Bilginin İradesi Kanunu Erdemsel Özelliği, Bilgilerin İradesini ve Uygulatılması İle İlgili Kanunu Açıklayan Felsefi Görüş

Haklı Bilginin İradesi En Güçlü Yaptırım Gücüne Sahiptir.

Bilgiler ilgili oldukları yerlerin yada varlığın kendi var olduğu alanlarda kendi imkan ve haklarına göre yapmak istediklerini ifadelendirdiği bir oluşturma, açıklama, bildirme yöntemidir. Yaratılış içinde bilgiler kullanılarak olması gerekenler bildirilir ve bu şekilde bir bilgi oluşturma şekliyle yaşamlar, varlıklar düzenlenir. Bilgiler bu konuda en iyi araçlar, yardımcılar, imkanlardır. İsteklerin açık ve net bir şekilde ortaya koyulduğu ifade ve anlamlardır. Bilgi Nedir Tıklayınız.

Ve bilgiler, içeriğindeki anlamları yaşatabilen özelliklerde olup, bu anlamların yaşanması durumunda başka varlık ve alanların bilgileri ile çakışan bilgiler söz konusu olduğunda bilgiler, içeriğindeki anlamda özgür iradeye uygunluğu ile diğerine üstün gelir ve anlamını yaşatır. Bu durum bilginin üstünlüğünü sağlayacağı özel bir etkiye sahiptir ve bilgilerdeki haklılık, bu şekilde ortaya çıkar. Haklı olan bilgi, özgür irade kanununa uyumlu olarak oluşturulmuş olan bilgidir ve haksız olan bilgide, ne yazarsa yazsın, yada ne kadar, hiç bir önemi olmadan bu haklılık ile ilgili olan anlamı, dolayısı ile bilginin elindeki gücü alamaz, yok edemez.

 Haklı olmanın yaptırım gücünü bilgiler çok iyi bir şekilde uygularlar. Bu durum varlıkların, alanların kendilerine ait olan haklar, imkanlar bakımından gözlenerek ortaya çıkarılır. Bir varlığa ait olan şeyler konusunda her zaman söz sahibi olan O varlık olur ve dolayısı ile kendi varlığının bütün alanları ile ilgili yazdığı bilgiler, kendi varlığı ile ilgili başkalarının yazdığı bilgilerden her zaman haklı ve güçlü olur. 

Kendi varlıksal alanları içinde varlıklar, kendi varlıklarını diledikleri gibi şekillendirir, kullanırlar ve bu hak onlara var olmaları ile ilgili olarak verilmiş bir durumdur. Onların varlıksal alanlarında başkalarının hiç bir hakkı söz konusu olamaz ve bu açıklama ile bilgilerin iradesi bu konuda kendi varlıksal alanları içinde kendi bilgilerini oluşturur ve kendisi ile ilgili olan haklılık durumu dahilinde varlığın istediklerini uygulatır ve bu iradi gücü, hiç bir kuvvet geçemez.

 

Bilgilerin içeriğindeki anlamlara göre haklılığı o bilginin uygulanmasında en büyük güç unsuru yaratır. Haklılığın verdiği güçler, yaratılış içinde bilgilerle ispatlandığında işte o zaman bunu ispatlayan bilgiler, bu haklılık gücünü kendi yapısında bulundurarak ilgili alanlara gereken cevapları, gerek etkilerle, gerek yaptırımlarla verirler. Karşılıklı iki tarafında haklı olduğunu iddia etmesi durumunda kimin haklı olduğu, özgür iradeye uygunluğu ile ancak anlaşılabilir. Her varlık kendi özgür iradesi kapsamında kendi varlıksal alanlarında dilediğini yapar ve başkasının özgür iradesinin seçimlerine ve uygulamalarına karışmadığı sürece de, her zaman kendi bilgileri kendi alanları ve varlığı söz konusu iken haklı olma durumunu yaşatır ve uygulatır. 

Yani siz bir varlık olarak başkasının varlığını etkilemesi adına çalışmalar ve bilgiler oluşturuyorsanız, bu O'nun özgür iradesini etkilemek anlamına gelir ve özgür irade kanununa ters bir eylem yapıldığı için bilgilerin iradesi kanununca uygulama konusundaki hak, size verilmez, ne yaparsanız yapın böyle haksızlık içinde bir durumda iken bilgileriniz, çalışmalarınız, mekanizmalarınız, sistemleriniz ve uygulamalarınız hiç bir işe yaramaz.

Haklılığın gücü, bu konuda her şeyden üstün gelmektedir. Yaşadığımız dünya hayatında da bilgiler yine haklı olmaları durumlarına göre adaleti sağlamaktadırlar ve bu bahsedilen kanun, varlıksal alanlarınız içinde enerjinizin seviyesinin yüksek olduğu durumlarda anında uygulamalarla kendini gösterirken, dünya hayatındaki seviyesi düşük olan enerjetik ortam yüzünden günler süren işlemler sonrasında ancak haklılığının sonucunu alabilmektedir. 

Varlığın kendisini haklı gösteren bilgisi, açıklaması, O'nun özgür irade kanununa göre haklı olduğunu belirlemesi ile bilgisi, açıklaması varlığın bilgisinin iradesi kanununca bütün imkanlarını varlığın haklılığı karşısında elde etmesi gerekenler için sağlar. Duyularınızın söz konusu olduğu alanlarda bilgileriniz bu kanunun etkisi ile çalışmaktadır ve sizler, obsede olmadıktan sonra sizin varlıksal alanlarınıza hiç kimse izinsiz, sizi etkilemeden yada kandırmadan müdahale edemez. Bilginin iradesi kanunu kendi varlıksal alanlarınızda her zaman sizi desteklemektedir ve varlığınızla ilgili alanlar için dışarıdan hiç bir etki ve bilgi ve varlıksal müdahaleyi kabul etmeyecek şekilde bir yapılanmayı sağladığınızda, bu isteğinizin karşılığı olan bilgi, sizin bu isteğinizi iradenizin tamamen tecelli ettiği varlığınızda uygulatır. Tek giriş yolu sizin istekleriniz, kararlarınız ve yönlendirmeniz olarak kalır. İşte bu yüzden obsedörler iradenizi ele geçirmek istemektedirler. ( Varlıksal özelliklerinizi bilen, başka yaşamlarda bulunanlar ) Onların bu haksız bilgi oluşturma halleri, haklı olarak bilgiyi oluşturan varlığın halinden farklıdır ve bu farklılık bilgilere de yansıdığından, bilgilerdeki özgür iradeye uygun olarak çalışma prensibi, iyi varlıklar için oldukça verimli ve faydalı bir kanun olarak çalışmaktadır. 

Bu kanunun kontrol mekanizması bilginin içeriğindeki anlamdan ortaya çıkan haklılığın gücüdür ve bu güç, kendisinin karşısında olan bilginin kendisi karşısındaki haklılığını kendi bilgisindeki açıklamalar sayesinde bilir ve haklı olması ile elde edilen gücü kendisinde toplar. Bu yaratılışta bilgilerin evrilmesi ile ortaya çıkmış harika bir özellik şeklinde, sevginin koruyucu bir etken olması gibi, iyi ve kendisini korumak isteyen varlıklar için bulunmaz bir fırsattır.

 Bu durum kendi kabuğuna çekilmeye karar vermiş olan bir varlığın elindeki en büyük güçtür. Başkasına ait olanları almak, bulmak isteyen varlıklar için en büyük kayıptır. Haklı olan bir bilgi, onun karşısında haksız bir anlamla duran ve çakışmış olan bilgilerden çok fazla sayıda yazılmış, türlü türlü oyunlarla engeller yaratılmaya çalışılmış olsa bile, her zaman üstün gelir. 

Haklı olmanın bilgiye kattığı anlamın gücü, yaratılış içinde kendisine ait bir özellik ile çalışmaktadır. İşte olumsuz eylemlerin yasaklanmış olması, bu durumda da size zarar vermek isteyen varlıklar, alanlar için bir engel yaratır ve hakkı olmayan konularda kesinlikle hak iddia edemezler, yasaklarınız kendi varlıksal alanlarınızda sizin belirlediğiniz bilgileriniz olarak bulunur ve size saldırmak isteyenlerin uygulama yöntemleri, bilginizin uygulamada olması yüzünden hiç bir etkiye sahip olmaz. Aynı zamanda bu amaçlarla yazılan bilgiler, karşılıklı çakışan bilgilerin söz konusu olduğunda gerçekler üzerinden de haklılığı gözlemleme ve ona göre iradesini uygulatma özelliğinde olur. Yani yalan bilgilerin anlamları kesinlikle iradi bir gücü temsil edemez. Bilgilerin iradesinin uygulanabilmesi için kesinlikle anlamlarının gerçek, haklı olması gerekmektedir. Bilgilerin şu dönemdeki yapıları, bunları oluştukları gibi anlayabilecek özelliklerdedir ve insan olan varlıkların zihinlerinde bilgilerinin sonuçlarını algılayabilecek şekilde bir düzenle ancak iletişimini sağlayabilecektir, şimdilik... Bilgileriniz sizin parçalarınız ise, içeriğindeki anlamların ortaya çıkardığı sonuçları bilmekle ilgili olursunuz ve haksız olan bilginiz söz konusu olduğunda otomatik olarak neden haksız olduğunu bilebilirsiniz. Sahte, yalan, gerçeklerle alakası olmayan bilgilerin nasıl yazıldığının, içeriğinde neler yazıldığının önemi olmaz.

 Haklı olmadığı halde haklı gibi göstermek, yalan olduğu halde gerçek gibi bilgilerin yazılması kesinlikle sonrasında ortaya çıkabilecek özelliklerdedir, bilginin kendisi bu konuda tam bir belirleyici etken olur. Haklılığın ve gerçekliğin anlamı bu konuda her zaman üstündür ve bilgilerdeki haklılığı gözlemeyen yaratılış içindeki kanuna verilen isim, bilginin iradesi kanunudur ve bu kanunu bilerek uygulamalarınızı yapmanız sizin için çok daha faydalı ve güvenli olacaktır.

 Şimdiden kendi varlığınız için bir bilgi oluşturmayı deneyebilir, kendi varlıksal alanınıza hiç bir şeyin girmesine ve sizden habersiz etki etmesine, kullanılmasına izin vermemekle ilgili açıklayıcı bilgilerinizi bildirerek, bu bilgilerin her zaman sizin varlıksal alanlarınızın hakkını korumasını sağlayabilirsiniz. 

Dünya hayatının düşük seviyeli yaşantısı yüzünden, bilgilerinizin varlıksal alanınızda etki etmesi için istikrarlı bir şekilde ve arkasında durarak bilginize sahip çıkmalısınız ve bu şekilde kendinizi böyle mümkün olan bir hakkınız varken korumaya başlamalısınız, isterseniz başlayabilirsiniz. Varlığımın bilgileri şeklinde bir not defteri bularak sadece varlığınızda olmasını istediğiniz şeyleri detaylı açıklamalar şeklinde bilgiler olarak yazarsanız, insan bedenindeyken bile varlığınızı bu şekilde yönlendirebilirsiniz. İlk aklınıza gelenin duyulardaki kısıtlamaların kalkması ve bilgisizliğinizle ilgili aydınlanmanın sağlanması olacaktır ancak bu durum, engellerin olduğu ve zorunlu kısıtlanmaların söz konusu edildiği şekilde yaşanmaktadır, bu sebeple düşük seviyeli enerjilerin yapılandırdığı bir ortamdayız ve çok uzun bir süre bu şekilde bir çalışma ile yok edilemeyeceği de söylenemez.

 

Ancak bununla ilgili olarak sizlere yolun hangi bilgilerin uygulanması ile ilgili olduğu söylenmişti. Olumsuz eylemleri yasaklayan bilgiler ve olumlu erdemleri uygulamanızı sağlayan bilgiler. Bu bilgilerin varlıksal alanlarınızda uygulamaya geçmesi ancak bu engelleri ve kısıtlamaları yok edebilecek özelliklerdedir ve buda uygulamalarla söz konusu olabilmektedir. 

Bu kısıtlamalar içindeyken bile varlığınıza bu şekilde kendisini koruması anlamında bir yol gösterebilir, bu şekilde bir farkındalık yaşayarak artık varlıksal alanlarınıza bilginin iradesi kanununu kullanarak sahip çıkabilirsiniz. Bu kanunu açıklayan bu bilgiyi artık biliyor olmanız, varlıksal alanlarınızda artık haklı olduğunuz konularda bilgilerinizin kendisini haklılık gücü ile uygulatması anlamına gelir. 

Çok uzun süre bu kanuna uygun bir şekilde bilgiler oluşturarak ve yaşayarak geçirirseniz, zamanla bilginin iradesi kanunu duyusal özelliğine sahip olarak bu kanunun uygulanmasını direk olarak varlıksal alanlarınızda yaşatır hale gelirsiniz ve isteseniz bile duyusal özelliğiniz olduğu için bilginin iradesi kanununa ters bilgiler yazamazsınız. Duyular bu şekilde direk olarak varlıkları etkilemektedirler. Sevgiyi tamamlayan bu erdemsel özellik, tabii ki içeriğinde haklı olarak uygulama yapanlarla ilgili olur ve bu özellikleri ile erdem olarak varlıklarda yaşatılır.