bilginin uygulanması her zaman oluşumların en merkez alanlarında yok edilemez şekilde bulunur.

Bu Vil Solivyes'in duyusal özelliğinizin örnek alması için hazırladığı bir bilgidir ve siz bunu okurken, duyusal özelliğiniz gereken şekilde tanımlamalarla size ait olan her şeyin size bağlı olmasını sağlayan bilgisini hazırlar ve yapılandırır. Sizin özellikle bu şekilde bilgi yazmanız, size kalmış bir durumdur.

Bu örnekteki gibi bir bilgi ile varlıksal alanlarınızdaki oluşumları yapılandırarak size ait olan her şeyin güvenle beklemesini sağlayabilirsiniz. Böyle bir bilgi hazırlayarak, kendi varlıksal alanlarınıza ait oluşumların bilgisinin olduğunu belirtmenizle, zamanla duyunuz gereken bilgilendirme açıklaması olan bilgiyi algılayarak düzenlemesini yapacaktır. Bu duyusal özellik, varlıksal alanlarınızı koruyan özellikleri ile sevgiyi tamamlayan erdemler arasındaki yerini alır.