Öğrenmek Duyusal Özelliği, Öğrenmek Nedir? Öğrenmenin Felsefi Tanımı

Öğrenmek, bir konuda bilinmeyenlerin anlaşılmaya çalışılması durumu ve bu anlamanın sonunda artık konu ile ilgili olarak uygulamalarında kolaylıkla yapılabilmesi sağlanmış ise, o konuyu öğrenmiş oluruz şeklindeki tanımla ifade edilebilir. Öğrenilen şey, tamamen bilinir şeklinde bir durumu ifade edebiliriz. Ben öğrendim demekle ben biliyorum o konuyu, olayı, şeyi, ilgili olanı denmek istenmiştir. Ve kısa bir cümle ile de bir şeylerin öğretilebilmesi söz konusu olabiliyorken, günlerce, aylarca, senelerce süren öğrenimlerde söz konusu olabilmektedir ve genellikle işe yarayan bilgiler, tecrübeler öğrenilmek istenir ve öğrendikçe varlıklar kendilerine gelişimsel etkilerde bulunan bilgiler ve tecrübeler katarlar ve hiç bilinmeyenlerin öğrenilmesi, varlıkların kendilerine bilinmeyen yeni özellikleri katması ile aynı anlamı taşır. Varlıklar işte bu şekilde öğrenimlerle gelişirler. Öğrenmek, sevgiyle uyumlu ve faydalı olması zorunluluğu kapsamında yeni gelişimsel etkileri olan bilgileri de yanında getirir ve bu bilgileri anlamaya çalışmak, öğrenmek istemek işte bu duyunun ilgi ve algısı alanına girer ve varlığın öğrenmek istediği konular söz konusu olduğunda, o zaman ilgili konunun tam olarak nasıl öğrenileceğini, bu yaparken edindiği bilgilerin ilgili olduğu duyusal yada bilgi ve tecrübeler alanında nereye ekleneceği, öğrenmekle ilgili olarak varlığın ihtiyacı olan konularda bunu ona da hatırlatmakla ilgili ve benzeri bir çok görevi bulunan duyusal özellik şeklinde varlıklarda tezahür etmiştir. Dünya şartlarındaki kısıtlanmış özellikleri ile çalışmaktadır. Sürekli bir şeyleri öğrendiğimiz bu yaşamda, öğrenmek duyusal özelliğinin varlığı olmadan bu durumu bu kadar kolay başarabilmemiz mümkün olmazdı.

Öğrenilen şeylerin hemen kavranılması konusunu düşürseniz, bunu bir duyunun çalışması ile yaptığınızı hissedebilir, anlayabilirsiniz. Öğrenmek konusu oldukça kapsamlı bir durumdur ve bu duyusal özelliğimiz sayesinde, bütün duyularla ilişki içinde olan öğrenme duyumuz, varlıksal olarak öğrendiğimiz konuları bir bütün olarak ele alıp varlıksal alanlarımıza işler... 

Sonsuz bilgiler alanı olan yaratılışta her an öğrenilebilecek kavramların karşımıza çıkması ile bu duyusal özellik, duyuları bu konuda bilgilendirerek dersler ve gerekirse bilgiler almasına neden olacak öğretici anıların, olayların, tecrübelerin algılanmasını sağlayarak, yeni bir şey öğrenildiğinde ve bununla ilgili duyunun kayıt etmesi gereken bir bilgi ve tecrübeleri gereken şekilde yönlendirir, aynı zamanda öğrenmek konusunda kolaylıklar sağlar, varlığın öğrenmek istediği bir konu yada bilgi olduğunda, bunu başarabilmesi için gereken anlayışları O'na verir, şeklinde öğrenmek duyumuz daha bir çok özelliği ile varlıkların yenilikleri öğrenmesi konusunda onlara yardımcı olur. 

Şimdilik dünya şartlarında yaşanan olaylar ve varlığın çalışmaları sayesinde öğrenme konusunu algılayan duyumuz, normalde kendisini istediğimiz gibi kullanıma hazır olduğumuz zamanlarda ilgili konuyu belirtmemiz ile nasıl öğreneceğimizi bildirmesi gibi muazzam özellikleri içeriğinde barındırır. Diğer duyular gibi bu duyusal özelliğimizin de bir çok yeteneği, gelecekte kendisini özgürce kullandığımız zamanlarda bizler için gereken şekilde bütün özelliklerini kullanmamız adına kendisini açığa çıkaracaktır. 

Ve bu güzel işlevi ve anlamları ile öğrenmek konusunun da ne kadar önemli olduğunu vurgulayarak sevgiyi tamamlayan erdemler arasındaki yerini alır. Öğrenmek konusunda sıkıntılar çeken varlıkların erdem olarak bulunabilme ihtimali olan bu duyusal özellik, genellikle bütün varlıklarda duyu olarak yapılanmıştır.