Mis Vil Erdemsel Özelliği, Mis Vil Nedir?

Mis Vil, varlıkların var olması ile ilgili olarak onlara var olmayı kıymetlendirici şekilde etkileri sağlayan özellikleri ile yapılandırılmış erdemsel bir özelliktir. İçeriğinde mutluluğun sürekli olması bilgisi, hazları yaşamanın doğallığı, zevkin aslında bir yaşam tarzı olduğunu açıklayan bilgisi, güzel heyecanların ortaya çıkarılması ve var olma isteğinin daha da güçlenmesini sağlayıcı etkisi ile, varlıkların bu tanımlamaya göre bir yapılanma içerisine girdiklerinde, yaşadığı her andan kendisine göre pozitif değerler çıkarması ve bunu hisleri ile de algılaması ve bunun var olması ile ilgili olarak tatmin edici bir şekilde yaşanması, zaman geldikçe mümkün olur.

Daha öncede dediğimiz gibi bizler her halimizle bu bedenlerde uygulanan acı ve ıstırap faktörleri yerine zevk ve haz içinde olmalıydık. Yürümek, çalışmak, konuşmak her şey zevkler ve hazlar içinde yaşanmalıydı. İşte Mis Vil, bu amacın uygulanmasının gerekliliğini bildiren erdemsel özelliği ile dünya hayatı gibi çok uzun süredir bundan mahrum kalan varlıkların yeniden yapılanmalarını sağlayarak onları olması gereken varlıksal hisler ve algılamalar durumuna getirmek için çalışır ve Mis Vil ve dahilinde diğer zevkler ve mutluluklarla ilgili duyularınızın da düzene girmesi ile her halinizden mutluluk duyarak, haz alarak ve zevk alarak yaşamanız mümkün olur. 

Hiç bir olayın yaşanmasına gerek olmadan sadece bu erdemin bilgisinin varlıksal alanlarınızda gereken şekilde yapılanması ile aslında zevklerin, hazların, mutlulukların ve tatlı heyecanların duyularınızla ilgili ve bununda istemenizle ilgili olduğunu anlayacaksınız. Bu hali yaşamak, böyle bir dünya hayatından sonra nasıl olur ki, sorusunu aklınıza getirebilir ancak bu soruya tam anlamı ile cevabı o hali belirli bir süre yaşadıktan sonra verebilirsiniz ve bu sayede zaten amaçlarınızda, ideallerinizde, yaşamınızda değişim geçirmiş olacaktır. 

Siz size sorulsaydı, insan bedeni gibi acıya duyarlı ve ıstırap çeken, hastalıklar yaşayan bir bedenimi seçerdiniz yoksa sürekli zevk, haz, mutluluk ve tatlı heyecanları yapısında bulunduran ve bunu bir yaşam tarzı olarak benimsemiş bir bedende mi var olmayı isterdiniz? Böyle olursa o zaman çalışılmaz gibi bir soru mesela kesinlikle aklınıza gelmesin... Bu dünyanın size öğrettiği yanlışlardır. Sonrasında zevkle ve hazla çalışmak erdemleri ortaya çıkmaktadır ve işte yaşamak böyle olmalıdır. Her şey zevkli, haz dolu, mutluluk verici ve tatlı heyecanlar yaşatan sonuçlarıyla... Bana sorsanız ben yaratılışı ancak bu şekilde bir varlıksal oluşum içindeyken anlamak, öğrenmek, bilmek isterim, dünya hayatı gibi çaresizlikler içindeyken sorunlar zaten sizi yaratılışla ilgili çalışmalar yapmak konusunda engellemektedir ve bedensel ıstıraplarımız varken nasıl olurda felsefi sorular üzerine yoğunlaşabilirim. 

Oysaki mutlu ve haz ve zevkle yaşamak gibi bir erdemi uyguluyor olsam, aylarca sürekli çalışmak ve çok zor işleri başarmak çok kolay ve istek dolu gelir, zevkle yaparım ve bu şekilde yapılan bir çalışma zaten doğru sonuç verir. İşte Mis Vil, sizleri bu şekilde olan doğal yaşamınıza alıştırmak için hazırlanmış, varlıksal alanlarınızı yapılandırarak zamanla sizi bu şekilde yaşamaya alıştıracak olan mutlulukların, zevklerin, hazların, tatlı heyecanların ve akabinde var olmanın kıymetlendirilmesi sonuçlarını yaşatacak bilgi ve tecrübelerin ortaya çıkmasını sağlayıcı erdemsel özellikleri ile bulunur.

Zamanla uygulamada olan bu erdemin duyu olması güzelliğini tahmin edebilirsiniz. Biz bunları yaşamak ve uygulamak gibi hakkı kendimize vermedikten sonra size kimse yardım edemez. Sizin bu konudaki olması gerekeni anlayarak olağan üstü olan ve tüm yaratılışın peşinde olduğu varlıksal gücünüzü yapılandırmanız gerekecektir ve buda tabii ki sadece size kalmıştır. Böyle bir erdemin varlığından emin olarak ona inanmamayı seçmek, varlıkların kendilerini bile bile ıstıraplara atmakla aynı anlamı taşır... Ve ıstırap yaşatmak konusunu kendinize de yaşatmaktan kaçınmanız gerektiği de yasaklarla belirtilmiştir. Istırapların bu dünyadaki en büyük faktörü bizi geliştirmeye etkilerinin olması değil, gerçekleri saklamasıdır. Istırap içindeyken hakikati anlamanız kadar zor bir durum yoktur ve dünya hayatının varlıklara yaptığı en olumsuz uygulamalardan biridir. Ancak artık hakikatin ortaya çıkması ile ve Mis Vil gibi erdemlerin bulunması ile varlıksal alanlarınız kendi gerçeği ile karşılaşacak ve gerçeğin tek olması durumundan faydalanarak size hakikati yaşatacaktır. 

Sevginin çekiciliği, yaşanılır özelliklerdeki anlamsal gücüde içeriğindeki bu erdemlerin katkıları ile bu hale gelmiştir. Sevgiler