Sevgi Ahlakı Erdemsel Özelliği, Sevgi Ahlakı Nedir?  Sevgiyi Yaşatan Erdemsel Özellik, Sevgi Ahlakı Kavramının Felsefi Tanımı

Ahlak, bir varlığın kendisine ait bilgi ve tecrübeler sonucunda ortaya çıkan karakteristik özelliklerle, davranışları ile yaşama halidir ve bu tanımla sevgi ahlakı da, sevgiyi tamamlayan olarak ifade ettiğimiz '' İyi Bilgiler, Erdemsel ve Duyusal Bilgiler Bütünlüğü'' açıklamalarının içerisinde yazan listelerdeki ve tanımlardaki bilgilerin uygulanması halidir dersek, sevgi ahlakı da, bu bilgileri tecrübeler olarak uygulamayı başaranların sonrasında tamamen bu bilgilerin etkisinde ve tecrübesi ile gelen yaşanmışlıkları sayesinde bir ahlaki durumu oluşur ve tamamen sevginin kendisinde uygulamaya geçen halinin ahlaki şekilde uygulanmasını ifade eder. Tamamen ve her hali sevginin içeriğine uygun şekilde bir yapılanma ve davranış ve karakter ve kararlar şeklinde uygulamaları sağlar ve aynı zamanda varlıksal alanları bu ahlaki durum sayesinde ve içeriğinde zaten Sevgi Bilgi Filtresi Erdemsel Özelliği olduğu için kendisine ve ilgili alanlarına sevgiye ters şekilde oluşumların girmesine, ulaşmasına, davranılmasına müsaade etmez ve kendisi de bunları uygulamaz. 

Ahlaki tanımlar en iyi sevgi kavramı ve gücü ile yaşanabilir özelliklerde olur. Sevginin içeriğindeki özgürlük, bilgi, hakikat, birlik ve beraberlik, çalışmak ve saymakla bitmeyen erdemleri ve kötülüğü yok eden yasaklar bilgileri, bir ahlaki özelliğin içeriğinde olabilmesi ile varlıkların bunları davranışlarında ve yaşamlarında da kolayca uygulamasını ve yaşatmasını sağlar. 

Bizler en başından bu yana bu gibi bilgilerin etkisiyle sevgiye ulaşabilmiş varlıklar olsaydık, şu an burada olmazdık, sevginin koruyucu gücü ile gereken şekilde kendimizi korur ve zarar verici tesirlerden ve obsedör saldırılardan gereken şekilde korunurduk. Ancak önceki yazılarımızda bahsedilen tesirlerin ve saldırıların etkisi ile bir oyun içerisine düşürülmemiz, tamamen sevginin eksikliğini bizlerde fırsat bilmeleri ile ilgilidir.

 

Varlıklar, oluştuktan sonra bir gelişim evresi içerisine girerler ve bu seviyeler açısından belirli zamanlar sonrasında ancak sevgiyi anlamak özelliğine kavuşulur ve bu zamana kadar eksik bilgiler ve tecrübeler yüzünden savunmasız ve obsedörler tarafından aranan varlıklar, bu zorlu süreçleri geçemedikleri için bu gibi dünya yaşam alanı sistemlerine gönderilmektedir ve buradaki yaşamları onların geleceklerini belirlemiş olmaktadır. Ve ne mutlu ki, sevginin yapısını içeriğini, özelliklerini, nasıl oluştuğunu ve sevgiye ters olan kötü bilgileri ve obsedör varlıkların neler olduğuna kadar bir çok bilgiye ulaşmış olarak artık tek amacımız içinde bulunduğumuz kısıtlı ve kapalı olan sistemden çıkmakla ilgili olacaktır. 

Buda bir süreçtir ve bu süreçte uygulanması ve varlıkların kendilerinde yapılandırması gereken ahlaki kavram, sevgi ahlakıdır ve bu erdemsel özellik, bu ahlaki uygulamanın nasıl olduğundan içeriğindeki bilgilerin kullanımına ve uygulanmasına kadar bir çok özellikleri ile varlıkları bu konuda aydınlatır, bu ahlaki uygulamayı onlarda yaşatmak için varlıksal alanlarında gereken şekilde çalışır. Oldukça koruyucu, güç veren, bildiğiniz bütün iyi hislerin ve güzelliklerin ötesinde hisler ve güzellikleri içeriğindeki yapılanmada bulunduran ve uygulanınca yaşarken anlaşıldığı gibi, hislerle de tanımlanabilen özelliklerde etkilerinin de bulunduğu, kötülükler için en etkili silah ve düşman, iyilikler için en yakın dost, aile gibi gereken şekilde bulunur. Ve bu tanımlarla sevgi ahlakı kavramının nasıl yapılandırılıp yaşatılacağı anlatılmış olmakta ve varlıkların erdem şeklinde başlayan sevgiyi uygulamakla geçen çabaları, sonrasında duyusal özellik şeklinde de bir yapılanma ile sevgi ahlakının da sürekli yaşanması sonucunu yaşatır.